Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Fatimai engesztelés Toronyban

Fatimai estA fatimai jelenés 102-dik évfordulóján Toronyban gyűltek össze a plébánia és a filiák hívei, hogy együtt imádkozzanak.

Fatimai estAz imaest szentségimádással kezdődött Dr. Perger Gyula plébános és Haller László atya vezetésével. Ezt követően a májusi litániával köszöntöttük a Szűzanyát.

A szentmise bevezetője után Gyula atya köszöntötte az engesztelő szentmise vendégpapjait. Rendkívüli volt ez az este, hiszen egyszerre négy pap állta körül az oltárt: a plébános atya és Haller László atya mellett jelen volt Czank Gábor atya Gyomaendrődről és Muka Attila Gábor atya is Csávolyról. Czank Gábor atyának a szülei Bucsuban élnek, így plébániánkhoz is van kötődése. Perger Gyula atya külön örömmel köszöntötte Fülöp-szigeteki és római vendégeit is.

Fatimai estSzentbeszédében az est szónoka, Czank Gábor atya a fatimai üzenetekről elmélkedett. Amikor 1917-ben dúlt az első világháború, kilátástalan volt a helyzet, hiszen senki nem tudta, meddig tart még a harc. Elkeseredettek, reményvesztettek voltak az emberek. Ebben a helyzetben egy portugáliai kis faluban három pásztorgyermeknek megjelent a Szűzanya májustól októberig minden hónapban, és rajtuk keresztül üzent az embereknek. Három fontos dolgot kért a Szűzanya. Az első, és talán a legfontosabb az Oltáriszentség tisztelete, mely a katolikus vallás középpontja. Isten emberré lett és az Oltáriszentségben most is velünk van, ezt jelzi az örökmécses a templomokban. Vajon hányszor járulunk szentáldozáshoz? Tudjuk-e, hogy Jézust vesszük magunkhoz, vagy csak beállunk a sorba és megszokásból jövünk áldozni? Próbáljunk úgy készülni a szentáldozásra, hogy maga Jézus akar hozzánk jönni. Készítsük fel szívünket, hogy méltó hajléka lehessen az Úrnak. Az áldozás legyen erőforrásunk. Tudatosuljon bennünk, hogy nem vagyunk egyedül s a nehézségek idején sem hagy el minket az Isten.

A második üzenet a rózsafüzér imádkozása volt. Már az első századokban kialakult a rózsafüzér mint imaeszköz. A remeték gabonaszemeket rakosgattak füzérbe, és ezen számlálták az imáik számát. Fontos imádság a rózsafüzér, hiszen ezen keresztül szemlélhetjük Jézus életét a Szűzanyával együtt. Hányszor előfordul, hogy elkalandozunk imádkozás közben, csak megszokásból mormoljuk, hogy a tervezett ima darabszám meglegyen és ki tudjuk pipálni? Ne így imádkozzunk! Legyen fontos a rózsafüzér! Mondjunk el inkább kevesebbet, de azt Istenre odafigyelve. A diktatúra idején a bebörtönzött papoknak hagyatékai között érdekes dolgokat találtak. Kivétel nélkül minden hagyatékban volt egyénileg készített rózsafüzér. Volt, aki kenyérbélből készített golyócskákat szárított meg és fűzött fel zsinórra, volt, aki villanyvezetékre kötött csomókon mondta az imát. Ez adott erőt a reménytelenségben. Hatalmas ereje van a rózsafüzérnek. Mária kérte, hogy ajánlják fel Szeplőtelen Szívének Oroszországot. Erre csak 1960-ban került sor: X. Pius pápa tette meg és 1980-ban II. Szent János Pál ezt a felajánlást megismételte. A Szűzanya pedig megmentette a világot a kommunista diktatúrától.

A harmadik üzenet, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Gyakran ítélkezünk az emberek felett, és közben szemet hunyunk a bűnök felett. Elfogadjuk, hogy ilyen a világ. Ne ezt tegyük! Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért, Isten mindenkit üdvözíteni akar! Imádkozzunk a bűnösökért, engeszteljük a Szűzanya Szeplőtelen Szívét, hogy életünk végén mindannyian az atyai házba juthassunk! – hangzott a tanítás.

Fatimai estA szentbeszédet a legszentebb áldozat bemutatása követte. Ezután a fatimai körmenetben énekekkel köszöntöttük a Szűzanyát, majd imádkoztunk hazánkért, fiataljainkért, családtagjainkért, betegeinkért.

 

Szöveg: Hoós Norbert- Fotó: Hoós Flórián