Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Szentlélek eljövetelének ünnepe - Pünkösd a Székesegyházban

Pünkösd2019. június 9-én, Pünkösd ünnepén dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét a szombathelyi Székesegyházban. Ezen az ünnepen 245 fiatalnak szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. 

PünkösdPünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Az Ószövetségben is jelen van az ünnep, Húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet későbbi korok ógörögül pentékoszté-nak (ötvenedik) mondtak. Ebből ered az ünnep magyar elnevezése.

 

Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt Pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek, de később, s Jézus korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tartalmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az Őt befogadó emberek szívébe is.

 

PünkösdA keresztények kezdettől fogva a Húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek. Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) – már a keresztény pünkösdöt értik. A IV. században már egyre több említés történik az ünnepről.

 

Pünkösd ünnepi napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

 

PünkösdA Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.

 

Pünkösd vigíliáján, előestéjén szerte a világban a Szentlélek eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek, többek között egy ősi Szentlélek-váró himnusz szavaival:

Teremtő Lélek, szállj reánk,

ragyogd be lelkünk, tiszta láng,

ki alkotsz, éltetsz szíveket,

hozd nékik bő kegyelmedet!

 

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,

kit ad nekünk az Alkotó,

te élő forrás, égi láng,

szent kenet, égből szállj le ránk!

 

Rómában hagyományosan a város püspöke, azaz a pápa vezetésével tartják a pünkösdi virrasztást. A Ferenc pápa által vezetett vigília mise és az azt követő szertartás szombaton este 6 órakor kezdődik Szent Péter téren.

PünkösdA szombathelyi Székesegyházban ezen 245 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Szentbeszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: Pünkösd előtt az apostolok tele voltak félelemmel, bizonytalansággal. Bár látták a feltámadt Krisztust, nem tudták hogyan beszéljenek róla, mit tegyenek ha őket is elfogják. Ám Pünkösdkor megerősítést nyertek és többet nem volt félelmük: beszéltek Jázusról, még aznap 3000 megtértek, az Egyház megszületett. Vajon mit ad a hit, Isten, a bérmálás egy fiatal életéhez? – tette fel a kérdést a megyéspüspök. Hiszen misére kell járni, hittanra, és úgy kellene élni, ahogy Krisztus. Ez elsőre nehéznek tűnik, de Isten nem rak senki vállára felesleges terhet, mondta Székely János. Azt szeretné ha az ember boldog lenne, hiszen szeretetből alkotta az embert. Nem elvenni akar, hanem adni. És mit ad a hit? Betölti az emberek szívét békével, tűzzel, mint az apostolokét; megmutatja az élet irányát, amely nem más mint megtanulni szeretni Istent és embert. 

PünkösdA bérmálás döntés Jézus mellett, úgy mint az apostolok tették. A Szentlélek arra hív, hogy eltudják dönteni az emberek, hogy a szívükből a hitet senki nem fogja tudni kitépni. Hiszen lehetnek megpróbáltatások, de nem szabad a hitet szégyellni.  Arra is hív a Szentlélek, hogy a csúnya beszédet elhagyja az ember; vegye a fáradtságot, hogy találkozzon az Istennel a szentmisékben; a házasságra tisztán készüljenek a fiatalok; elutasítsák az emberek az abortuszt; segítsenek a rászorulókon.

Az út amire Jézus hívja a fiatalokat nem mindig könnyű. De az életben az értékes dolgoknak ára van.  A Szentlélek megerősíti az embert a küzdelemben, hogy az életben az értékes dolgokért tudjanak áldozatot hozni. 

Legyetek olyan keresztények akik nem csak beszélnek a szeretetről, hanem úgy is élnek.   

 

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.