Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Személyi és területi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

    Kinevezések Dr. Székely János megyéspüspök 2019. augusztus 1-jétől az alábbi területi és személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. 

Területi átrendezés

 

·        A Táplánszentkereszti Fíliát elcsatolva a Vasszécsenyi Plébániától a szombathelyi Szent István király Plébániához csatolta. Egyben Pete Polgár Máté eddigi plébániai kormányzót – felmentve iskolalelkészi szolgálata alól – a szombathelyi Szent István király Plébánia plébánosává nevezte ki.

·        A Csempeszkopácsi Fíliát a Rumi Plébániától a Vasszécsenyi Plébániához csatolta.

·        A Celldömölk-Alósági Plébániához rendelte a Gércei Plébánia két fíliáját, Köcsköt és Kemeneskápolnát.

 

Nyugdíjazás

 

         Dr. Koltai Jenő celldömölk-alsósági plébános atyát egészségi állapotára való tekintettel felvette az Egyházmegye nyugdíjas papjai közé. Kisegítő lelkészként a Jánosházai Plébániának segít majd be, és a plébánia területén fog lakni.

         Dr. Rátkai László esperesplébánost betöltött 75. életévére való tekintettel felmentette plébánosi feladatköre alól, ugyanakkor megkérte, hogy plébániai kormányzóként továbbra is lássa el a Jáki Plébániát.

 

Plébánosi kinevezés

 

·        Orsos Zoltán atyát a Csákánydoroszlói Plébániáról a Celldömölk-Alsósági Plébániára helyezte,

·        Kiss György atyát a Novai Plébániáról Csákánydoroszlóra helyezte,

·        Dóka Ferenc atyát a Hegyfalui Plébániáról a Novai Plébánia plébánosává nevezte ki.

·        A Hegyfalui Plébánia lelkipásztori ellátását átmenetileg a Sárvári Szent László Plébániára bízta, kérve Zakó Jenő és Szakál Szilrád atyákat lelkipásztori kisegítésre.

 

Pasztorális Gyakorlat

 

·     Kónya Máté papnövendéket a Collegium Germanicum et Hungaricum képzési rendje szerinti egy éves pasztorációs gyakorlatra Szombathelyre hívta. Mentorává Dr. Martos Levente Balázs atyát nevezte ki.