Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Úrnapja ünnepe a Székesegyházban

Úrnapja2019. június 23-án Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére gyűltek össze a hívek a szombathelyi Székesegyházba. 

ÚrnapjaÚrnapja katolikus ünnep, központjában olyan hittétel áll, amely megkülönbözteti egymástól a keresztény felekezeteket. A katolikus Egyház hiszi és hirdeti: a liturgiában a pap szavára Isten lehetségessé teszi, hogy a kenyér és bor színe alatt valóságosan jelenvalóvá váljon Krisztus. A protestáns egyházak mindezt jelképesen értelmezik.

Székely János megyéspüspök szentbeszédében Melkizedekre utalva kiemelte: ő egyszerre volt király és pap. Előre jelezte Krisztus alakját, aki egyszerre Messiás király és Örök főpap. Önmagát áldozta fel értünk a kereszten és önmagát adja nekünk a kenyéreben és a borban. Az egész teremtéssel az Úristen célja ez volt: nem csak megalkotni akart minket örök szeretettel, nem csak szólni akart hozzánk, nem csak megváltani akart minket a kereszten, hanem önmagát akarja nekünk adni. Egészen egy akar velünk lenni, átakar minket ölelni. A testvéreivé tesz minket: a testét és vérét adja nekünk. Aki ezt egy kicsit is felfogja az megrendül és leborul, mondta Székely János.

ÚrnapjaKiemelte: fontos lenne a templomokban fizikailag is kifejezni az imádást: azért térdelünk le mert itt van velünk az élő Isten. Ő aki hatalmas, mi vagyunk a véges teremtmények, akik megrendültek borulnak le előtte.

Amikor egy család eljön vasárnap a templomba átélik, hogy az életben egyetlen, igazán fontos dolog van: szeretni Istent és szeretni, szolgálni egymást. A többi másodrangú. Isten jelenléte megtanít távlatból nézni az életünket, mondta Székely János.

 A szentmise végén az Úrnapi körmenetet ezúttal a templomban tartották. E hagyomány kifejezi hitünket, hogy az Oltáriszentségben ott van Krisztus teste és vére, valóságosan. Isten él.