Szombathelyi Egyházmegye

Tanévzáró és diplomaosztó a Szombathelyi Hittanárképzőn

DiplomaosztóDr. Székely János megyéspüspök adta át a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ végzős hallgatóinak diplomáját június 28-án, szentmise keretében tartott ünnepségen. Az ünnepségen jelen volt dr. Reisner Ferenc, a főiskola rektora, dr. Martos Levente Balázs szombathelyi szakigazgató, valamint az intézmény számos oktatója és hallgatója.

DiplomaosztóPüspök atya bevezetőjében elmondta: Jézus Szíve főünnepe, Isten Jézusban megnyilvánult szeretetének ünneplése nagyon is közel áll a teológia műveléséhez és a hit továbbadásához, amelyre a hittanárképző hallgatói vállalkoznak és törekednek. Isten szeretetének titkát megérteni, ahhoz egyre közelebb kerülni, ez a hit tanulmányozásának célja. Székely János a Logosz szerepéről, az egész teremtett világban és az emberi életben is megnyilvánuló „isteni értelemről” beszélt prédikációjában is: az emberi élet értelme, hogy válaszoljon Isten szeretetére. Ez az értelem járja át a Szentírást, ez az értelem fogja egységbe a teremtett világot, ez az értelem és igazság ad értelmet minden emberi megnyilatkozásnak, az emberi élet minden napjának és pillanatának. Isten objektív igazsága hívja és tartja meg az embert az értelmes életben, így nem üresedik ki, inkább rátalál a mind teljesebb élet lehetőségére és forrására.

DiplomaosztóHárom hallgató hittanári oklevelet vehetett át, négyen pedig a katekéta – lelkipásztori munkatárs képzésen végeztek. A főiskola hallgatói között most először van kétszakos képzésen végző hallgató, aki hittanár – nevelőtanár, okleveles középiskolai testnevelő tanár diplomáját kapta meg, a BJHF és az ELTE SEK együttműködésében végzett képzés befejezéseként. A végzett hallgatók nevében Hancz Gábor Tamás premontrei atya mondott köszönetet derűs szavakkal a képzésben töltött idő sokféle ajándékáért.