Szombathelyi Egyházmegye

A hitoktatók Veni Sance ünnepsége

Veni SancteAugusztus 30-án délután volt az Egyházmegye hitoktatóinak Veni Sancte ünnepsége a Székesegyházban.

Veni SancteA tanévnyitó szentmise mindig fontos esemény a hitoktatók és a hittanosok számára is. Mindnyájan kérjük Isten segítségét, hogy az elkövetkező tanévben ismét gyarapodjunk a hitben, a  jó Isten megismerésében, az Egyházunk iránti szeretetben és hűségben.

A hitoktatók Veni Sancte-ja  Köbli Tamás atya által vezetett szentségimádással kezdődött, majd Martos Levente Balázs atya - az egyházmegye hitoktatási referensének tájékoztatójával folytatódott. Balázs atya a  következő tanévben esedékes mentori munkákról,  a hitoktatók továbbképzésekről  beszélt. Ezután Soproni Mónika a Bellarmin elektronikus napló-reendszerről, Szabó Andrea pedig a NEK –re való készület utolsó évének   programjairól, a bekapcsolódás lehetőségeiről szólt.

 

Veni SancteA koncelebrációs szentmisét Székely János püspök atya vezette, és prédikációjában egészen konkrét feladatokat jelölt meg a hitoktatók számára a hittanra járó gyermekek lelki nevelésével kapcsolatban. A szentmise zárása előtt két hitoktató kolléganőnket – Csiréné Ihász Ágnes és Tornai Árpádné  – búcsúztattuk nyugdíjba vonulásuk alkalmából.  Amikor a megyéspüspök úrtól az emlékező ajándékot átvették,  nagy tapsot kaptak, köszönve ezzel is két évtizedes hűséges munkájukat.

Az évnyitó agapéval zárult a Brenner Kollégiumban.

Szöveg: Salamon Viktória – Fotó:  Soproni Mónika