Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Önkéntes kórházi beteglátogatók

Önkéntes beteglátogatóAz egyházmegye ebben az évben önkéntes kórházi látogatók csoportját képezte Szombathelyen, a betegek segítésére, rendszeres látogatására. Az elméleti képzés után, a nyár folyamán a Markusovszky Kórházban mentorok mellett gyakorlati képzésen is vettek részt. A mentorok olyan személyek voltak, akik már régóta valamilyen módon részt vesznek a kórházi önkéntes beteglátogatásban.

Önkéntes beteglátogatóA záró alkalom szeptember 7-én szombaton volt. Az a kb.20 személy, aki szívesen vállalta, vállalja a kórházban a betegek lelki támogatását, és segítését most írásban és szóban „vizsgáztak.” A képzés zárónapján Dr. Székely János püspök atya  is  jelen volt,  jelenlétével is hangsúlyt adva a  kórházi szolgálat fontosságának.

 

A képzés szervezője a Püspökség, de az összekötő a  Kórház és a Püspökség között Salamon  Gyuláné volt. A záró napon a Kórház részéről Joó Edina főnővér volt jelen, Molnár Árpád atya , kórházlelkész, valamint Dr. Asbóth Mária,  Galambos Borbála, mint aki már  régóta vesz részt a betegszolgálatban.

 

Az írásbeli kérdések, ún. beteglátogatási helyzetekre vonatkoztak, amely már a gyakorlaton is előfordulhatott. A szóbeli „vizsgán” a szakmaiságról, a lelki hozzáállásról tettek tanúságot az önkéntesek.    

 

Önkéntes beteglátogatóNap fontos eseménye volt a püspöki szentmise, amelyet küldő –szentmisének is nevezhetünk.

A szentmise után a kórházi látogatók a külső jeleket kapták meg, a köpenyt és a név-kitűzőt, így a kórházban, a kórtermekben is világosan látható, kik azok, akik felkeresik a betegeket. 

Az Úr Jézus szavai juthatnak eszünkbe, miközben ezt a szolgálatot végezzük: „Beteg voltam, és meglátogattatok.”