Szombathelyi Egyházmegye

Perenyeiek Szent Vid zarándoklata

Perenyei hívek zarándoklata170 éves fogadalmukat teljesítve, 2019. szeptember 29-én a perenyei hívek elzarándokoltak a velemi Szent Vid-kápolnához. Útjukon Székely János megyéspüspök is elkísérte őket.


Perenyei hívek zarándoklata170 éve, 1849 őszén az ország a szabadságharc bukásán kesergett. A Perenyeieket azonban más gond is gyötörte. 1849. szeptember 26-a és november 28-a között kolerajárvány tizedelte a lakosságot. A helybeliek a járvány elmúlásáért imádkozva elzarándokoltak a Szent Vid-kápolnába. A közösség fohásza meghallgatásra talált: a faluban megszűnt a gyilkos kór, a többi községben viszont még 1850 elején is szedte áldozatát. A perenyeiek fogadalmat tettek: ezentúl hálából hálából a Szűzanya és Szent Vid mártír tiszteletére minden esztendő szeptemberében a gencsi Szentkút búcsúja (azaz Szent Kereszt felmagasztalása, szeptember 14-e és másnap, Fájdalmas Szűzanya ünnepe) utáni vasárnapon elzarándokolnak az ősi szent helyre. E nemes hagyományt azóta - még a kommunizmus idején is - megtartották a hűséges perenyei hívek és buzgón elzarándokolnak a velemi kápolnához. Idén sem volt ez másként, a híveket Székely János megyéspüspök is elkísérte az úton. A reggel 6 órakor induló zarándokcsoporthoz számosan csatlakoztak az út során. Medgyesy S. Norbert vezetésével végig énekelték a hívek az utat. 11 órakor kezdődött az ünnepi szentmise a Szent Vid-kápolnában.


Perenyei hívek zarándoklataSzentbeszédében Székely János kiemelte: sok áldás fakadt a 170 évvel ezelőtti fájdalmas kolerajárványból. 170 év alatt több ezren tették meg hittel az utat a Szent Vid-kápolnához. A tragédiából élet, hit fakadt. Sokszor van ez így az emberi életben is, és a Biblia lapjain is. Az evangéliumban is ezt halljuk: Jézus keresztjéből élet fakadt, amikor a kereszt alatt álló anyjának azt mondja: Asszony, nézd a Te fiad.
Ezzel a Biblia felidézi az első asszony teremtését. Azért nevezi a kereszt alatt anyját asszonynak, hogy emlékeztessen Évára, ezzel a Teremtésre, az asszony megalkotására aki minden élő anyja. Hasonló történik a kereszten: egy új teremtés. Az új Ádámnak, Jézusnak odalát is megnyitják, ahogy Ádámét is az Úristen Éva teremtéséért. Jézus oldalából az Egyház született meg, az Istennek szentelt család, aminek első és legtökéletesebb tagja Mária, aki minden élő anyja. Jézus a szülés fájdalmát szenvedi értünk és ebből megszületik egy tiszta világ. A szívéből víz és vér ömlik, ami jelképezi Isten kegyelmét ami megtisztít és újjáteremt, mondta Székely János.
Perenyei hívek zarándoklataIsten szeretetének lett társa, szemlélője, együtt szenvedője a Szűzanya, aki ott állt Jézus keresztje alatt, tette hozzá a megyéspüspök, hangsúlyozva: Mária társa lett Jézusnak a megváltás művében. Minket is arra tanít, hogy legyünk Jézus társai a szeretet titkában, az újjáteremtés titkában, a megváltásban.


A szentmisét meghallgathatják itt.

A zarándoklat litániával zárult.