Szombathelyi Egyházmegye

Szent Lambert -búcsú Rábagyarmaton

rabagyarmat-szentlamberttemplom2019. szeptember 21-én búcsúi szentmisét tartottak Rábagyarmaton.

Rábagyarmat község első írásos említése 1157-ből származik.
Ekkor már körülbelül 60 éve állt román kori temploma, mely valószínűleg Szent László vagy Könyves Kálmán idején épült, és Szent Lambertről van elnevezve, akinek kultuszát a Szentgotthárdra betelepített cisztercita szerzetesek honosították meg a környéken. Lambert a németalföldi Maastricht városának püspöke volt, aki 636-ban született gazdag családban, és  Liège  melletti házában szenvedett vértanúságot, valószínűleg 705. szeptember 17-én, ezért emléknapja is ekkor van. A Lambert-kultusz székhelye jelenleg a belgiumi Liège, középkori magyarországi központja Somlóvásárhelyen volt, de ez időközben megszűnt, így ma Rábagyarmaton van az egyetlen róla elnevezett templom az országban. Sajnos, ezért névnapját néha  a naptárakból is kihagyták. Ausztriában viszont több Lambert-emlékhely található.

A rábagyarmati templomot az 1770-es években építették újjá, jelenlegi formáját azonban csak 1947 után nyerte el, amikor a jelenlegi főhajó elkészült. Ezt Jézus Szíve ünnepén, júniusban szentelték fel, innen származik a község másik búcsúja. A főbúcsú azonban a szeptember 17-ét követő vasárnapon tartott Lambert - búcsú. A püspök emlékét őrzi a faluból elszármazott költőnek, későbbi pécsi plébánosnak, Kocsis Lászlónak Szent Lambert volt a védőszentünk című verse, mely a Falum képeskönyve című kötetben jelent meg, egy régi kántorkönyvben fennmaradt Szent Lambert püspökrül... kezdetű írás, valamint a település zöld-ezüst, 1997-ben felavatott címerében látható püspöksüveg és a plébánia régi és mostani pecsétje. A bérmálkozók között is gyakran akad, aki a Lambert nevet választja. Az idei búcsúi program Rábagyarmaton 2019. szeptember 21-én, szombaton délután kezdődött,amikor a helyi színjátszók Ács Miklós rendezésében bemutatták az Egy csók és más semmi c.előadást.Másnap,vasárnap reggel mutatta be dr. Takács Gyula plébános az ünnepi szentmisét Lambert vértanúságának emlékére.

Szöveg: Ács László helyi tudósító