Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Kiállítás a szombathelyi domonkos nővérekről

k6-csoportkep-1943-majus-312019. szeptember 19-én 17 órakor nyílt meg a Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti kiállítótermében a szombathelyi domonkos nővérek 1905-1945 közötti leánynevelő szolgálatát bemutató tárlat.

MegnyitóA megjelenteket Dr. Baráthné Molnár Mónika, a megyei könyvtár igazgatója és Dr. Takácsné Dr. Tenki Mária képviselőasszony köszöntötte. 

A kiállítást Kakucs Adél Petra OP nővér, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója és Nagy Szilvia Andrea OP nővér, az iskola történelemtanára nyitotta meg.

Kiemelték, hogy rendalapítójuk, Szent Domonkos (Domingo Guzman) tanítása alapján domonkos hivatásuk egyik sarokköve a hit és az igazság szolgálata, világos és egyértelmű tanítása és védelme, amelyet rendi jelvényük és habitusuk fekete-fehér színe is jelez. A domonkos nővéreknek ezért szívügye a minőségi katolikus hitoktatás, a katolikus hit igazságainak megismertetése a felnövekvő generációkkal. Inspiráló számukra a nagy domonkos hittudós, Aquinói Szent Tamás szellemi öröksége is, aki az igazság megismerésében a hit és értelem (fides et ratio) egymást segítő szerepét hangsúlyozta, továbbá a magyar domonkos apáca, Árpádházi Szent Margit példája is, akit a tatárjárás idején ajánlottak Istennek szülei, és később az országot pusztító belviszály idején, az igazságon alapuló béke követe volt böjtölve, imádkozva.

 

MegnyitóA programon a szombathelyi domonkos iskola jogutódjának, a Paragvári Utcai Általános Iskolának a tanulói működtek közre csellójátékkal és a Gergely-járás népszokásának énekes, hangszeres előadásával.

 

A kiállítás kurátorai Dr. Gibba Edit történész és Szalainé Bodor Edit, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese voltak, munkájukat szakmai konzulensként Vivian Boland OP, a domonkos rend római központjának vezető tisztségviselője segítette. A szóciusz atya a kiállításra küldött angol nyelvű üdvözlő levelében kiemelte a kiállítás jelentőségét, mivel tudomása szerint világszinten az elmúlt években ilyen témájú kiállítást nem nyitottak meg.

 

MegnyitóDr. Gibba Edit a kiállítást ismertető beszédében elmondta, hogy a domonkos nővérek hiánypótló küldetést vállaltak, amikor Szombathely városában a városi polgárság és a környező vidék tehetséges leányainak nevelését fölkarolták. A kor legmodernebb nyelvoktatási módszereivel tanították a német és francia nyelvet, és nagy hangsúlyt fektettek az elmélyült hitoktatás mellett a magas szintű természettudományos oktatásra is.

 

emlékekA kiállításhoz a Paragvári Iskola iskolatörténeti kiállításán túl őrzött tárgyakon túl dokumentumokat kölcsönzött a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltár, a Vasi Múzeumbarát Egylet, a Szent Márton Intézet és a domonkos nővérek Budakeszin őrzött archívuma is. A kiállításba Dr. Gátay Szilárdné, Gibba Istvánné Galló Edit és Dr. Fa Józsefné magánhagyatékaiból is kerültek iskolatörténeti relikviák.

 

A tárlaton az értékes fotóanyag és az iskolai füzetek, tankönyvek, szentképek mellett megtekinthetőek a természettudományos oktatás szemléltető és kísérleti eszközei is.

 

A megnyitóról készített fotókat Zleovszki András és Prádli Miklós készítette.