Szombathelyi Egyházmegye

30 éve alakult újjá a 387. számú Szily János cserkészcsapat

Cserkész jubileumOktóber 23-án nagyon szép napot adott nekünk a Jóisten, hogy hálát adjunk és megünnepeljük iskolánk cserkészcsapatának 30 éves újjáalakulási jubileumát.

Cserkész jubileum1989 júniusában szerveződött újjá – akkor még a szombathelyi Székesegyház csapataként – a 387. számú Szily János cserkészcsapat. A toborzás és a felkészítés eredményeként 1989. október 22-én, vasárnap, a 9 órai szentmise keretében történt meg a csapat – és egyben Szombathely – első cserkészfogadalom-tétele. Ezért évenkénti csapatünnepségünket is ebben az időpontban tartjuk.

A mostani, jubileumi ünnepségünket a Székesegyházban kezdtünk, ahol 11 órakor szentmisében adtunk hálát a Jóistennek az elmúlt 30 évért, az újraindító öregcserkészekért, a csapat eddigi összes cserkészéért, szüleinkért és minden támogatónkért. A szentmisét Szár Gyula Gergely atya, cserkésztiszt celebrálta, a szentmisén gyóntatott és áldoztatott Kovács Richárd atya, csapatunk felnőttcserkésze. Nagy örömünkre szolgált, hogy a csapat jelenlegi tagjain és szülein kívül volt cserkészeink és egykori öregcserkészeink hozzátartozói is eljöttek velünk közösen ünnepelni.

Cserkész jubileumA szentmise után csapatunk névadójának, Szily János püspöknek szobra mellett folytattuk az ünneplést. Itt tett ígéretet a Süni és a Nagy Fehér Cápa őrs nyolc kiscserkésze, valamint fogadalmat tett a Jégmadár, Kobra és Aligátor őrs kilenc cserkésze. A szertartás végén a csapat vezetői, őrsvezetői és öregcserkészei kézfogással cserkésztestvérükké fogadták az ígéretet- és fogadalmat tett cserkészeket.

Délben a VAOSZ-épületben kialakított új, közösségi helyen közös ebéd után elfogyasztottuk a szebbnél-szebb jubileumi cserkésztortákat. Volt ott kalap, tábortűz, cserkésztábor-alakú torta őrsi állatok jelképeivel, valamint olyan is, amin a tábori éjszakában a csillagos ég alatt, patak mellett pihennek a cserkészlányok. A közösségi házban az elmúlt 30 év fényképalbumaiból, tábori és őrsi emlékeiből összeállított kis kiállítást nézték végig a résztvevők, szülők és gyerekek egyaránt. Az ünnepi összejövetel vetítéssel zárult, ami a csapatot újraindító öregcserkészekről (Ágoston László, Berkes László és Szabó József cserkésztisztekről) szólt.

Cserkész jubileumAz ünnepség zárása után kimentünk autóval a gencsapáti Szentkúthoz, ahol koszorút helyeztük el egy öregcserkészünk emlék-kopjafájánál és egy tragikusan elhunyt fiatal cserkészünk sziklaemlékénél.