Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Missziós kereszt Szentgotthárdon

missziós kereszt2019. november 18-a és 19-e nagy ünnep volt a szentgotthárdi és a környékbeli hívek számára. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje érkezett a szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplomba..

A Missziós kereszt Szentgotthárdon A kereszt fogadása után Bodorkós Imre plébános úr tartott előadást a missziós keresztről, majd az engesztelő imacsoport vezetett áhítatot. Őket a karizmatikus közösség zenés dicsőítése követte. A gitáros imaóra után a plébános úr tartott katekézist az Oltáriszentségről, majd szlovén nyelvű imaóra következett. A dicsőséges szentolvasót imádkozták a szentgotthárdi és a környékbeli szlovén nemzetiségű hívek. Gyönyörűen vezette a többszólamú énekeket Variné Trifusz Mária tanárnő. Az egykori apátsági templomot teljesen megtöltötték a szentmise kezdetére a hívek. A szentmise főcelebránsa Bodorkós Imre atya volt, vele koncelebráltak: Prof. Dr. Takács Gyula csörötneki plébános, Köbli Tamás őriszentpéteri esperesplébános, Tóth Tibor felsőszölnöki plébános, Kiss György Csákánydoroszlói plébános, Böjti Balázs körmendi és Kaszás Csaba szentgotthárdi káplán atyák. Köbli Tamás atya a Szent Kereszt titkára irányította a figyelmet szentbeszédében. A szentmise után a szentgotthárdi Takács Jenő Zeneiskola tanárai adtak koncertet az egykori ciszterci kolostor refektóriumában.

Másnap kora reggel a reggeli dicséretet énekelték a hívek, majd Szent Erzsébet tiszteletére mutatott be ünnepi szentmisét plébánosunk. Elődje gyógyulásáért imádkoztak a hívek a szentmisében. A szentmise alatt kereszthódolat is volt. Hittanosok a közeli gimnáziumból csoportokban váltották egymást, Pácz Gábor és Kaszás Csaba atya vezetésével imádkoztak. A déli órákhoz közeledve indult további útjára a keresztet szállító autó, hogy Szent Erzsébet búcsúünnepére Körmendre érkezzen. A hívek a gépkocsiig kísérték a kongresszus jelképét. Köszönet Istennek a sok kegyelemért.

Szöveg: Lang Márk – Fotó: Lang Márk, Lőrincz Gábor, Kaszás Csaba, Sebestyénné Németh Eszter