Szombathelyi Egyházmegye

Hilarius püspök emléknapja

Szent HiláriuszJanuár 13. Szent Hilarius emléknapja. 

 Szent HilariuszA mai Franciaország területén lévő Poitiers püspöke volt a 4. században. Feltehetően ő keresztelte meg Szent Mártont miután elhagyta a hadsereget. Hosszú ideig volt száműzetésben az ariánus eretnekek miatt. Márton hozzá akart menni Rómába, de értesülve, hogy visszatért püspöki székvárosába, követte Poitiers-be. Hilarius mutatta Mártonnak azt a helyet, ahol remeteségbe vonult, illetve hamarosan megalapította Európa első kolostorát. Márton szerzeteseinek fontos tevékenysége volt a kódexmásolás, amint ezt a Kolping kápolna falképe is megjeleníti.