Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Stációs szentmise Szombathelyen

Hamvazószerda2020. február 26-án, hamvazószerdán megkezdődött a nagyböjt. Ebben az időszakban minden szerdán és pénteken Szombathelyen a város más-más templomaiban gyűlnek össze a katolikus hívek, hogy reggeli szentmisén vegyenek részt. 

HamvazószerdaAz évek óta hagyományos stációs szentmisejárás első állomása az oldai lakótelepen lévő a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve és Boldog Batthyány-Strattmann László emlékére épült templomban volt. Ismét megtelt a templom, ami mutatja a katolikus hívek elkötelezettségét, hogy e nagyböjti időben jobban megéljék kereszténységüket.

 

 

HamvazószerdaA nagyböjt út a húsvét titka felé, a szeretet titka felé, mondta szentbeszédében Székely János. A nagyböjt út a Golgota felé, ahol Isten kitárt karokkal odaadta az életét értünk. Út a feltámadott Krisztus üres sírja felé, ahol a szeretet legyőzte a bűn sötétségét, legyőzte a halált, hangsúlyozta a megyéspüspök. 

Felidézte, hogy az elmúlt félévben kétszer is járt a Szentföldön, ahol zarándoktársaival virrasztottak a Getszemáni-kertben. Jézus aki valóságos ember is volt emberi értelmével nem értette a Mennyei Atya tervét, hogy miért kell a rettenetes szenvedés. De rábízta magát az Atyára, igent mondott a keresztútra. Jézust a Golgota felé vezető úton nem lábai, hanem a szíve vitte: a szeretete, a hűsége az Atya iránt, a szeretete irántunk. Jézus, az élő Isten fia elindult értünk is, hogy életét adja az emberért, mondta Székely János. 

HamvazószerdaA zarándoklatok során jártak Jézus születésének helyén is. A megyéspüspök kiemelte: ez az a hely, ahol az Isten egy védtelen, gyönge gyermekként jött a világra. Tudta, hogy mi lesz a sorsa, de mégis gyermekként megszületett.  

A nagyböjt út a szeretet titka felé. Vajon hiszünk-e ebben a titokban igazán? Átjárja-e a szívünket isten szeretetének, önátadásának fénye? Érezzük-e hogy értem is, nekem is odaadta az életét. Hagyjuk-e, hogy a mi életünk sötétségét is beragyogja ez a fény? – emelte ki Székely János. 

Érezzük, hogy Isten kézen fog minket, érezzük, hogy megajándékozottak vagyunk! Tudjuk, hogy van Atyánk, van Megváltónk! 

 

Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.  

 

A szentbeszéd után következett a hamvazkodás, amikor a hívek homlokára hamuból keresztet rajzolnak, mely külső jele a bűnbánó lelkületnek.