Szombathelyi Egyházmegye

Kérdések és válaszok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezéséhez

Püspöki PalotaKérdések és válaszok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezéséhez. 


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése, a nyilvános liturgia szüneteltetéséről, nagyböjt 4. vasárnapjától lép életbe. Ez pontosan milyen dátumot jelent: március 22-én vasárnap még részt vehetünk szentmisén, vagy már csak március 21-én szombaton?
Az utolsó nyilvános szentmisék péntekig lesznek, esetleg szombat reggel, de szombat déltől a tilalom beáll. Érdemes tájékozódni a helyi plébániákon, hiszen vannak olyan helyek, ahol azonnali hatállyal bevezették az intézkedéseket.

A hívek felmentést kapnak a szentmise látogatás alól. Ebben a helyzetben hogyan tudjuk megőrizni a hitet, buzgóságot?
Most otthonainknak kell kápolnává változniuk...fedezzük fel újra a családi ima erejét, legyen benn lelkiismeretvizsgálat és a bűnbánat felindítása, online rengeteg vallásos témájú műsor elérhető, szentmisék is közvetítésre kerülnek, a polcról levehetjük és leporolhatjuk a Bibliát, a fiókokból elővehetjük a rózsafüzért.

Mi a helyzet a gyónásokkal?
Szükséghelyzetben, amikor a gyónási lehetőség hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot és Isten bocsánatát így is elnyerhetjük! Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. Reméljük, hogy az elmaradó húsvéti gyónásokat mielőbb be tudjuk pótolni.

Külön kérésre sem lehet majd áldozni?
A szentség-kiszolgáltatás korlátozásra került, de nem megszüntetésre. Ilyen szükséghelyzetben, ha valaki kéri az Oltáriszentséget, nem tagadhatjuk meg, de a lelki áldozás lehetőségét is hangsúlyozzuk.

Ha nyilvános liturgia nem is lesz, a templomok nyitva lesznek ahol ez eddig is megoldott volt?
Igen, kérjük, javasoljuk, hogy legyenek nyitvatartási idők, amikor lehetősége van a híveknek egyéni imára. Közben a higiéniás előírásokat tartsuk meg, szellőztessünk sokat, használjuk a kézfertőtlenítőt, és legyen nálunk zsebkendő.

A legtöbb lelkipásztor több templomot is ellát. Ők hány helyen fognak misézni: változatlanul elmondanak misét mindenhol vagy csak egy helyen?
Minden pap innentől napi egy magánmisét mutat be, lehetőleg plébániatemplomában, de nem a megszokott miseidőpontban.

Mi lesz a felíratott szentmise szándékok sorsa?
A miseszándékok folyamatos végzését javasoljuk, még így is, hogy a családtagok csak lélekben vehetnek részt a szentmisén. A helyzet normalizálódásával pedig arra van lehetőség, hogy több miseszándék kerüljön összevonásra (ezt az egyházi törvénykönyv engedélyezi és szabályozza), ahová majd meghívhatjuk a mise-mondatókat, bepótolva a személyes jelenlétet.

Ha tudom, hogy 10 órakor van a templomomban mise, és az atya majd ebben a templomban fog a következő hetekben misét mondani, akkor hogyan lehet megakadályozni, hogy én vagy mások részt vegyünk a szentmisén?
Az előbb érintettük ezt az eshetőséget: külön kérés a miséző atyák felé, hogy ne az eddigi miseidőpontban misézzen, a gyülekezési tilalom innentől kezdve ránk is vonatkozik.

A Szombathelyi Egyházmegyében is számos program lesz a következő hetekben-hónapokban. Többről tudjuk, hogy elmarad, másokról még nincs információ. Az egyházmegye hogyan rendelkezett ebben a kérdésben, hiszen áprilistól pl. bérmálások is lesznek?
Folyamatosan tájékozódunk, próbálunk kiigazodni a szakértők nyilatkozatain. Most úgy tűnik, nem hetekről, hanem hónapokról beszélünk a vészhelyzet időtartama kapcsán, nyilván, így a tavaszi egyházi programok törlődnek. De erről hamarosan hivatalosan is nyilatkozni fogunk.