Szombathelyi Egyházmegye

A Szűzanya házhoz ment – egy különleges fatimai est

Különleges fatimai est2020. május 13-án, a járványveszélyre tekintettel, a toronyi plébániához tartozó hívekhez vitték a Fatimai Szűz Mária szobrát.

Különleges fatimai estA járvány  idején a lelkipásztorok keresték a lehetőséget, hogy híveikkel tartsák a kapcsolatot. Ennek volt része az online közvetített szertartások és szentmisék. A toronyi plébánia területén is követhették a hívek ebben a formában a szertartásokat, de ezen kívül is kereste a lehetőséget a plébánosunk Dr. Perger Gyula, hogy a hívekkel a hatósági előírásokat betartva találkozni tudjon. Nagyszombaton körbejárt mind a négy községben és megszentelte az ablakpárkányokra kitett vagy a házak bejáratához kihozott ételeket. Az esti - hívek részvétele nélkül bemutatott- szentmise időpontjában pedig az ablakokba égő gyertyák kerültek mind a négy községben, illetve egy időben szólaltak meg a harangok negyed órán keresztül Bucsuban, Dozmaton Sében és Toronyban jelezve Krisztus feltámadását s egyben jelképezve a négy község összetartozását. Anyák napjához kapcsolódóan pedig - kihasználva a templom toronyba beépített harangjáték hangosító szerkezetét- esti imára hívta a plébános a község lakóit, akik házuk bejáratánál állva bekapcsolódtak a közös imába.

Különleges fatimai est Immár kilenc éve hagyomány községeinkben, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelésre gyűlnek össze a hívek. A jelenlegi egyházi rendelkezés szerint nagyobb összejövetel és körmenet nem tartható. Gyula atya nem szerette volna ezt a hagyományt megszakítani, ezért a kiküldött szórólapokon jelezte „eddig a hívek jöttek a Szűzanyához minden hónap 13-án, most a járvány veszély idején a Szűzanya megy el mindenkihez”. A Szűzanya szobrát egy terepjáróra rögzítve vitte el a négy község minden lakójához. Az utcákat végigjárva az autóból jól ismert, Égi Édesanyánkat köszöntő énekek szóltak. A hívek házaik ablakait feldíszítve, az utcán állva üdvözölték a nehéz időkben is őket segítő Szűzanyát. 

Különleges fatimai estKöszönet Gyula atyának a kezdeményezésért, Dorn Edeltraut asszonynak aki a kocsit nemcsak rendelkezésre bocsátotta, hanem végig járta zarándokként mind a négy községet, köszönet Horváth Zoltánnak a hangosításért, Kecskés Györgyné Jutkának és Ilikének a díszítésért, Unger Imrének az előkészület során nyújtott segítségért, Németh Norbertnek és Gazda Ferencnek a liturgikus közreműködésért!

 

Szöveg: Magyar Ákos – képek: Magyar Ákos, Németh Norbert, Puskás Enikő