Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Területi és személyi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

VáltozásokDr. Székely János megyéspüspök 2020. augusztus 1-jei  hatállyal az alábbi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Területi átrendezés

 

·        A zalaegerszeg-andráshidai fíliális egyházközséget a Zalaegerszegi Jézus Szíve Plébániától a Nagykutasi Plébániához csatolom.

 

Plébánosi és plébániai kormányzói kinevezés

·        A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének kérésére Tokár János OFM jánosházai plébánost a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia vezetőjévé nevezem ki, mivel Horváth Achilles OFM eddigi plébános gvardián lesz a Budapest-Margit körúton.

 

 

·        Déri Péter atyát a Csehimindszenti Plébániáról a Jánosházai Plébániára küldöm,

·        utódja Huszár Balázs, a Sárvári Plébánia káplánja lesz.

·        Dóka Ferenc novai plébánost az Őriszentpéteri Plébániára küldöm,

·        utódja Nagy Tamás, a zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébánia káplánja lesz. Újabb káplán helyére nem kerül, viszont az illetékes főpásztor engedélyével Fliszár Károly nyugdíjas atya kisegítő lelkészi kinevezést kap.

·        Harangozó Vilmos atya aktív nyugdíjasként, mint plébániai kormányzó vezeti továbbra is a Kőszegi Plébániát.

 

Egyetemi Lelkészi és Iskolalelkészi kinevezés

 

·        Dr. Perger Gyula atyát – eddigi feladatköreinek megtartása és köszönetnyilvánításom mellett – felmentem a szombathelyi egyetemi lelkészi és II. János Pál Szakkollégium spirituálisi megbízatása alól.

·        Utódja Köbli Tamás atya lesz, akit felmentve az őriszentpéteri plébánia vezetése alól, kinevezek a Brenner János Oktatási Központ iskolalelkészévé, a II. János Pál Katolikus Szakkollégium és a Brenner János Kollégium spirituálisává, és az Egyetemi Lelkészség lelkészévé, valamint megbízom a lelkészség templomának, a Jézus Szíve Zárdatemplomnak a lelkipásztori teendőinek ellátásával.

·        Hurgoi Sándor atyát a Kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezem ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

 

Kápláni áthelyezés

 

·        Böjti Balázs atyát a Körmendi Plébániáról a Sárvári Plébániára küldöm kápláni beosztásban,

·        Kaszás Csaba szentgotthárdi káplánt pedig a Körmendi Plébánia káplánjává nevezem ki.

·        A Szentgotthárdi Plébánia kápláni státusza betöltetlen marad, hétvégenként Szár Gyula Gergely OPraem lesz a kisegítő lelkész.

·        Berhidai Piusz OFM tartományfőnök kérésére Kercza Asztrik OFM a szombathelyi Szent Erzsébet Plébánia, Kis Kornél OFM a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia káplánja lesz. Újonnan érkező ferences atyák még Kardos Csongor OFM, aki Zalaegerszegen gvardián, illetve Hidász Ferenc OFM, aki Szombathelyen kisegítő lelkész lesz. Szikszay Leopold OFM Zalaegerszegről Budapestre, a Ferenciek terére, Varga Kamill OFM Szombathelyről pedig Gyöngyösre kerül.