Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szentek nyomában - ifjúsági gyalogos zarándoklat egy résztvevő szemével

szentek-nyomaban-76-of-84Március 31.-április 1. között egy csapat fiatal kelt útra dr. Székely János megyéspüspökkel, hogy egyházmegyénk szentjeinek nyomába lépve életre szóló élményeket szerezzenek és megpróbálják megérteni példaképeink Krisztus szeretetét. Erről a tanulságos két napról személyes hangvételű beszámolót olvashatnak. 

Mária kurzus Zalaegerszegen április 28.-május 1. között

maria-kurzus-plakat-szhelyA Szent András Evangelizációs Iskola szeretettel hívja az érdeklődőket Mária kurzusra Zalaegerszegre. Jelentkezési határidő: 2023. április 21. A rendezvény plakátja a szükséges információkkal letölthető itt. 

Ahány gyermek, annyi ADHD – A Bethesda Gyermekkórház ADHD Centrumának munkatársai látogattak el Szombathelyre

5f411d5c795d43dc92b0aec5ea6a8f09ADHD-val élni és élni hagyni címmel rendeztek csütörtökön előadást és fórumot a Martineum Felnőttképző Akadémián. A Bethesda Gyermekkórház ADHD Centrumának munkatársai látogattak el Szombathelyre. (www.vaol.hu)

Istenről és a világról - Kürnyek Róbert előadásával zárul az előadássorozat

istenrol-es-a-vilagrol-kurnyek-robert-atya-eloadasa-2-of-26Dr. Kürnyek Róbert atya liturgikai előadásával zárul az Istenről és a világról című előadássorozatunk. Róbert atyát április 17-én hétfőn Zalaegerszegen hallgathatták meg az érdeklődők, ma, április 18-án este 18 órától pedig Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián tartja meg előadását. Mindenkit várunk!

Gondolatok az Isteni Irgalmasság vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atyától

husvet-2-irgalmassag-2023„Életünk minden percében mindig az Irgalom folyamában élünk, mindig húsvét ajándéka vesz körül minket, a szelíd ragyogás. És így, ezzel a köszöntéssel fogad bennünket Krisztus azon az alkonyon, amikor életünk estéjéhez elérkezünk, hogy színről színre Jézus elé lépjünk: Békesség nektek! Jöjjetek hozzám, és én megnyugtatlak titeket. Ezzel a köszöntéssel fog hívni magához, az irgalommal. És mindörökké, valóban mindörökké áldani fogjuk az Ő irgalmát. Mindörökké ott állunk az Ő szelíd ragyogásában a Trónnál, és szüntelen kiáltjuk: Üdv, ó Irgalom Istene, Krisztus, üdvözítő Bárány.”

Székely János megyéspüspök előadása Körmenden április 18-án

coreth-maria-eloadas-2023-04-18-eloadas-1Coreth Mária Terézia, az aranyszívű feleség címmel tart előadást április 18-án, kedden 18 órakor dr. Székely János megyéspüspök Körmenden. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportja mindenkit szeretettel hív a Batthyány Örökségközpont és Színház aulájába. A meghívó letölthető itt. 

Istenről és a világról - Kürnyek Róbert atya előadása Zalaegerszegen és Szombathelyen

istenrol-es-vilagrol-plakat-2023-iÁprilis 17-én Zalaegerszegen, április 18-án Szombathelyen lesz hallható dr. Kürnyek Róbert atya liturgikus előadásának 2. része, az Istenről és a világról teológiai előadássorozat részeként. 

Áldott légy! - Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén

teremtesvedelmi-kert-egyhazashetyen-45-of-66Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitászon belül működő Szent Jakab Szociális Központ kertjébe őshonos magyar fafajtákat és bokrokat ültettek. A kezdeményezés célja, hogy a természet védelmére és szeretetére felhívja a figyelmet, kiemelve a kereszténység egyik alapelvét, mely szerint a világ Isten alkotása.

Ferenc pápa szentmiséjének közvetítése

ferenc-papa-budapestA Szentatya szentmiséjét közvetítjük 2023. április 30-án, vasárnap 9:30-tól a szombathelyi Székesegyházban!

Húsvéthétfő - Püspöki szentmise Kiáltás imával hazánkért - ÉLŐ közvetítés

szekesDr. Székely János megyéspüspök húsvéthétfőn az esti 18 órakor kezdődő szentmise végén Kiáltás imát mond Magyarországért!

Gondolatok Húsvéthétfőre - Dr. Takács Gyula atyától

husvethetfo-2023„A szeretet arra bátorít föl bennünket, a Tőle kapott szeretet, hogy szeressük a Szeretetet, és ez az örök élet, ez az üdvösség ünnepe, ez az öröm, a húsvét öröme.
A húsvét ünnepe ezzel ajándékoz meg minket, megajándékoz hittel, reménnyel és szeretettel.
Megtanít a keresztény életre, az üdvös félelemre, a nagy örömre és a buzgó sietésre.
És a keresztény élet elvezet bennünket innét, e földi húsvéttól a Mennyei Trónhoz, ahol látni fogjuk a Bárányt a Trónon állani, ahol színről színre szemléljük a Szeretetet, aki kiáradt ránk, és mindörökké egyetlen szívvel, lángoló ajakkal kiáltjuk: Üdv tenéked Bárány, Istenünk, aki megváltottál minket, aki a Te Atyádnak országává és szent népévé tettél bennünket.”

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

119Ünnepélyes szentmisét mutatott be Fekete Szabolcs Benedek püspök atya Császár István plébánossal és az egyházmegye papnövendékeivel, a hívek részvételével húsvét napján a Székesegyházban.

Nagyszombat húsvéti vigília

12A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődött, majd a lángra lobbantott húsvéti gyertya fényénél, Krisztus világosságával vonult be Püspök atya az asszisztenciával az oltárig.

Gondolatok Húsvétra - Dr. Takács Gyula atyától

husvetvasarnap-2023„A húsvét ünnepe, a húsvét hite: Krisztus feltámadt.
És a húsvét reménye: Krisztus a mi Életünk, mi is feltámadtunk Ővele.
És az öröm, hogy mindörökké benne élünk. Már most, rejtetten ugyan, de Krisztusban.
És amikor eljön Ő, akkor kinyilvánul, és örökké dicsőségben és örömben húsvétot ünnepelünk a mennyben.”

Gondolatok Nagyszombatra - Takács Gyula csörötneki plébános gondolatai

nagyszombat-husveti-vigilia-2023„A mi igaz Bárányunk nyomába lépve megyünk a Mennyei Jeruzsálem széles útján a Trónhoz, megyünk az Atyához. Megyünk abban a körmenetben, amely körmenetben zúg az alleluja: Üdv teneked Bárány, aki megváltottál minket, a mi Istenünknek, a mi Atyánknak országává tettél bennünket. Követjük a Bárányt abban a körmenetben, amely körmenet a mi életünk tettei. A mi tetteink teszik meg ezeket a lépéseket, jótettek és fohászok, bizalmak és reménykedések. Megyünk az igaz Bárány nyomában. Mindannyian az Ő fényébe öltözködünk hófehéren, és ott állván a Trónnál szüntelen, egyetlen ajakkal kiáltjuk az áldottak énekét: Üdv, ó Üdvözítő, üdv teneked Isten.”

Húsvét Urunk feltámadása - ÉLŐ közvetítés

husvetvasarnap2Húsvétvasárnap püspöki szentmisével ünnepeljük Krisztus feltámadását délelőtt 10 órakor a Székesegyházban.

Nagyszombat esti viglia - ÉLŐ közvetítés

husvetvasarnap2Nagyszombat este 20 órakor kezdődik a Székesegyházban a húsvéti vigilia szertartása, melyet Püspök atya vezet. 

Nagypéntek - Krisztus kereszthalála

154Nagypéntek az Úr szenvedésének és halálának napja. Az egyház Krisztus keresztútját, szenvedését állítja a hívek elé.

Nagypénteki városi keresztút Szombathelyen

nagypentek-keresztut-szombathely-15-of-83Évek óta hagyomány Szombathelyen, hogy nagypénteken városi keresztútra gyűlnek össze a hívek, hogy együtt járják végig Krisztus szenvedésének útját. Április 7-én sem volt ez másként. 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlékezete

165Nagycsütörtökön este püspöki szentmisével emlékeztünk az Eucharisztia alapítására az utolsó vacsorára.