Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Újévi szentmise közvetítés a székesegyházból

karacsonyÚjév napján, Mária Istenanyaságának ünnepén 2024. január 1-én este 6 órakor püspöki szentmisében kérjük a jó Isten áldását az előttünk álló új évre.

Gondolatok Újévre Mária Istenanyaságának ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

ujev-2024„Ha te beengeded az életedbe, ha király lesz feletted az Isten, ha a szeretetté változik át a lelkületed, akkor új leszel te is, új, és nem múlsz el, nincs benned elavulás, nincsen régi, hanem friss és szép, mint a kinyílott virág, mint az újszülött, a gyermek, olyan leszel, egészen hasonlatos, amilyen Isten. Olyan leszel, amilyen a Szeretet, és általad, a te tetteid által, a tekintetedben és a szavaid fényében újjá lesz a világ, felragyog, tündököl, és örvendezik. Új esztendőben, új szívekkel, ha Krisztus a király benned, az életedben.”

Gondolatok Szilveszter esti hálaadásra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szilveszter-2023„A mi reményünk Krisztus, Őbenne remélünk, Őfelé tekintünk, Ő az utolsó, a mi törekvésünk célja, a kapu, akin át belépünk utolsó léptünket megtéve, belépünk arra az útra, amely útnak nincsen vége, nincsen szűkössége, nem keskeny, végtelen széles út ez, és odavezet kinyílottan a Trónhoz. Ott állunk az Ő színe előtt, az Ő örökkévaló jelenében, Őbenne és Ővele egyként örökké énekeljük az Ő dicsőségét.”

Elsőcsütörtöki szentségimádás Szombathelyen a Székesegyházban

xa142382Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy az új év kezdetén együtt imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért Főpásztorunk vezetésével.

Gondolatok Szent Család vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szent-csalad-2023„A család szentségét ünnepeljük. És mikor szent a család élete? Ha fölnéz az égre, ha kinyitja szívét, élete ajtaját, kitárja otthonát Isten előtt. Ha hittel engedelmeskedve, Isten akarata szerint élve befogadja Istent önmaga életébe. Isten befogadásával nyeri el élete minden örömét, erejét, ajándékát. És ha az így Istentől kért és kapott ajándékát visszateszi az Isten kezébe, ha az Ő kedvének öröméért odaadja önmagát ajándékul Istennek. Ekkor ő egy az Istennel, aki a Szent, és Isten szentsége beragyogja a család életét, a család szent családdá változik át.”

Filippinók szentmiséje és vendégsége a székesegyházban és a püspökvárban

fil013Karácsony nyolcadában Dr. Székely János megyéspüspök meghívására közel 70 Fülöp-szigeteki érkezett Szombathelyre, hogy együtt ünnepeljék Jézus születését.

Évvégi hálaadó szentmise közvetítése a székesegyházból

szekesSzilveszter napján este 6 órakor püspöki szentmisében adunk hálát az elmúlt 2023-as évért.

Vasárnapi Ige - Szent Család vasárnap

vasarnapi-ige-ujkepSzent Család vasárnapján Heiter Robert Gottfried szepetneki plébános osztja meg gondolatait. 

Az egyházmegye kispapjainak látogatása az Annunciáta házban

20231224-205510A Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei évről évre karácsony ünnepére jótékonykodással készülnek. Az idei ében  meglátogatták az Annunciáta házban lakó rászoruló családoknak vitték el a betlehemi Kisded örömhírét.

Ima a békéért január 1-jén

mkpk-logo-vonal-transpA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2023. évi téli ülésén úgy határozott, hogy 2024. január 1-jén hazánk katolikus templomaiban különösen is imádkozzunk a békéért. Ennek érdekében a Liturgikus Intézet munkatársai összeállítottak egy imafüzetet, amelynek imádságaiból a lelkipásztorok szabadon választhatnak az ünnep méltó megtartása érdekében. Az imafüzet letölthető a katolikus.hu weboldalról, ide kattintva. 

Dr. Székely János megyéspüspök levele az Egyházmegyében élőkhöz a "Fiducia supplicans" című dokumentum kapcsán

dr-szekely-janosAz alábbiak közreadjuk, Dr. Székely János megyéspüspök levelét, melyet a Szentatya 2023. december 18-án írt „Fiducia supplicans” című dokumentuma kapcsán küld az egyházmegye valamennyi hivőjének.

Nyissuk ki a szívünket az ég felé - Karácsonyi ünnepi szentmise

0012Karácsony napján Dr. Székely János megyéspüspök mutatta be az ünnepi szentmisét a székesegyházban. Karácsony lényegét, a szívét állította bevezetőjének középpontjába. Nem az ajándékok, az együtt töltött idő a fontos csak, hanem az a nagy ajándék, amit ez a világ föntről kapott. Maga az élő Isten az, aki közénk jött kicsiny gyermekként, átakarta ölelni a világot, emberi szívvel akart szeretni, értünk akarta adni az életét, ezért született erre a világra. Semmi mást nem akar az Isten, mint önmagát nekünk adni, merjük őt a kezünkbe venni, átölelni. Az Isten végtelenül egyszerű, mint egy kicsiny gyermek. Nyissuk ki a szívünket az ég felé, értünk született, érted született.

Gondolatok Szent István vértanú ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szent-istvan-vertanu-2023„Szent István vértanúsága és karácsony ünnepének a tanítása összeilleszkedik egymással. Karácsonykor megszületett a Szeretet a földön, eljött az égből közénk az Isten. Szent István vértanú példája pedig azt mutatja, hogy az életünkben, a földi életünkben megszületik a mennyei szeretet. Megszületik akkor, amikor szűk, rögös úton halad az ember, de a szeretetben. És ez az út fölemelt tekintetünk előtt széles és egyenes, odavezet a Trónhoz, az Örök Szeretethez, Istenhez, és benne, az ölében Örök Életre születünk meg.”

Behegesztem a sebet a szívemben - éjféli szentmise a Székesegyházban

0093Fekete Szabolcs Benedek püspök mutatta be a székesegyházban a karácsonyi éjféli szentmisét. Bevezetőjének központi gondolata a hála volt. Fel se tudjuk fogni, hogy milyen nagy kegyelem, hogy a megszentelt falak között lehetünk, hogy haza tudjuk vinni a templomból a szív békéjét és nyugalmát.

Karácsonyi ünnepi szentmise közvetítés a székesegyházból

karacsonyKarácsony ünnepén, december 25-én, délelőtt 9 órakor Dr. Székely János megyéspüspök mutatja be a szentmisét a székesegyházban.

Jézus születése - A szombathelyi Krisztus Király Plébánia bábelőadása

50517-kiallitasKrisztus születését ünnepli a világ. A szombathelyi Krisztus Király Plébánia 2020-ban készített bábelőadást a Megváltó születéséről. A kisfilm megtekinthető itt. 

Gondolatok Karácsony ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

karacsony-unnepi-2023„Úgy jött el a te Istened, hogy a tied, úgy jött el a Szeretet, hogy a te szíved, az életed lett, a te tetteid, a mosolygásod arcodon. Mindez Ő, minden kegyelem, minden belőle sugárzik elő, a Végtelenből, az Örökből, aki a Jó, az Egyedülvaló. Íme, testté lett az Ige. Íme, mi látjuk Őt, íme, kezünkkel megfogjuk kezét, és Ő vezet. Íme, mi együtt étkezünk vele, és a szeretet az Ő kenyere. Íme, Ő az Élet, az Örökkévaló, íme, Ő a mi életünk lett.”

Karácsonyi éjféli püspöki szentmise a székesegyházban - ÉLŐ közvetítés

karacsonyDecember 24-én éjfélkor, püspöki szentmisével ünnepeljük a Megváltó születését a Székesegyházban.