Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Keresztény könnyűzenei képzés Szombathelyen

410212877-341410322163599-3683790723869573538-nSzeretettel várunk minden érdeklődőt január 26-27-én Szombathelyen a Bárka Pincében megszervezésre kerülő keresztény könnyűzenei képzésre, amelyet a Gável testvérek tartanak. Minden korosztályból várunk gitárosokat, zongoristákat, ütősöket és énekeseket.

Örömzenélés az Ég-igérő keresztény könyvesboltban Zalaegerszegen

oromzeneles3A zalaegerszegi Mindszentyneum épületében működő Ég-igérő keresztény könyvesbolt tulajdonosa, Tímár János - akit Zalaegerszegen akolitus szolgálata révén is ismernek, - december 27-ére a könyvesboltba egy kis karácsonyi  éneklésre hívta meg Zalaegerszeg jónéhány katolikus közösségét. Az eseményen szép számmal jelentek meg érdeklődők.

Vízkereszt ünnepe a székesegyházban

0014Vízkereszt ünnepén Dr. Székely János megyéspüspök és Dr. Perger Gyula plébános mutatták be az ünnepi szentmisét vízmegáldással a székesegyházban.

Gondolatok Urunk megkeresztelkedésére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

urunk-megkeresztelkedese-2024„Jézus a mi megkeresztelt életünk példaképe, és keresztségünk forrása. Így keresztelkedtünk meg mi is mindannyian. Emlékezzünk vissza ezen az ünnepen tehát, önmagunk keresztségére, éljük át újra, értsük meg: mi történt velünk. És így megértve keresztségünket, így éljünk megkeresztelt emberként, éljünk felemelkedetten, éljünk az Isten Szent Lelkében, éljünk a Mennyei Atya színe előtt járva, éljünk úgy, hogy Jézus nyomdokát követjük.”

Vasárnapi Ige - Urunk megkeresztelkedése – Évközi 1. vasárnap

vasarnapi-ige-ujkepUrunk megkeresztelkedésének ünnepén, Évközi 1. vasárnap Heiter Robert Gottfried szepetneki plébános osztja meg gondolatait. 

Istenről és a világról - Merkli Ferenc erkölcsteológiai előadása január 8-9-én

istenrol-es-vilagrol-plakat-2023-2-online2024. január 8-9-én folytatódik az Istenről és a világról című előadássorozatunk. Ezúttal Merkli Ferenc atya – többek között – az eutanáziáról, abortuszról, a szervátültetéseről tárja a hallgatók elé az Egyház erkölcsi tanítását. 

Gondolatok Vízkereszt ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

urunk-megjelenese-vizkereszt-2024„Mit is adhatnánk Teneked, mi az, ami nem a Tied, mi az, amit nem Tetőled vettünk ajándékul, a mi egész életünket, éjeket és fényeket, hitet és szeretetet,
minden tettünket, minden cselekedetünket, hűséget és szenvedéseinket, mi az, amit nem Tetőled, a Te üdvözítő kegyelmedből kaptunk? Minden a tied, mindenben minden Te voltál. Teneked tehát Üdvözítő Téged hoztunk el ajándékul, mert tied minden, tied minden dicsőség és minden dicsőítés Téged illet, tiéd minden erő és minden hatalom, mert Te vagy minden szeretet és minden béke, mert Te vagy a mi mindenünk, Isten, a mi Üdvözítő Istenünk.”

Maradjatok bennem, éljetek bennem - Újévi szentmise a székesegyházban

0012Újév napján Dr. Székely János megyéspüspökkel és Dr. Perger Gyula plébánossal, adtak hálát a hívek és kérték az égiek segítségét az előttünk álló 2024-es évre az esti szentmisében.

Uram, taníts minket imádkozni!

imádság január 2024-ben új sorozatot indítunk, amelyben Pongrácz Benedek diakónus segítségével az imádság mélységeit ismerhetjük meg. 

A hála a föld köszöntése az égnek - Évvégi hálaadás a székesegyházban

0071A 2023-as év utolsó napján este Dr. Székely János megyéspüspök, Dr. Perger Gyula plébánossal és Rácz Ágoston atyával adott hálát minden hívő nevében az elmúlt év történéseiért.

Újévi szentmise közvetítés a székesegyházból

karacsonyÚjév napján, Mária Istenanyaságának ünnepén 2024. január 1-én este 6 órakor püspöki szentmisében kérjük a jó Isten áldását az előttünk álló új évre.

Gondolatok Újévre Mária Istenanyaságának ünnepére - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

ujev-2024„Ha te beengeded az életedbe, ha király lesz feletted az Isten, ha a szeretetté változik át a lelkületed, akkor új leszel te is, új, és nem múlsz el, nincs benned elavulás, nincsen régi, hanem friss és szép, mint a kinyílott virág, mint az újszülött, a gyermek, olyan leszel, egészen hasonlatos, amilyen Isten. Olyan leszel, amilyen a Szeretet, és általad, a te tetteid által, a tekintetedben és a szavaid fényében újjá lesz a világ, felragyog, tündököl, és örvendezik. Új esztendőben, új szívekkel, ha Krisztus a király benned, az életedben.”

Gondolatok Szilveszter esti hálaadásra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szilveszter-2023„A mi reményünk Krisztus, Őbenne remélünk, Őfelé tekintünk, Ő az utolsó, a mi törekvésünk célja, a kapu, akin át belépünk utolsó léptünket megtéve, belépünk arra az útra, amely útnak nincsen vége, nincsen szűkössége, nem keskeny, végtelen széles út ez, és odavezet kinyílottan a Trónhoz. Ott állunk az Ő színe előtt, az Ő örökkévaló jelenében, Őbenne és Ővele egyként örökké énekeljük az Ő dicsőségét.”

Elsőcsütörtöki szentségimádás Szombathelyen a Székesegyházban

xa142382Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy az új év kezdetén együtt imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért Főpásztorunk vezetésével.

Gondolatok Szent Család vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szent-csalad-2023„A család szentségét ünnepeljük. És mikor szent a család élete? Ha fölnéz az égre, ha kinyitja szívét, élete ajtaját, kitárja otthonát Isten előtt. Ha hittel engedelmeskedve, Isten akarata szerint élve befogadja Istent önmaga életébe. Isten befogadásával nyeri el élete minden örömét, erejét, ajándékát. És ha az így Istentől kért és kapott ajándékát visszateszi az Isten kezébe, ha az Ő kedvének öröméért odaadja önmagát ajándékul Istennek. Ekkor ő egy az Istennel, aki a Szent, és Isten szentsége beragyogja a család életét, a család szent családdá változik át.”

Filippinók szentmiséje és vendégsége a székesegyházban és a püspökvárban

fil013Karácsony nyolcadában Dr. Székely János megyéspüspök meghívására közel 70 Fülöp-szigeteki érkezett Szombathelyre, hogy együtt ünnepeljék Jézus születését.

Évvégi hálaadó szentmise közvetítése a székesegyházból

szekesSzilveszter napján este 6 órakor püspöki szentmisében adunk hálát az elmúlt 2023-as évért.

Vasárnapi Ige - Szent Család vasárnap

vasarnapi-ige-ujkepSzent Család vasárnapján Heiter Robert Gottfried szepetneki plébános osztja meg gondolatait. 

Az egyházmegye kispapjainak látogatása az Annunciáta házban

20231224-205510A Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei évről évre karácsony ünnepére jótékonykodással készülnek. Az idei ében  meglátogatták az Annunciáta házban lakó rászoruló családoknak vitték el a betlehemi Kisded örömhírét.

Ima a békéért január 1-jén

mkpk-logo-vonal-transpA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2023. évi téli ülésén úgy határozott, hogy 2024. január 1-jén hazánk katolikus templomaiban különösen is imádkozzunk a békéért. Ennek érdekében a Liturgikus Intézet munkatársai összeállítottak egy imafüzetet, amelynek imádságaiból a lelkipásztorok szabadon választhatnak az ünnep méltó megtartása érdekében. Az imafüzet letölthető a katolikus.hu weboldalról, ide kattintva.