Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina ereklyéit helyezik el a Székesegyházban április 6-án

2024-ereklye-plakat-webIsteni irgalmasság ünnepének előestéjén, április 6-án 18 órakor helyezik el Szent II. János Pál pápa és Szent Fausztina ereklyéit a Székesegyházban. A plakát letölthető itt. 

Táplánszentkereszt Passió 2024.

taplanszentkereszti-passio-1 Táplánszentkereszten második alkalommal rendeztek passiójátékot. Az előadásról készült felvétel megtekinthető ide kattintva. 

Spartan Race Hungary Szombathelyen - Lezárások és forgalomkorlátozások a Székesegyház körül

400126782-735577918606019-1056205893069469542-n2024. április 13-án Szombathelyre érkezik a SPARTAN. A méltán híres verseny több ezer fővel érkezik a városba. Az esemény számos útlezárással és forgalomkorlátozással jár. 

Római zarándoklaton vettek részt a szentgotthárdi gimnazisták

velence5A Szent Gotthárd Gimnázium az idei évben élhetett először azzal a lehetőséggel, hogy 11. évfolyamos diákjai a Szombathelyi Egyházmegye és Szentgotthárd Város Önkormányzatának anyagi támogatásával és Székely János Püspök atya áldásával 4 napos római zarándoklaton vehessenek részt.

Hagyjuk, hogy Krisztus megvigasztaljon bennünket - Húsvét ünnepe a székesegyházban

0020Húsvét ünnepén Fekete Szabolcs Benedek püspök atya mutatta be az ünnepi szentmisét, melyen Kovács Ferenc káplán atya koncelebrált, az egyházmegye kispapjai és a székesegyház ministránsai asszisztáltak.

Gondolatok Húsvéthétfőre - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

husvethetfo-2024„Ne féljetek! Ne féljetek, hanem ünnepeljetek! Isten a Testvéretek, Isten a ti Atyátok! És Krisztus feltámadása azt tette meg, hogy benneteket támasztott fel. Ti mind feltámadtatok benne, és ti mind ott vagytok az Isten jobbján az Égben, elrejtve még, de ott, ahol Krisztus ül. Ti éltek, ti örök életet bírtok, nektek üdvösségtek van, tiétek az Ég, az Örökkévalóság. Ó, mekkora öröm ez! Ez nagyobb volt, mint amekkora nagy örömmel az asszonyok a sírtól futottak el. Ott a sírnál, amikor megértették, hogy Jézus, Isten volt velük, akkor nagy öröm töltötte el a szívüket, mert fölemelték tekintetüket, és látták a Fenségest, hogy itt van közel. De akkor, amikor Jézus ezt a szót mondta ki: Testvéreim, akkor olyan öröm töltötte el az asszonyok szívét és minden ember szívét, aki megérti ezt az igét, olyan öröm tölti el, amely emberi szívbe nem férhet bele, amelyet emberi elme el nem képzel. Ez a húsvét öröme. Vigyétek ezt az örömet a szívetekben: Isten a Testvérünk, Isten a mi Atyánk, és az örökkévalóság a mi boldog életünk.”

Húsvéti vigilia a székesegyházban

003Nagyszombat Dr. Székely János megyés püspök tűzszenteléssel kezdte a húsvéti vigilia szertartását, majd ünnepélyesen vitték be a húsvéti gyertyát a székesegyházba, útközben Járfás Ádám diakónus háromszor énekelte „Krisztus világossága”, amire a hívek „Istennek legyen hála” énekelték.

Gondolatok Húsvétvasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

husvetvasarnap-2024„Minden szeretetben feltámadunk, és minden jóságban ünnepeljük a feltámadást. Ott állunk a sírnál és nem sír az többet, hanem a fény árad, a húsvéti hajnal harsogása, a Szeretet lobogása, és ebbe a Fénybe lépjünk be, éljünk a Szeretet hajnalában, éljünk a feltámadott Krisztus szeretetének lobogásában. Úgy menjünk haza innen, hogy vigyük magunkkal a húsvétot, vigyük haza, vigyük életünk útjaira, vigyük el a családunkba, akikkel találkozunk nap mint nap, legyen feltámadás, legyen húsvét, legyen szeretet. Legyen megbocsátás és béke, legyen szelídség és jóság, legyen annyi-annyi ünnep, legyen annyi-annyi örökkévalóság, egy végtelen, egy Örök Szeretetbe olvadott megannyi morzsái a szeretetnek.”

Gondolatok Húsvét vigiliájára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

husvet-vigiliaja-2024„A Szeretet győz, a Szeretet diadalmaskodik. Ezt tanítja nekünk a mai éjszaka Hajnala, amely fölvirradt, és alkonyt nem lát sohasem, örök ragyogás, örök élet a feltámadás. Ez a Szeretet. És az életedben elvetette a szeretet magvait a Szeretet Istene. Benned van, csak ne féljetek, ne féljetek a szeretettől! Ne félj attól, hogy elfelejtsd önmagad! Ne félj az önfeláldozástól! Bátran szeress! Csak nyújtsd ki a kezedet és fogd meg a testvéredet! Nem ellenség ő, nem idegen, ő jóbarát. A te szereteted a feltámadás, a testvéred feltámadása lett, a szeretet ünnepe. Csak bátor legyél! Ne féljetek! Halljátok meg ennek az éjszakának angyali szavát: Ne féljetek a Szeretettől! A Szeretet él, a Szeretet élet, a Szeretet örökkévalóság.”

Nagypénteki városi keresztút Szombathelyen

0329-nagypenteki-keresztut-szombathely-21Nagypénteken este, a hagyományoknak megfelelően, kereszutat jártak a szombathelyiek. Dr. Székely János megyéspüspök és Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök vezetésével az Óperint utcai Szent Kvirin emlékhely és a Kálvária-domb aljában található Szent István szobor közötti útvonalon idézték fel Jézus szenvedésének eseményeit. 

Nagypéntek - Krisztus halálának emlékezete

02Nagypénteken reggel Dr. Székely János megyéspüspök vezetésével a város papjai és az egyházmegye papnövendékei zsolozsmát imádkoztak a hívekkel együtt.

Nagycsütörtök - az utolsó vacsora emlékezete

011Nagycsütörtökön este Dr. Márfi Gyula ny. érsek celebrálta a szentmisét, az utolsó vacsora emlékére.

A meg nem született gyermek szobra Kőszegen

00147Március 13-án érkezett Kőszegre Martin Hudacek alkotása, a Meg nem született gyermek szobra.

Gondolatok Nagypéntekre - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

nagypentek-2024„Áldunk Téged üdvözítő Kereszt, áldunk most, és életünk minden napján, és áldunk Téged mindörökre. Ott állunk a Trónnál, a Szent Kereszt a Trón, és rajta íme áll a Bárány, íme a Szeretet függ rajta, akit megöltek, és aki halálában, íme Örök Élet, íme él, a Szeretet Királya. Ott állunk a Trón előtt, és a megszámlálhatatlan sokasággal, és véghetetlen örök hanggal kiáltjuk: Üdv, ó üdvözítő Szeretet, üdv, ó üdvözítő Istenünk.”

A zalaegerszegi kertvárosi plébánia Karitász csoportjának nagyböjti adományosztása

nagybojti-adomanyosztasA zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Karitász csoportja összesen 53 családot támogatott adománnyal az idei nagyböjti időszakban. Március 22-én a Szent József Közösségi Házban 39 db tartós élelmiszerekből álló csomagot adtak át a Kertvárosban élő hátrányos helyzetű családoknak. 

Nagypénteki keresztút - Dr. Takács Gyula atya gondolatai

nagypentek-keresztut-2024Nagypénteki keresztúti elmélkedés.

Találkozásaink-útjaink - Hitoktatók tavaszi továbbképzése

0056Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén került sor a hitoktatók tavaszi továbbképzési napjára, melynek ezen a szép ünnepen nem is találhattunk volna méltóbb helyszínt a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániánál.

Isten barátjának hívott meg minket - Olajszentelési szentmise a Székesegyházban

0328-nagycsutortok-delelott-szombathely-138A pap Isten barátja, Isten titkainak gondnoka. Ezért fontos a hiteles papi élet, fogalmazott nagycsütörtökön délelőtt, az olajszentelési szentmisében elmondott prédikációjában Székely János megyéspüspök. Az ünnepnapok ünnepe, a szent háromnap nagycsütörtökön két liturgiával veszi kezdetét, a délelőtti olajszentelési szentmisével és az esti szentmisével, mellyel az utolsó vacsorára emlékeznek. 

Nagyheti püspöki szertartások Szombathelyen a Székesegyházban

NagyhétA nagyheti püspöki szertartások rendjét közöljük Szombathelyen.

Háry Emma zalaegerszegi költő életét is bemutatja a Göcseji Múzeum kiállítása

Háry Emma kiállításA Zalaegerszegi Göcseji Múzeum május végéig látogatható Nőnek lenni akkor... című kiállításában kilenc olyan  asszony életét ismerheti meg a látogató, akik kiemelkedtek társaik közül. Szerepvállalásukkal, hivatásukkal hozzájárultak a helyi közösség életének jobbításához, gazdagításához, és ezért megbecsült tagjai lettek Zalaegerszeg, Zala megye társadalmának. A bemutatott asszonyok között van az 1916-ban Zalaegerszegen született Háry Emma költő, akinek tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott.