Szombathelyi Egyházmegye

Bizottságok

Esperesi Kerületek esperesei:

Jáki Esperesi Kerület: Dr. Rátkai László

Kemenesaljai Esperesi Kerület: Bodorkós Imre

Kőszegi Esperesi Kerület: Harangozó Vilmos

Lenti Esperesi Kerület: Végi Csaba

Letenyei Esperesi Kerület: Marton István

Őrségi Esperesi Kerület: Kiss László

Sárvári Esperesi Kerület Császár Gyula

Szombathelyi Esperesi Kerület: Molnár Szabolcs

Vasvári Esperesi Kerület: Déri Péter

Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Stróber László 

 

Tanácsok és Bizottságok

Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan
Nagyprépost: Brenner József
Olvasókanonok: Dr. Horváth Lajos
Éneklőkanonok: Pavlics István Miklós
Őrkanonok: Orbán István
V. Stallum: Stróber László
VI. Stallum: Dr. Pem László

Tanácsosok Testülete
Császár István, Fekete Szabolcs Benedek, Mikolás Attila, Dr. Németh Norbert, Kiss László

Egyházmegyei Papi Szenátus
Hivatalból tagok: Császár István általános helynök, Fekete Szabolcs Benedek püspöki irodaigazgató, Molnár Szabolcs bírósági helynök, Brenner József nagyprépost

Választott tagok: Mikolás Attila, Dr. Németh Norbert, Kiss László, Aigner Géza, Dr. Kürnyek Róbert, Németh Zoltán, Stróber László, Dr. Rátkai László

Kinevezett tagok: Déri Péter, Köbli Tamás, Óra Krisztián, Wimmer Roland, Horváth Achilles OFM


Egyházmegyei Pasztorális Tanács
Brenner József, Haller László, Schauermann János, Tóth Tibor, Vida Katalin SSS, Brandisz Márton, Horváth Emil, Marton Imre, Németh Lajos

Egyházmegyei Gazdasági Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Császár István, Gaál Sándor, Fekete Szabolcs Benedek, Stróber László, Ács Csaba

Egyházmegyei Liturgikus Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Kürnyek Róbert
tagok: Bodorkós Imre, Ipacs Bence, Lendvai Zoltán János, Dr. Pem László, Végi Csaba

Roma pasztorációs referens: Orsós Zoltán

Pasztorális helynök: dr. Kürnyek Róbert 


Egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Pete Polgár Máté  
Az esperesi kerületek hivatásgondozó referensei:
Jáki Esperesi Kerület:               Dr. Perger Gyula
Kemenesaljai Esperesi Kerület:  
Kőszegi Esperesi Kerület:          Zakó Jenő
Lenti Esperesi Kerület:           
Letenyei Esperesi Kerület:        Horváth Gábor
Őrségi Esperesi Kerület:         
Sárvári Esperesi Kerület:        
Szombathelyi Esperesi Kerület:  
Vasvári Esperesi Kerület:          Fernandes Loyd Pradeep SVD
Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Kovács József

Egyházmegyei Felnőttképzési Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Dr. Martos Levente Balázs
tagok: Kürnyek Róbert, Molnár Szabolcs, Dr. Németh Norbert, Kardos József, Maurer Péter. Petőházi Attila

Egyházmegyei Ministránsbizottság
elnök:  Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Böjti Balázs  
Az esperesi kerületek ministráns-referensei:
Jáki Esperesi Kerület:                Németh Tamás
Kemenesaljai Esperesi Kerület:    Balasi István
Kőszegi Esperesi Kerület:           Gombos Tibor Bálint
Lenti Esperesi Kerület:              Páli Zoltán
Letenyei Esperesi Kerület:         Horváth Gábor
Őrségi Esperesi Kerület:            Orsos Zoltán
Sárvári Esperesi Kerület:           Huszár Balázs
Szombathelyi Esperesi Kerület:   Fekete Szabolcs Benedek
Vasvári Esperesi Kerület:           Déri Péter
Zalaegerszegi Esperesi Kerület:  Nagy Tamás

Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Kürnyek Róbert   
egyházmegyei hitoktatási referens: Salamon Viktória
hitoktatási szaktanácsadó: Németh Erika SSS
Az esperesi kerületek hitoktatási referensei:
Jáki Esperesi Kerület:               Németh Tamás
Kemenesaljai Esperesi Kerület:   Dr. Koltai Jenő József
Kőszegi Esperesi Kerület:          Harangozó Vilmos
Lenti Esperesi Kerület:            
Letenyei Esperesi Kerület:        Decs István
Őrségi Esperesi Kerület:          
Sárvári Esperesi Kerület:          Császár Gyula
Szombathelyi Esperesi Kerület:  Schauermann János
Vasvári Esperesi Kerület:          Déri Péter
Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Farkas László
Hitoktatók képviseletében:       Kósáné Sipos Rita (Szombathely)
                                         

Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Ifj. Molnár János  
Az esperesi kerületek ifjúsági referensei:
Jáki Esperesi Kerület:               Várhelyi Tamás
Kemenesaljai Esperesi Kerület:   
Kőszegi Esperesi Kerület:          Németh Csaba
Lenti Esperesi Kerület:             Páli Zoltán
Letenyei Esperesi Kerület:        Horváth Gábor
Őrségi Esperesi Kerület:           Orsos Zoltán
Sárvári Esperesi Kerület:          Wimmer Roland
Szombathelyi Esperesi Kerület:  Csány Péter SDB
Vasvári Esperesi Kerület:          Kiss L. Gábor
Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Mikolás Attila

Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Fekete Szabolcs Benedek   
tagok:

Egyházmegyei Egyházművészeti Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Takács László József
tagok: Dr. Koltai Jenő József, Dr. Perger Gyula, Vas Csaba András, Marosfalvi Antal, Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Egyházmegyei Teológiai Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Dr. Martos Levente Balázs, Merkli Ferenc, Dr. Németh Norbert, Dr. Pem László

Egyházmegyei Ökumenikus Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: 
tagok: Görbe László, Dr. Koltai Jenő József, Dr. Rátkai László, Takács László József

Egyházmegyei Egyháztörténeti Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Fekete Szabolcs Benedek, Orbán István, Dr. Perger Gyula, Dr. Rátkai László, Stróber László

Egyházmegyei Média Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök 
tagok: Ipacs Bence, Molnár Péter

Martinus Szerkesztőség
Főszerkesztő: Kürnyek Róbert   
Szerkesztők: Ipacs Bence, Déri Péter, H. Pezenhófer Brigitta, Kovács József, Molnár Péter, Salamon Viktória, Teklits Tamás

Élet-Forrás Szerkesztőség
Főszerkesztő:
Szerkesztő: Molnár Péter

Emberhalász Szerkesztőség
Főszerkesztő: Császár István
Szerkesztők: Déri Péter