Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Bizottságok

Esperesi Kerületek esperesei:

Jáki Esperesi Kerület: Németh Tamás

Kemenesaljai Esperesi Kerület: Balassi István

Kőszegi Esperesi Kerület: 

Lenti Esperesi Kerület: Végi Csaba

Letenyei Esperesi Kerület: Marton István

Őrségi Esperesi Kerület: Kiss László

Sárvári Esperesi Kerület Császár Gyula

Szombathelyi Esperesi Kerület: Ipacs Bence

Vasvári Esperesi Kerület: Kiss L. Gábor

Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Stróber László 

 

Tanácsok és Bizottságok

Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan
Nagyprépost: Brenner József
Olvasókanonok: Pavlics István Miklós
Éneklőkanonok: Orbán István
Őrkanonok: Stróber László
V. Stallum: Dr. Pem László
VI. Stallum: Harangozó Vilmos

Tanácsosok Testülete
Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Wimmer Roland gazdasági helynök, Bokor Zoltán, Császár István, Ipacs Bence, Kiss László, Dr. Kürnyek Róbert, Mikolás Attila, Molnár Szabolcs

Egyházmegyei Papi Szenátus
Hivatalból tagok: Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Wimmer Roland gazdasági helynök, Császár István, Dr. Kürnyek Róbert pasztorális helynök, Molnár Szabolcs bírósági helynök, Brenner József nagyprépost

Választott tagok: Bodorkós Imre, Bognár István, Bokor Zoltán, Déri Péter, Gaál Sándor, Ipacs Bence, Kiss László, Mikolás Attila, ifj. Molnár János, Németh Tamás, Németh Zoltán, Óra Krisztián, Páli Zoltán, Pete Polgár Máté, Stróber László


Egyházmegyei Pasztorális Tanács


Elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
Segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök
Pasztorális helynök: Dr. Kürnyek Róbert

Tagok: Bodorkós Imre, Stróber László, B. Markovits Eszter, Császár Róbert, dr. Marx Gyula, Németh Erika SSS, Pászner Gábor, Pontyos Ildikó SSS, Tálas József, Tömő János


Egyházmegyei Gazdasági Bizottság


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
gazdasági helynök: Wimmer Roland

Tagok: Császár István, Gaál Sándor, Molnár Szabolcs, Stróber László, 


Egyházmegyei Liturgikus és Egyházművészeti Bizottság

elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
Titkár: Ipacs Bence
Tagok: Bodorkós Imre, Dr. Kürnyek Róbert, Dr. Pem László, Dr. Perger Gyula, Dr. Kiss Gábor

Roma pasztorációs referens: Orsos Zoltán

 

Egyházmegyei Ministráns és Hivatásgondozó Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
Titkár: Dr. Kürnyek Róbert
Tagok: Császár István, Déri Péter, Kaszás Csaba, Kovács József, Páli Zoltán, Pászner Gábor, Nagy Szilvia Andrea OP

 


Egyházmegyei Felnőttképzési Bizottság


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
titkár: Dr. Martos Levente Balázs
tagok: Dr. Kürnyek Róbert, Molnár Szabolcs,  Kardos József, Maurer Péter, Petőházi Attila

Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság

elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert 
Hitoktatási Iroda vezetője: Pontyos Ildikó SSS
Tagok: Óra Krisztián, Németh Tamás, Szár Gyula Gergely O.Praem, Hernandez Elmer SVD, Németh Erika SSS, Kocsis Zsuzsanna, Lénárd Ágota, Novák Elemér, Soproni Mónika, Szabó József, Tóthné Kokas Gabriella                                    


Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert
Titkár: Óra Krisztián
Tagok: Dr. Kürnyek Róbert, Molnár János, Nagy Szilvia Andrea OP, Fazekas Petra, Perényi Judit, Sziráki Péter, Tömő János, Kiss Tibor


Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottság


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert
Referens: Gyöngyös Balázs
Tagok: Bokor Zoltán, Busa Tamás és Eszter, Császár Róbert és Mónika, Dr. Varga Péter és Henriett, Éger Csaba és Mária, Pék Attila és Krisztina, Tóth Zoltán és Viktória


Egyházmegyei Egyháztörténeti Bizottság


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
tagok: Orbán István, Dr. Perger Gyula, Dr. Rátkai László, Stróber László

 

Új Evangelizáció egyházmegyei tanácsa


elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert
Titkár: Marx Gyula
Tagok: Óra Krisztián Sándor Katalin Filoména OP, Németh Erika SSS, Császár Róbert, Frikk József, Pászner Gábor, Frigy József, Kirchknopf Mihály, Nagy Gábor, Petőházi Attila, Tálas József

 

Egyházmegyei Idősügyi Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert
Titkár: Dr. Marx Gyuláné
Tagok: Haller László, Németh Tamás, Tóth András, Asbóth Mária, Csire Imre, Ercsényi Lajos, Lipóczki-Török Vera, Pusztai Antal, Rohrer Marcell 


Egyházmegyei Média Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
segédpüspök: Fekete Szabolcs Benedek
pasztorális helynök: Kürnyek Róbert 
Titkár: Soproni Mónika
Tagok: Ipacs Bence, Molnár János, Déri Péter, Dr. Perger Gyula, Bognár István, Molnár Péter, H. Pezenhófer Brigitta, Pezenhófer György, Kótáné Koltay Veronika, 

Martinus Szerkesztőség
Főszerkesztő: Molnár Péter
Lelkipásztori felelős: Dr. Kürnyek Róbert     
Szerkesztők: Déri Péter, H. Pezenhófer Brigitta, Kótáné Koltay Veronika, Soproni Mónika, Fábián Tamás, Nagy Dóra, Pálinger Réka, Rónainé Magyar Krisztina


Élet-Forrás Szerkesztőség
Főszerkesztő: Molnár Péter
Szerkesztő: Molnár Péter