Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Bizottságok

Esperesi Kerületek esperesei:

Jáki Esperesi Kerület: Dr. Rátkai László

Kemenesaljai Esperesi Kerület: Bodorkós Imre

Kőszegi Esperesi Kerület: Harangozó Vilmos

Lenti Esperesi Kerület: Végi Csaba

Letenyei Esperesi Kerület: Marton István

Őrségi Esperesi Kerület: Kiss László

Sárvári Esperesi Kerület Császár Gyula

Szombathelyi Esperesi Kerület: Molnár Szabolcs

Vasvári Esperesi Kerület: Déri Péter

Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Stróber László 

 

Tanácsok és Bizottságok

Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan
Nagyprépost: Brenner József
Olvasókanonok: Dr. Horváth Lajos
Éneklőkanonok: Pavlics István Miklós
Őrkanonok: Orbán István
V. Stallum: Stróber László
VI. Stallum: Dr. Pem László

Tanácsosok Testülete
Császár István, Fekete Szabolcs Benedek, Dr. Kürnyek Róbert, Mikolás Attila, Dr. Németh Norbert, Kiss László, Stróber László

Egyházmegyei Papi Szenátus
Hivatalból tagok: Császár István általános helynök, Fekete Szabolcs Benedek püspöki irodaigazgató, Molnár Szabolcs bírósági helynök, Brenner József nagyprépost

Választott tagok: Mikolás Attila, Dr. Németh Norbert, Kiss László, Aigner Géza, Dr. Kürnyek Róbert, Németh Zoltán, Stróber László, Dr. Rátkai László

Kinevezett tagok: Déri Péter, Köbli Tamás, Óra Krisztián, Wimmer Roland, Horváth Achilles OFM


Egyházmegyei Pasztorális Tanács
Elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
Pasztorális helynök: Dr. Kürnyek Róbert
Tagok:Böjti Balázs, Császár István, Fekete Szabolcs Benedek, Molnár János, Pete Polgár Máté, Schauermann János, B. Marovits Eszter, Brandisz Márton, Császár Róbert, Éger Csaba, Kocsis Zsuzsanna, Lendvai Rezső, dr. Marx Gyula, Molnár Péter, Németh Erika SSS, Németh Lajos, Pászner Gábor, Pászner Gellért, Pásznerné Markovits Judit, Póhr Frigyes, Pontyos Ildikó SSS, Schiffer Nóra Teréz OP,Szilvás Ádám, Tálas József, Tuczainé Régvári Marietta


Egyházmegyei Gazdasági Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Császár István, Gaál Sándor, Fekete Szabolcs Benedek, Stróber László, Ács Csaba

Egyházmegyei Liturgikus Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Kürnyek Róbert
tagok: Bodorkós Imre, Ipacs Bence, Lendvai Zoltán János, Dr. Pem László, Végi Csaba

Roma pasztorációs referens: Orsós Zoltán

Pasztorális helynök: dr. Kürnyek Róbert 


Egyházmegyei Hivatásgondozó Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Pete Polgár Máté  
tagok: Dr. Perger Gyula, Zakó Jenő, Németh Zoltán, Horváth Gábor, Wimmer Roland, Kovács József

Egyházmegyei Felnőttképzési Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Dr. Martos Levente Balázs
tagok: Dr. Kürnyek Róbert, Molnár Szabolcs,  Kardos József, Maurer Péter, Petőházi Attila

Egyházmegyei Ministránsbizottság
elnök:  Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Gombos Tibor Bálint 
Az esperesi kerületek ministráns-referensei:
Jáki Esperesi Kerület:                Németh Tamás
Kemenesaljai Esperesi Kerület:    Balasi István
Kőszegi Esperesi Kerület:           Gombos Tibor Bálint
Lenti Esperesi Kerület:              Páli Zoltán
Letenyei Esperesi Kerület:         Horváth Gábor
Őrségi Esperesi Kerület:            Tóth Tibor
Sárvári Esperesi Kerület:           Huszár Balázs
Szombathelyi Esperesi Kerület:   Fekete Szabolcs Benedek
Vasvári Esperesi Kerület:           Déri Péter
Zalaegerszegi Esperesi Kerület:  Nagy Tamás

Egyházmegyei Hitoktatási Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: –   
tagok:Kiss László, Köbli Tamás, Németh Tamás, Héjja Lujza OP, Horváth Péter, Horváthné Lukács Judit, Kocsis Zsuzsanna, Laposa Istvánné, Lénárd Ágota, Novák Elemér, Szabó József,  Salamon Viktória,  Németh Erika SSS
 

                                         

Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Ifj. Molnár János  
Az esperesi kerületek ifjúsági referensei:
Jáki Esperesi Kerület:               Várhelyi Tamás
Kemenesaljai Esperesi Kerület:    Balasi István
Kőszegi Esperesi Kerület:          Heiter Róbert Gottfried
Lenti Esperesi Kerület:             Páli Zoltán
Letenyei Esperesi Kerület:        Horváth Gábor
Őrségi Esperesi Kerület:           Kaszás Csaba
Sárvári Esperesi Kerület:          Wimmer Roland
Szombathelyi Esperesi Kerület:  Csány Péter SDB
Vasvári Esperesi Kerület:          Kiss L. Gábor
Zalaegerszegi Esperesi Kerület: Mikolás Attila

Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
referens: Fekete Szabolcs Benedek   
tagok: Gyöngyös Balázs, Busa Tamás és B.Markovits Eszter, Császár Róbert és Császárné Cserkuti Mónika, Dr. Varga Péter és Kéry Henriett, Éger Csaba és Éger-Pünkösty Mária, Pék Attila és Pék Attiláné, Tóth Zoltán és Tóthné Wiktora Viktória, Weeber Istvánés Weeber Judit

Egyházmegyei Egyházművészeti Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
titkár: Takács László József
tagok: Dr. Koltai Jenő József, Dr. Perger Gyula, Vas Csaba András, Marosfalvi Antal, Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Egyházmegyei Teológiai Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Dr. Martos Levente Balázs, Merkli Ferenc, Dr. Pem LászlóEgyházmegyei Egyháztörténeti Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök
tagok: Fekete Szabolcs Benedek, Orbán István, Dr. Perger Gyula, Dr. Rátkai László, Stróber László

Egyházmegyei Média Bizottság
elnök: Dr. Székely János megyéspüspök 
tagok: Ipacs Bence, Molnár János, Molnár Péter

Martinus Szerkesztőség
Főszerkesztő: Molnár Péter
Lelkipásztori felelős: Dr. Kürnyek Róbert, Huszár Balázs  
Szerkesztők: Déri Péter, H. Pezenhófer Brigitta, Kovács József, Molnár Péter, Salamon Viktória

Élet-Forrás Szerkesztőség
Főszerkesztő: Molnár Péter
Szerkesztő: Molnár Péter