Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Pedagógusok tájékoztatója (2020.11.13)

 

 

Tisztelt Pedagógusok!

 

Mint az Önök előtt is ismert, a Szombathelyi Egyházmegye 2020 januárjában kezdeményezte a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola egyházi fenntartásba vételét. A sajnálatos pandémiás helyzet miatt az átvételről szóló szülői szavazást 2020 márciusában nem lehetett megtartani. Akkor ígértük, hogy a következő tanévben - azaz a jelenlegi 2020-2021-es tanévben – az átvételt újra kezdeményezzük. Ennek megfelelően 2020. október/novemberben fölvettük a kapcsolatot a Szombathelyi Tankerülettel, az iskola szülői szervezetének vezetőivel és az intézményvezetővel. Az egyeztetések után kialakult az átvétel lebonyolításának eljárásrendje, amelynek részleteiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

Elöljáróban ismét szükséges leszögezni, hogy a törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba vételét, ha azt az iskolában tanuló diákok szüleinek több mint fele támogatja (nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. §).

A hivatalos szavazást a Szombathelyi Tankerület szervezi meg, várhatóan 2021 márciusában. Ennek részleteiről a tankerület időben tájékoztatást fog adni.

Azonban fölmerült az igény arra, hogy ez előtt a szavazás előtt a Szombathelyi Egyházmegye is megkérdezze a szülőket az egyházi átvételről. Ez egyrészről a Szombathelyi Tankerületnek is fontos, mert így az iskolaátszervezést megfelelően elő tudják készíteni, másrészt az egyházmegye is valós képet kapna arra vonatkozóan, hogy megfelelő-e a szülői támogatottság, és így a hivatalos eljárást el szabad-e indítani.

Bár jogszabály nem írja elő, de a szülők mellett a pedagógusokat is meg szeretnénk kérdezni a fenntartóváltással kapcsolatos véleményükről, hiszen egy iskolában az oktatás, a tanulás-tanítás folyamata olyan összetett tevékenység, amely a tanuló és a pedagógus közös munkáján alapszik. Ezért a megfelelő tantestület kialakítása kulcsfontosságú az iskola indulása szempontjából.

A pedagógusok véleményét is – a szülői szavazással egy időben – 2020. december 7-11-ig fogjuk kikérni, és azt az iskolavezetés segítségével valósítjuk meg. A szavazólapok száma a pedagógusok számával lesz azonos és csak a munkaviszonyban lévő pedagógusokat kérdezzük meg. A véleménynyilvánítás tisztasága érdekében a lepecsételt szavazólap mellé lezárható borítékot is adunk, és kérjük a pedagógusokat, hogy a lapokat ebben – a borítékot leragasztva - küldjék vissza. Természetesen a véleménynyilvánítás név nélkül történik.

                              

Szeretném hangsúlyozni, hogy bár a szavazás nem hivatalos, azaz nem helyettesíti a márciusi eljárást, mégis nagy téttel bír, hiszen a további lépéseket alapvetően meghatározza.

Tájékoztatásul ismertetem a pedagógusok szavazólapján található két kérdést, amelyre majd igen vagy nem választ lehet adni:

„Támogatja-e ön, hogy a Szombathelyi Tankerület állami fenntartásában működő Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerüljön?

„Az iskola egyházi fenntartásba kerülése esetén vállalna-e munkát az intézményben?

 

Köszönöm a pedagógusoknak a segítő közreműködést!

 

Szombathely, 2020. november. 16.

 

Dr. Székely János

szombathelyi megyéspüspök