Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szülői tájékoztató (2020.01.30)

Tisztelt Szülők!

 

A gyermek, a fiatal óriási kincse a szülőknek és reménye az egész társadalomnak. A gyermek számára a lehető legjobb oktatást és nevelést kell biztosítani, hogy a benne rejtőző tehetség, az életében levő sok-sok lehetőség kibontakozhasson.

A kereszténység 2000 év óta mindig is nagy figyelmet fordított a gyermekek, a fiatalok nevelésére, oktatására. Az egyházi iskola nem csak szaktudást ad át, hanem egy egységes, harmonikus világnézetet is, amely által a gyermek megsejti, hogy mi az egész világ oka és célja, mi az ő életének legfőbb vezérfonala. Az egyházi iskola igyekszik erkölcsi tartást adni: szeretetre, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevelni.

Körmend olyan város, ahol az emberség, a történelmi múlt, a hit, a közösség értékeit ápolják, őrzik, éltetik. Ezért szeretné a Szombathelyi Egyházmegye felajánlani az egyházi iskola lehetőségét az itt élő gyermekek, a körmendi és környékbeli családok számára.

A törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha ezt az iskolában tanuló diákok szüleinek több mint a fele támogatja (nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. §).

A körmendi köznevelési rendszer sajátossága, hogy a városban két általános iskola működik. A Szombathelyi Egyházmegye a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola (OM: 036590, 9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 12.) átvételét kezdeményezte. Amennyiben a szülők többsége úgy döntene, hogy egyházi iskolába járatná gyermekét, akkor ez az iskola kerülne át egyházi fenntartásba, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola pedig maradna állami fenntartású 1-8 osztályos általános iskola. Ezáltal a városban lehetőség nyílna arra, hogy a szülők választhassanak az egyházi köznevelés és a világnézetileg semleges állami oktatás között. Az egyházi iskola 2020. szeptember 1-től indulna.

Az egyházi iskolába átkerülő pedagógusok nem fognak hátrányosabb helyzetbe kerülni az eddigi közalkalmazotti státuszukhoz képest, sőt egyes területeken (pl. a nyugdíjasként való munkaviszony lehetősége) előnyökkel is jár a számukra az egyházi alkalmazás. Ráadásul az egyházi iskola nagyobb önállósággal tud működni, jobban tud a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodni.

Az egyházi iskolába járó gyermekektől és szülőktől az egyház nem vár és nem kér mást, mint egy hittanra járó gyermektől. Az egyházi iskolában heti két hittanóra van, közös évnyitó és évzáró Szentmise, és az egész iskola légkörét, szellemiségét átjárja a keresztény életszemlélet.

Kedves Szülők! Úgy gondolom, hogy az egyházi oktatás megjelenésével a város nem veszít semmit, hanem nagyon sokat nyer. Kívánom, hogy bölcs döntést hozzanak, amely által nyernek a gyermekeik, és gazdagodik Körmend.

 

Körmend, 2020. január 30.

 

 

Dr. Székely János

szombathelyi megyéspüspök