Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szülői tájékoztató (2019.12.10)

Tisztelt Szülők!

 

A gyermek, a fiatal óriási kincse a szülőknek és reménye az egész társadalomnak. A gyermek számára a lehető legjobb oktatást és nevelést kell biztosítani, hogy a benne rejtőző tehetség, az életében levő sok-sok lehetőség kibontakozhasson.

A kereszténység 2000 év óta mindig is nagy figyelmet fordított a gyermekek, a fiatalok nevelésére, oktatására. Az egyházi iskola nem csak szaktudást ad át, hanem egy egységes, harmonikus világnézetet is, amely által a gyermek megsejti, hogy mi az egész világ oka és célja, mi az ő életének legfőbb vezérfonala. Az egyházi iskola igyekszik erkölcsi tartást adni: szeretetre, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevelni.

Szentgotthárd olyan város, ahol az emberség, a történelmi múlt, a hit, a közösség értékeit ápolják, őrzik, éltetik. Ezért szeretné a Szombathelyi Egyházmegye felajánlani az egyházi iskola lehetőségét az itt élő gyermekek, a szentgotthárdi és környékbeli családok számára.

A törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha ezt az iskolában tanuló diákok szüleinek több mint a fele támogatja (nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. §).

A szentgotthárdi köznevelési rendszer sajátossága, hogy a városban az iskolák egyetlen intézménybe szerveződtek. Amennyiben a szülők többsége úgy döntene, hogy egyházi iskolába járatná gyermekét, akkor a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, és ennek Rábagyarmati Telephelye kerülne át egyházi fenntartásba, az Arany János Iskola pedig megmaradna állami fenntartású 1-8 osztályos általános iskola. Az egyházi átvétel esetén szándékunkban áll – a jogszabályi feltételek megléte estén – a 8 évfolyamos gimnáziumi képzést is biztosítani a Vörösmarty Gimnáziumban.

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőivel folytatott megbeszélésnek megfelelően a nemzetiségi oktatás folytatása az egyházi iskolában történne.

Az egyházi iskolába átkerülő pedagógusok nem fognak hátrányosabb helyzetbe kerülni az eddigi közalkalmazotti státuszukhoz képest, sőt egyes területeken (pl. a nyugdíjasként való munkaviszony lehetősége) előnyökkel is jár a számukra az egyházi alkalmazás. Ráadásul az egyházi iskola nagyobb önállósággal tud működni, jobban tud a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodni.

Az egyházi iskolába járó gyermekektől és szülőktől az egyház nem vár és nem kér mást, mint egy hittanra járó gyermektől. Az egyházi iskolában heti két hittanóra van, közös évnyitó és évzáró Szentmise, és az egész iskola légkörét, szellemiségét átjárja a keresztény életszemlélet.

Kedves Szülők! Úgy gondolom, hogy az egyházi oktatás megjelenésével a város nem veszít semmit, hanem nagyon sokat nyer. Kívánom, hogy bölcs döntést hozzanak, amely által nyernek a gyermekeik, és gazdagodik Szentgotthárd.

 

Szentgotthárd, 2019. december 10.

Dr. Székely János

szombathelyi megyéspüspök

 

https://www.youtube.com/embed/_vXAjgMopq0