Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szülői tájékoztató (2020.11.13)

Tisztelt Szülők!

 

Mint az Önök előtt is ismert, a Szombathelyi Egyházmegye 2019-ben kezdeményezte a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium egyházi fenntartásba vételét. A sajnálatos pandémiás helyzet miatt az átvételről szóló szülői szavazást 2020 márciusában nem lehetett megtartani. Akkor ígértük, hogy a következő tanévben - azaz a jelenlegi 2020-2021-es tanévben – az átvételt újra kezdeményezzük. Ennek megfelelően 2020. október/novemberben fölvettük a kapcsolatot a Szombathelyi Tankerülettel, az iskola szülői szervezetének vezetőivel és az intézményvezetőkkel. Az egyeztetések után kialakult az átvétel lebonyolításának eljárásrendje, amelynek részleteiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

Elöljáróban ismét szükséges leszögezni, hogy a törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba vételét, ha azt az iskolában tanuló diákok szüleinek több mint fele támogatja (nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. §).

A szentgotthárdi köznevelési rendszer sajátossága, hogy a városban az iskolák egyetlen szervezetbe, a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nevű intézménybe szerveződtek. Amennyiben a szülők többsége úgy dönt, hogy támogatja az egyházi átvételt, akkor a Vörösmarty Mihály Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, és ennek Rábagyarmati Telephelye kerülne át a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába, az Arany János Iskola pedig megmaradna állami fenntartású iskola, és itt megszervezésre kerülne az 1-8 osztályos általános iskolai képzés. Az átvételi szándék a Hunyadi utca 27. szám alatti középiskolai kollégiumra sem vonatkozik.

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőivel történt megbeszélésnek megfelelően a nemzetiségi oktatás az egyházi iskolában is megszervezésre kerül. Mindkét Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról biztosította az átvételi szándékot.

A hivatalos szavazást a Szombathelyi Tankerület szervezi meg, várhatóan 2021 márciusában. Ennek részleteiről a tankerület időben tájékoztatást fog adni.

Azonban fölmerült az igény arra, hogy ez előtt a szavazás előtt a Szombathelyi Egyházmegye is megkérdezze a tisztelt szülőket az egyházi átvételről. Ez egyrészről a Szombathelyi Tankerületnek is fontos, mert így az iskolaátszervezést megfelelően elő tudják készíteni, másrészt az egyházmegye is valós képet kapna arra vonatkozóan, hogy megfelelő-e a szülői támogatottság, és így a hivatalos eljárást el szabad-e indítani.

A szavazást 2020. december 7-14-ig fogjuk lebonyolítani, és azt az iskola szülői szervezete (SZM) közreműködésével valósítjuk meg.

Menetrend:

·         A szavazólapok átadása a plébánián a szülői szervezet vezetőinek: 2020. december 7. 16.00h. A szavazólapok száma a tanulók számával azonos.

·         A szavazólapok szétosztása az osztály SZM, valamint a szülők között: 2020. december 7-8.

·         Szavazólapok összegyűjtése: 2020. december 9-11. Amennyiben szükséges a szétosztásban és az összegyűjtésben az SZM képviselői az osztályfőnökök segítségét is igénybe veszik.

·         Azoknak a szülőknek, akik csak hétvégén tudják kitölteni a szavazólapokat, lehetősége lesz arra, hogy 2020. december 14-én, hétfőn adják vissza a lapokat.

·         A szavazólapok számlálása: 2020. december 14. 17.00 h.

·         Eredmények ismertetése az egyházmegye honlapján 2020. december 15. 16.00 h-ig.

A szavazás tisztasága miatt a lepecsételt szavazólap mellé lezárható borítékot is adunk, és kérjük a szülőket, hogy a lapokat ebben küldjék vissza.

A szavazólapok megszerkesztése tagintézményenként és - ahol szükséges - évfolyamonként történik, így valós képet kaphatunk a támogatottság szerkezetéről is. Fontos kiemelni, hogy a vissza nem küldött szavazólapot „NEM” szavazatnak kell számítani!

Szeretném hangsúlyozni, hogy bár a szavazás nem hivatalos, azaz nem helyettesíti a márciusi eljárást, mégis nagy téttel bír, hiszen a további lépéseket alapvetően meghatározza.

Tájékoztatásul ismertetem a szavazólapon található kérdést, amelyre majd igen vagy nem szavazatot lehet adni:

Támogatja-e ön, hogy a Szombathelyi Tankerület állami fenntartásában működő Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerüljön, azzal a kikötéssel, hogy a szentgotthárdi Hunyadi utcai középiskolai kollégium és az Arany János utca 2. szám alatt lévő intézményegység marad tankerületi állami fenntartásban, ahol új intézményként megszervezésre kerül az 1-8 évfolyamos általános iskolai képzés?

Köszönöm a szülői munkaközösség tagjainak valamint a pedagógusoknak a segítő közreműködését, és a szülőknek a szavazásban való aktív részvételt!

 

Szombathely 2020. november. 16.

Dr. Székely János

szombathelyi megyéspüspök

 

 

https://www.youtube.com/embed/ltILH7_h2KU