Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Az Őrségi Karitászcsoport elmúlt 25 évi munkájának összegzése


karitasz25 éves az egyházmegyei karitász. Oldalunkon folyamatosan közlünk írásokat, beszámolókat amelyek segítenek megvilágítani a szervezet munkáját. Az Őrségi Karitászcsoport beszámolóját olvashatják. 


Karitászcsoportunk az Egyházmegyei Karitász újjáalakításával egy időben, huszonöt éve alakult meg Varga Ottó plébános úr kezdeményezésére és szervezésével. Működési területe az Őriszentpéteri Plébániához tartozó településekre terjed ki.

 

 

Karitászcsoportunk tevékenysége az alábbi fő területekre koncentrálódott:

-       A határon túl élő magyar testvérek, közösségek segítése.

-       Országunkban és a határon túli területeken történt természeti katasztrófák által okozott károk enyhítésében való segítségnyújtás.

-       Településeinken, a közvetlen környezetünkben élő rászoruló személyek, betegek, családok, segítése, az Egyházmegyei Karitász által biztosított segélyszállítmányok kiosztása.

 

 

 

Szeretetszolgálati munkánkat az Őrségi Egyházközségben már a Karitászcsoportunk megalakulása előtt is aktívan gyakoroltuk. Ennek kiindulópontja, amely mélyen érintett valamennyiünket, a rendszerváltás romániai eseményei voltak.

1989. karácsonyának szentestéjén valamennyi templomunkban a szentmise után elhangzott a Székely Himnusz és a plébános úr szólt az Erdélyi magyar testvéreink megsegítéséről. Ezt a felhívást jelentős szervezőmunka követte, mely eredményeképpen 1990. kora tavaszán az Erdélyi gyergyószárhegyiek részére folytattunk gyűjtést. A plébániához tartozó községekben két teherautónyi szállítmány gyűlt össze, elsősorban élelmiszer, ruházat, könyvek, melynek kiszállítását a területünkön működő gazdálkodó szervek segítségével juttattuk el. Még ez év nyarán hatvanegy fő szárhegyi gyermeket nyaraltattunk az Őrségben. A gyerekek családoknál voltak elszállásolva, azóta is tartó kapcsolatok alakultak ki a szárhegyi és az Őrségi családok között. 1995. nyarán egyházközségünk zarándoklatot szervezett Erdélybe, ahol találkozhattunk az itt nyaralt gyerekekkel és családokkal.

 

 

-       1991. nyarán a Vajdasági Kórógyról hoztunk gyermekeket, akik itt találkozhattak azokkal a gyerekekkel, akik már a háborús helyzet miatt a nagyatádi menekülttáborban voltak elhelyezve. Az itt lévő csoportnak sikerült vízumot szerezni, így velük együtt Mariazellbe tudtunk zarándokolni. Még ebben az évben összegyűjtöttünk egy jelentős szállítmányt, tartós élelmiszereket, ruhát, tisztálkodási szereket, melyet a nagyatádi menekülttáborba szállítottunk.

 

-       Első alkalommal 1995. nyarán nyaraltattunk Kárpátaljáról munkácsi gyerekeket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóit és kísérőiket az Őrségben. A gyerekek elszállásolását ismét helyi családoknál biztosítottuk. Élményekben gazdag közös programokat szerveztünk részükre: kézműves foglalkozás, kerékpártúra, kirándulások Szombathely, Kőszeg Sopron, Pannonhalma, Balaton, Pécs városokba.

A Munkácsi iskolával és a cserkészcsapattal kapcsolatunk már húsz éves. Összesen kilenc alkalommal fogadtuk a munkácsi iskola tanulóit.

 

 

A gyümölcsöző munkácsi kapcsolat során több alkalommal vittünk segélyszállítmányt Munkácsra, a Püspökségre és az iskolába.

 

Ezek a szállítmányok mindig az ott megfogalmazott igények alapján kerültek megszervezésre. Szállítottunk számítógépeket, gyógyszeradományt, magyar nyelvű könyveket, térképeket. Az 1998-as munkácsi árvíz után 8.319.000.-Ft értékű segélyszállítmányt és 2.500.000.-Ft gyógyszer- és kötszersegély szállítmányt biztosítottunk, melyet természetesen a Karitász jelentős szervező munkával tudott előteremteni, pl. a gyógyszerszállítmányt az EGIS Körmendi Gyára biztosította. A segélyszállítmányokon túl az elmúlt húsz év során a kialakult személyes baráti kapcsolatok révén számos fontos eseményen és rendezvényen találkoztunk az Őrségben vagy Munkácson. 2015-ben ünnepeltük a munkácsi kapcsolatunk húsz éves évfordulóját, ennek jegyében 2015-ben ismét fogadtunk kárpátaljai gyerekeket kísérőikkel együtt, akik Kőszegen, Szombathelyen kirándultak, valamint Ausztriába és Szlovéniába is eljutottak. Az itt tartózkodás és az utaztatás költségeit szponzori támogatásból sikerült biztosítani, valamint az Egyházmegyei Karitász 100.000.-Ft-tal támogatta a programokat. 2005. tavaszán az ukrán-orosz háború okozta nehézségek leküzdése érdekében Karitász Csoportunk gyűjtést szervezett. A gyűjtőmunkánk során 400.000.-Ft-ot sikerült összegyűjtenünk és eljuttatni személyesen Majnek Antal munkácsi püspök úrnak, kérve a rászorulók részére való kiosztását. Egyéni támogatásként 80.000,-Ft.

 

-       Egyházközségünk és Karitászcsoportunk közös szervezésében több alkalommal vettünk részt zarándoklaton Erdélyben, minden alkalommal élve a segítségnyújtás kisebb-nagyobb lehetőségeivel. Így tudtunk adományt eljuttatni Böjte Csaba által alapított gyermekotthonokba, a Csángóföldi Lészpedre, ahol a magyar nyelv tanításának problémáival szembesültünk, ahova taneszközöket, füzeteket, könyveket, írószereket és magyar térképeket vittünk és adományoztunk. Karitászcsoportunknak közel tíz éves kapcsolata van Gyimesbükkel. 2010. augusztusában ötvenkét fő gyimesbükki gyermeket és kísérőt fogadtunk és nyaraltattunk az Őrségben. A csoportnak Őrségi kirándulásokat szerveztünk, valamint Szlovéniába és Ausztriába is elvittük őket. Itt tartózkodásuk zárásaként a záró szentmisét dr. Veres András megyéspüspök úr mutatta be Salamon József gyimesbükki plébános segédletével. A csoport záró programja augusztus 20-án Budapesten fejeződött be, ahol részt vettek a Szent Jobb körmeneten, megtekinthették a főváros nevezetességeit. A gyimesbükki gyerekek Őrségi nyaraltatásának költségeihez 1.000.000.-Ft-ot sikerült egy Fővárosi Pénzintézettől megnyernünk. 2013-ban Gyimesbükkön az ottani gyülekezet létrehozta a Gyimesi Kálváriát, melynek utolsó stációját az Őrségi Karitász készíttette 200.000.-Ft értékben. A gyimesbükki közösséggel ma is élő kapcsolatunk van. Szerteágazó Erdélyi kapcsolatunk jegyében 2013. nyarán az Őrségi Nemzeti Park segítő közreműködésével a Dévai Intézetből árva gyermekeket táboroztattunk az Őrségben. A program megvalósításához a Bethlen Gábor Alapítványtól nyertünk 300.000.-Ft-ot sikeres pályázattal.

 

-          Karitászcsoportunknak közel húsz éves kapcsolata van ausztriai magyar    közösségekkel. Grazban a magyar közösséggel, valamint Güssingben. Több alkalommal találkoztunk csoportos szervezésben Ausztriában, illetve itt Magyarországon. Ezek a kapcsolatok segítenek bennünket abban, hogy gyermekcsoportjainkat Ausztriába is eljuttathassuk.

 

 

 

2010-es esztendő a természeti katasztrófák éve volt. Az országunkat érintő természeti katasztrófák okozta káresemények,  az ott élők megsegítésében is kivettük részünket lehetőségünk szerint. Az  Észak-magyarországi  árvíz  alkalmával

 

Karitászcsoportunk 800.000.-Ft-ot gyűjtött az árvízkárosultak javára, mely  Szendrőn  került a rászorultak részére kiosztásra.

 

Az Őrségben Őriszentpéteren 2010. nyarán rendkívül súlyos jégverés pusztított. A legnagyobb károkat a lakóházak tetőszerkezetében okozta. Karitászcsoportunk a biztosítással nem rendelkező tulajdonosok segítségére sietett, hogy a helyreállítást minél előbb el tudják végeztetni. A helyreállítási munkálatok költségeihez az Egyházmegyei Karitásztól kaptunk 400.000.-Ft-ot, az Országos Karitásztól pedig 600.000.-Ft-ot, így a helyreállítási munkálatokat, azok jelentősebb részét számla ellenében rendezte Karitászcsoportunk, ezzel jelentős segítséget adva esetenként kilátástalan helyzetbe került családok számára .

 

2010. október 4-én a vörösiszap katasztrófa sújtotta Devecser településre gyűjtött csoportunk pénzügyi támogatást. Az összegyűjtött 800.000.-Ft összegből gumicsizmákat, fertőtlenítőszereket és egyéb védőfelszereléseket vásároltunk, amelyeket személyesen adtunk át Devecserben.

 

2014. őszén az Őrségben is jelentős kárt okozó árvízi védekezési munkákban vettünk részt, illetve Karitászcsoportunk tagjai is aktívan dolgoztak a védekezési munkákban.

 

A környezetünkben élő rászorultak érdekében végzett segítő munkánk fontos része, hogy kezdettől részt veszünk az országos EU élelmiszersegély programban.

Az Egyházmegyei Karitász által biztosított adományokat személyesen osztottuk ki (tartós élelmiszer, vetőmag, burgonya, élő csirke, ruházat, stb.)

 

„Szegények mindig lesznek közöttünk” – mondta Krisztus Urunk. Karitász Csoportunk folyamatosan figyeli és tájékozódik a nehéz körülmények között élő idősek, nagycsaládok, munkanélküliek helyzetéről, az adományok kiosztásánál minden esetben a körülmények pontos ismerete alapján járunk el.

Segélyadományok kijuttatása mellett alkalmilag is több esetben nyújtottunk segítséget többgyermekes családoknak és nélkülöző személyeknek. A Karitász több esetben vállalt át térítési díj fizetést (iskolai, óvodai), vagy iskolás gyermekeknek szervezett színházi- vagy mozilátogatási költségeit fedeztük. Csoportunk gyakorlata, hogy tanévkezdéskor különös figyelmet fordítunk azokra a családokra, ahol látható az iskolakezdés nehézsége. Itt az elmúlt évek során a taneszközök, iskolatáskák, tornaruházat beszerzésében nyújtottunk anyagi támogatást.

 

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk keresztény ünnepeink előtti időszakra, amikor a legelesettebb és nélkülöző emberek és családok részére vásárolt be a Karitász élelmiszert az ünnepi alkalom szebbé tétele érdekében. Voltak alkalmak, amikor az érintetteket meleg étellel tudtuk ellátni saját főztünkkel. 

 

Karitász Csoportunk a települések nagyobb részében rendszeresen részt vesz azokon az alkalmakon, pl. nyugdíjas találkozó, ahol kisebb ajándékkal tudunk kedveskedni.

 

 

 

 

Templomainkban - a szentmisékhez kapcsolódva - mindig megemlékezünk az Anyák Napjáról, a virággal való köszöntés költségeit minden esetben a Karitász biztosítja.

 

Ugyancsak figyelmet fordítunk, hogy gyermekeink Húsvétkor, Karácsonykor, Mikuláskor a szentmiséket követően csekély ajándékban részesülhessenek, melyről minden esetben Karitászcsoportunk gondoskodik.

 

Munkánkhoz alkalmi akciók is tartoznak, mint például nyílászárók nélküli épület új nyílászárókkal való ellátása. Ezzel biztosítottuk a helyiség lakhatóságát, továbbá a szükséges bútorzat, kályha beszerzésével egyedülálló személy részére sikerült elfogadható lakhatási feltételt teremteni. Több alkalommal volt lehetőségünk olyan személyeken segíteni, a gyógyszerköltségeihez való hozzájárulással, akik ezt saját anyagi lehetőségeikből nem tudták volna finanszírozni.

Csoportunk tagjai a tartósan beteg testvérek alkalmi látogatásaiból is kivették részüket.

 

Az elmúlt években Karitászcsoportunk adományokból és egyéb helyekről több darabból álló gyógyászati segédeszközt tudott összegyűjteni. Három darab intenzív betegággyal, több járókerettel, járókocsival és szoba wc-vel rendelkezünk.  Ezek az eszközök szinte folyamatosan használatra vannak kiadva településeinken olyan helyekre, ahol a beteg ellátását és gondozását a család biztosítja, ezek az eszközök pedig jól segítik a betegek gyógyulását.

 

Karitász küldetése, hogy nyitott szemmel rátaláljunk a segítségre szoruló embertársainkra, szűkölködő családokra, elesett emberekre, és lehetőségeink szerint nyújtsunk önzetlen segítséget. Karitász munkánkat továbbra is az önzetlen segítségnyújtás és a szeretet jegyében kívánjuk végezni. Az elmúlt 25 év során sokszor élhettük meg azt a szeretetet és örömet, melyet a rászorulóknak tudtunk nyújtani, de az az öröm is fontos, amelyet mi élhettünk meg azzal, hogy adhattunk,

 

-  mert  adni a legnagyobb  öröm -

 

 

Ez ad hitet és erőt a Karitász munka folytatására.

 

 

 

 

Bajánsenye, 2016. február 1.

 

 

                                                                                                   Györke Gyuláné

                                                                                   Őrségi Karitászcsoport vezetője