Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Herzan-könyvtár


Szombathely, Herzan-könyvtár


gróf Herzan Ferenc megyéspüspökA 18. század a nagy mecénások és a nagy gyűjtők kora volt. Ezek közé tartozott gróf Herzan Ferenc is aki a Szombathelyi Egyházmegye második püspöke volt. Európai műveltségű, széles látókörű és kifinomult kultúrérzékkel megáldott császári diplomata volt. Rómában tanult a Collegium Germanicum-Hungaricum-ban. Itt ismerkedett meg Szily Jánossal is. Tanulmányai végeztével a bécsi udvar római szóvivőjévé nevezték ki, majd a 1780-tól mint a Protector Germaniae cím birtokosa az egész Német-római Birodalom ügyeit képviselte az Örök Városban. Római palotáját is művészi alkotásokkal rendezte be: pompás bútorokkal, csodálatos festményekkel és pazar kötésű könyvekkel vette körül magát.

Mikor Napóleon hadai Rómát fenyegették elhagyta az Örök Várost, természetesen magával vitte a páratlan alkotások közül amit lehetett. 1798-ban Szombathelyen is megfordult. Talán ekkor maga sem gondolta, hogy egy évvel később, Szily halála után, ő lesz a Szombathelyi Egyházmegye vezetője, egészen 1804-ig.

Halála után örökösei megpróbálták megkaparintani könyvtárát, de évekig tartó pereskedést követően végül Szombathelyen maradtak az értékes könyvek.

Herzan-könyvtárHerzan polihisztor gyűjtő volt. Az állomány: 5196 kötetben 2025 mű, továbbá 20 folió kötet Piranesi-rézmetszet. A bíboros tudatos könyvvásárlásai mellett, egyes könyvek nagynevű gyűjtőktől kerültek hozzá. A legtöbb mű első kiadás, ezért a gyűjtemény érdekes forrása a 18. század szellemi műveltségének és annak tanúbizonysága, hogy milyen művek érdekelték a század második felében az arisztokrata főpapot. 

A könyvtár felöleli a tudományok széles területét, és tartalmazza a felvilágosodás alapvető műveit is, többek között Montesquieu, Voltaire, Bayle és Rousseau munkáit. A tartalom szerinti megoszlás: hittudományi, bölcsészeti, történelmi művek, a francia irodalom remekei, azonban a legtöbb könyv Szentírás és szentírás-magyarázat. Nagyon értékes az 5 darab ősnyomtatvány.

Szombathely, Herzan KönyvtárTöbb értékes unikum is található a gyűjteményben: pl. cseh nyelvű Biblia, Napóleon Herzanhoz írt levele. A bíboros részt vett az 1799-1800 között megrendezett velencei pápaválasztáson. Elhozta a szavazatokat feltüntető ívek összesítő lapjait.

A gyűjtemény az egykori Papi Szemináriumban kapott elhelyezést.

Forrás: Simon Katalin: A Herzan-könyvtár, a Szombathelyi Egyházmegye Kincsei 3.

Elérhetőség: www.konyvtar.martinus.hu