Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Tornya Erika: Lelkigyakorlatok böjttel


Baternay Ágota

Sacré Coeur nővér. Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte,
ahol PhD minősítést szerzett történelemből. Ugyanott államvizsgázott filozófia-pszichológia és francia szakon. teológiai tanulmányait a grazi egyetemen és Rómában a Pápai Szentírástudományi Intézetben végezte. A SOPHIA szerzetesnők teológiai főiskolája) igazgatója volt, ma ugyanott akkreditálatlan teológiai kurzusok szervezője és a Keresztény Női Felnőttképzési Egyesület (KNFE) vezetője. Beszélgetésünk témája ezúttal a böjt és a női szerzetesség jelene.


Munkád során sok lelkigyakorlatot kísértél, olyanokat is, amelyek szigorú böjtöt igényeltek. Mi a böjt? Miért böjtölünk?

A böjtnek komoly hagyománya van, minden világvallásban megtalálható. Gondoljunk például a muszlimok esetében a ramadánra, vagy a zsidó vallásra, ahol minden bűnbánati és gyásznapon böjtölnek. A kereszténység bibliai alapokon böjtöl, a nagyböjt Jézus negyvennapos böjtölésére emlékeztet. Jézus számára a böjt a gyász jele is, hiszen azt mondta, majd csak akkor kell böjtölniük tanítványainak, ha ő már nem lesz közöttük. A kialakult keresztény közösségekben a böjt nem a gyász, hanem az eljövendő Úrra való várakozás jelévé vált. A böjt közelebb visz a test, a szellem és a lélek egységének teljes megismeréséhez is, megszenteli a testet. A böjt segít a kiüresedésben, ezáltal Isten jelenlétébe helyez. Az étel megvonása megakadályozza, hogy pótkielégülésekkel fedjük be lelkünk ínségét. A böjt során egyre inkább megnyílik bennünk az Isten felé vezető út. Egyre nyilvánvalóbbá válik, mi az a konkrét benső ínségünk, amit át tudunk nyújtani Istennek, hogy töltse be. Anzelm Grün így írja le ezt a folyamatot: „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: »abyssus abyssum invocat« örvény az örvénynek kiált.”

A gyakorlatban hogyan zajlik egy „böjtös” lelkigyakorlat?

Tizenöt éven át Svájcban, Bad Schönbrunnban, egy jezsuita lelkigyakorlatos házban adtunk olyan tizennégy napos lelkigyakorlatokat, amelyeket szigorú böjt kísért. A lelkigyakorlatot egy háromtagú vezető-team kísérte, volt köztünk orvos, táncpedagógus, jómagam biblikusként vettem részt a munkában. Az ilyen típusú lelkigyakorlatok igen divatosak voltak német nyelvterületen a nyolcvanas években, előfordult, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel egy évben négyet is meghirdetett a ház. Svájcból, Németországból és Ausztriából is jöttek a részvevők. Nemcsak katolikusok jöhettek, hanem bárki, aki komolyan kereste élete értelmét. Több böjtös módszer is létezik, mi a Buchinger-félét alkalmaztuk. Dr. Otto Buchinger a múlt század húszas éveiben alkotta meg ezt a módszert tapasztalatai alapján. Rájött arra, hogy ha böjtöl, akkor gyógyul. A lelkigyakorlatra való jelentkezéskor előre kértük, hogy már érkezés előtt néhány nappal mérsékeljék étkezésük mennyiségét, majd a böjt egy alma elfogyasztásával és glaubersó oldat ivásával kezdődött. Ez segít átállítani a szervezetet a böjtös energiafelhasználásra, és elindítja a mérgek kiválasztását. A böjt során a résztvevők csak gyógyteákat, tiszta vizet és főtt zöldségek szűrt levét vették magukhoz. A lelkigyakorlat csöndben folyt, a böjtöt táncjellegű testmozgásos gyakorlatok és bibliai szemlélődés egészítette ki. Szentmise is volt naponta. Mindenkit bátorítottunk, hogy minél több időt töltsenek a természetben szemlélődéssel. A program részeként csöndben végigjártak egy gyalogos zarándoklatot Einsiedelnbe, a bencések búcsújáró helyére. A lelkigyakorlat végéhez közeledve fokozatosan álltunk vissza a szilárd táplálékra.

A böjtnek milyen lelki hatásai vannak? A lelkigyakorlat résztvevői milyen változásokat tapasztaltak?

A böjt rendkívüli mértékben felszabadítja a belső energiákat, a böjtölő érzékenyebb, éberebb lesz. A böjt csöndjében hamar felszakadhatnak régi sebek, és elindul egy kiengesztelődési folyamat, amelyben a böjtölő integrálja a régi sérelmeit, elfogadja saját magát vagy életének az adottságait. A folyamatot a vezető-team azzal támogatta, hogy lehetőséget biztosítottunk személyes beszélgetésre, illetve alkalom volt szentgyónásra is.

Folytatás a Szívfolyóirat 2011. márciusi számában

http://old.asziv.hu/index.php?newart=5&newmag=6&show=arch