Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Az egyházi év: az adventi idő

Liturgikus ünneplésünknek kétféle módja van: egyik a szentek ünneplése, mely szorosan kapcsolódik a naptári napokhoz. Másik módja pedig az egyházi (vagy más néven liturgikus) év, amelyben felidézzük és átimádkozzuk az üdvösség történetének eseményeit, adventtől Krisztus Király ünnepéig. Az egyházi év kezdőnapja advent első vasárnapja, mely a november 30-ra eső, vagy hozzá legközelebbi vasárnap. Ezzel a nappal kezdődik a karácsonyi ünnepkör adventi időszaka, és tart december 24. estig. Ennek az időnek vasárnapjait advent első, második, harmadik és negyedik vasárnapjának nevezzük.

Az advent jelentése: úrjövet, mely jelentés két értelmet is kap. Egyrészt a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Másrészt azonban olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására, amely még előttünk áll, s akár mi magunk is részesei lehetünk. Az erre való várakozás tölti ki az adventi idő túlnyomó részét, egészen december 16-ig. A várakozás, a készenlét lelkületét fejezik ki a hajnali, ún. rorate szentmisék. A liturgikus reform előtt ezeket a szentmiséket mindig a Szűzanya tiszteletére végezték, kezdőénekük pedig a „Rorate caeli” (Harmatozzatok egek) gregorián antifóna volt. A rorate név innen maradt fenn. Ma adventi köznapi, vagy a napi szentről mondott szentmisét végzünk.

Advent minden napjának külön liturgikus szövege van. A szentmise olvasmányai a Messiásról és a messiási időről szóló jövendölések, kiváltképp Izajás könyvéből, míg az evangéliumok utalnak az Úr eljövetelére az idők végén, illetve Keresztelő Jánosra.

Advent második részében, december 17-től 24-ig bezárólag az Úr születésének előkészítésére, az „első karácsonyra” emlékezünk. Ekkor kerülnek sorra Máté és Lukács evangéliumának első fejezetei: az angyali üdvözlet, Mária látogatása Erzsébetnél, Keresztelő János születése. Ezekben a napokban a szentekről legfeljebb megemlékezés vehető.

Az adventi vasárnapokon nem énekeljük a Dicsőséget. Az oltár díszítésének valamint az orgona és más hangszerek játékának a visszafogottságot kell tükrözniük.

Szerző: Ipacs Bence