Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

2012. december

Martinus havilap - 2012. decemberKözeledik az év vége, s ezzel egyidejűleg az idei év utolsó, decemberi lapszámát veheti kezébe az olvasó. A Martinus karácsonyi számában megismerkedhetnek az ünnepvárás hazánkban élő szokásaival, valamint az advent pillanatait még hangulatosabbá tevő versekkel és lemezajánlóval találkozhatnak az olvasók. A Szombathelyi Egyházmegyében a december azonban nemcsak az örömteli várakozás időszaka, hiszen halálának közelgő évfordulóján Brenner János vértanú sorsú káplánra emlékezünk. A Martinusból tájékozódhatnak a boldoggá avatási eljárás jelenlegi állásáról.

A Martinus decemberi számában a következő témákról olvashatnak:

• Emberi érzéseink; Örömöt és békét
• Liturgia: Az imaórák liturgiája – Az imaórák története II.
• Példakép: Páli Szent Vince
• Egyházunk: Karácsonyi népszokások; Rövid hírek
• A Hit Éve: Dr. Veres András megyéspüspök körlevele a Hit Évére
• Életképek: A plébániák hétköznapjai
• Múlt-Idő: 100 éves a Magyar Cserkészszövetség
• Kultúra: Irodalom – Csillag után
• Szent Márton földje: Brenner Jánosra emlékezve; Márton még a sátán megtérését is kívánja
• Mozaik: O Holy Night; Lemezajánló – Karácsonyi rock; Charles Dickens: Karácsonyi ének; D. Bence Erzsébet versei
• A Hit Éve: „…Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától…”
• Lelkiség: Lelkivezető; A lelkipásztor válaszol – Zavaró perselyezés
• A Szentatya imaszándékai december hónapra; Humor

2012. november

Martinus havilap - 2012. novemberA liturgikus naptárban érdekes találkozópont a mindenszentek ünnepének és a halottak napjának érintkezése. Ez az ősi és sajátosan nyugati rítus szerinti érintkezés sokakat elbizonytalanít: melyik a fontosabb ünnep? Melyik napon kell a temetőbe kimenni? A Martinus novemberi számának vezércikke a Hitvallás szavaival közelít az ünnephez. Folytatódik a Hit Éve rovat, amelyben ezúttal az Apostoli Hitvallásról olvashatnak, és ismét megosztja gondolatait egy tanúságtevő. Az Irodalom rovatban a 19–20. században élt, Nobel-díjas Anatole France „Júdea helytartója” című elbeszélésével ismerkedhetnek meg.

Morlin Imre jezsuita atya számos lelkigyakorlatot vezetett, tanította a hozzá fordulókat hitről, lelki életről, istenszeretetről. A Lelkivezető című rovatban az atya lelki élettel kapcsolatos gondolatait olvashatják.

A Martinus novemberi számában a következő témákról olvashatnak:

• Hit szerinti élet; Hiszem a szentek közösségét
• Lelkiség: Liturgia – Az imaórák liturgiája (Az imaórák története I.); Példakép – Borromei Szent Károly
• Egyházunk: Árpád-házi Szent Erzsébet, a hajnalcsillag; Rövid hírek
• A Hit Éve: „Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében”; Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy); Gondolattöredékek a hitről
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Kultúra: Irodalom – Júdea helytartója
• Szent Márton földje: Ó, Szent Márton, rád tekint szülőfölded népe; Szent Márton élete: Küzdelem a sátánnal
• Mozaik: Filmajánló – Lopott idő (In time); Fuit; Középiskolásoknak – Thorton Wilder: Szent Lajos király hídja; Halló, itt apu mesél! – A harangok háborúja
• Próféták a Szentírásból: A templomot lerombolják – Mikeás próféta
• Lelkiség: Lelkivezető; A lelkipásztor válaszol – A liturgia színei
• Elhunyt Rába Imre atya; A Szentatya november havi imaszándékai; Imádság a Hit Évére; A Szent Márton Kölcsönkönyvtár aktuális hírei

2012. október

Martinus havilap - 2012. októberXVI. Benedek pápa a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a Hit Évét. A tematikus évvel az Egyház figyelmének középpontjába kívánja állítani a Jézus Krisztussal való találkozást és a hit szépségét. A Hit Évében októbertől két új rovat indul a Martinusban. Az egyikben a hitvallásról olvashatnak, a másikban pedig egy-egy hívő tesz tanúságot arról, hogyan segíti az ember életét a hit. Múlt-Idő rovatunkban egy közelmúltban előkerült – évtizedekig elveszettnek hitt – I. világháborús tablóról és a rajta szereplő, a háború után papi pályát választó katonák életútjáról olvashatnak.

Évek óta egyre nagyobb sikerrel rendezik meg ősszel a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű programot, amely során a fiatalok három napon át vállalnak közhasznú feladatokat. A Martinus októberi számában megismerkedhetnek a rendezvénnyel.

A Martinus októberi számában a következő témákról olvashatnak:

• Hit és élet; Kezdődik a Hit Éve
• Liturgia: Az egyházi év – Az évnegyedes idők
• Példakép: Kapisztrán Szent János
• Egyházunk: A Hit Éve 2012–2013; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve: Valós kihívás
• Próféták a Szentírásból: Nem értjük meg jól, csak utána – Izajás próféta
• Életképek: A plébániák hétköznapjai; Programajánló
• Múlt-Idő: Egy I. világháborús tabló története
• Irodalom: Példázat az imádkozó remetéről
• Szent Márton földje: Szent Márton élete – Maximus császár lakomáján; Via Sancti Martini – Az északi út VI.
• Mozaik: Újra segíthetsz – 72 órán át!; Halló, itt apu mesél!; Mindszenty Zarándokház; A rózsafüzér imádság; Vers – Székely László: Szentolvasó
• A Hit Éve – A Hit Éve ajándék, de nem varázsszer; Bízd az Úrra gondodat, és ő majd gondoskodik rólad
• A lelkipásztor válaszol: Szentmise a rádióban
• Elhunyt Miszori Zoltán atya; Elhunyt Szlávik Andor atya; Kiadványcsomag jelent meg az egyházmegye történelméről; A Szentatya október havi imaszándékai

2012. szeptember

Martinus havilap - 2012. szeptemberSzeptember 30-án lesz Szentírás vasárnapja. Ekkor Isten írott üzenetét, a Bibliát köszönjük meg és ünnepeljük – olvasható a Martinus aktuális számának címlapján. Hosszú évek küzdelmes fáradozásai után megújult az olaszfai templom – köszönhetően az egyházmegye támogatásának, valamint a helyiek, magánszemélyek és vállalkozók lelkes összefogásának. A főpásztor ünnepi szentmise kertében áldotta meg a templomot. Irodalom rovatunkban ezúttal Mikes Kelemen Törökországi levelei kapcsán II. Rákóczi Ferenc istenkapcsolatába nyer bepillantást az olvasó. Hitünk igazságai rovatunkban pedig a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójára emlékezünk.

A Martinus szeptemberi számában a következő témákról olvashatnak:

• A közöny ellen; Szentírás vasárnapja
• Liturgia: Az egyházi év – Az évközi idő IV.
• Példakép: Boldog Özséb
• Egyházunk: Kilépni a nagybetűs életbe – Beszélgetés Molnár János püspöki titkárral; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve: Mi kell az új evangelizációhoz? – Új pünkösd
• Próféták a Szentírásból: Egy szerelmi történet – Rémület a Közel-Keleten (2. rész – Ozeás próféta)
• Templomszentelés – Az olaszfai templom megáldása
• Életképek – A plébániák hétköznapjai, Programajánló
• Kultúra – Irodalom: Az imádságos fejedelem
• Szent Márton földje: Via Sancti Martini – Az északi út IV.; Szent Márton élete – Maximus császár lakomáján (1. rész)
• Mozaik: Lemezajánló – Három éneklő pap; Murphy törvényei az iskoláról; Kifestő; A szeretet útjain; A boldogságról
• Hitünk igazságai: A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója az Egyház tükre
• Könyvespolc: Irányvonalak az első tervszerű igehirdetéshez; A lelkipásztor válaszol – Isten egy zsarnok?
• A Szentatya imaszándékai szeptember hónapra; Engesztelő imanap Csehimindszenten; Humor

2012. augusztus

Martinus havilap - 2012. augusztusA Martinus augusztusi számában új rovat indul Próféták a Szentírásból címmel, amelynek első része Ámosz jövendöléseit veszi sorra. Az Új Evangelizáció Éve rovatban ezúttal a gyász-gyászolók témakörét boncolgatja a szerző, választ keresve arra a kérdésre, hogy miként segíthetjük a gyász feldolgozásában a hozzánk közel állókat. A Mozaik rovatból többek között megismerhetik a Mária Úttal kapcsolatos legfontosabb információkat, és azt is megtudhatják, hogyan kapcsolódik össze az augusztusi csillaghullás és Szent Lőrinc története.

Augusztusban ünnepli fennállásának harmadik évfordulóját a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, amely immár egy éve várja vásárlóit a Püspöki Palota szomszédságában található üzlethelyiségében is. Az évforduló alkalmából az elmúlt három esztendő tapasztalatairól, a könyvesboltról és az eddig megjelent kiadványokról kérdezték a kiadó igazgatóját.

A Martinus augusztusi számában a következő témákról olvashatnak:

• Már megint a kereszt; Katolikus és magyar
• Lelkiség – Liturgia: Az egyházi év-Az évközi idő III.; Példakép: Goretti Szent Mária
• Egyházunk – A nyári táborok és az új evangelizáció; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve – Gyászolók evangelizációja, avagy hogyan változtatjuk át az igét közhellyé?
• Próféták a Szentírásból – Ámosz próféta
• Életképek – A plébániák hétköznapjai; Rövid hírek, Programajánló
• Kultúra – Irodalom: Abélard himnusza; Szombatesti himnusz
• Szent Márton földje – Via Sancti Martini: Az északi út IV.; Szent Márton élete: Csodás gyógyítások
• Mozaik – Egy fiú története; Filmajánló: A csíkos pizsamás fiú; Mi a Mária Út?; A Mária Út háttere; Szent Lőrinc könnyei
• Könyvespolc – Igaz tudást és vallásos műveltséget kínálnak
• Hitünk igazságai – Az Eucharisztia ünneplése sosem lehet „magánügy”; Himnusz Nagyboldogasszony ünnepének zsolozsmájából

2012. július

Martinus havilap - 2012. júliusAz egyházmegye papsága és a hívek közössége június 23-án köszöntötte dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspököt püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából. A jubileumon dr. Horváth Lajos atya köszöntötte a főpásztort, méltatva a Szombathelyi Egyházmegye élén végzett odaadó szolgálatát. A Martinus júliusi számában felidézhetik a pap- és diakónusszentelés legfontosabb pillanatait, és értesülhetnek a július, illetve augusztus elsejétől érvénybe lépő papi dispozíciókról. Az Irodalom rovatban a katolikus pap-költő triász talán legkevésbé ismert alakját, Harsányi Lajost és munkásságát mutatja be Szauer Ágoston. A Könyvespolc rovatban dr. Gyürki László pápai prelátus dr. Martos Levente Balázs atya Misztikus malom – Zsoltáridézetek a páli levelekben című könyvét ajánlja az olvasók figyelmébe.

A Martinus júliusi számában a következő témákról olvashatnak:

• Család újra; Fogyunk és gyarapodunk
• Lelkiség: Az egyházi év – Az évközi idő II.; Ligouri Szent Alfonz
• Egyházunk: Látnivalók az egyházmegyéből – Töltsük hasznosan a nyarat!; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve: Megkeresni a rést! – De hogyan?
• Szent Márton földje: Via Sancti Martini – Az északi út III.; Szent Márton élete: Márton rájön a sátán cselvetésére, gyógyítások Párizsban
• Életképek – A plébániák hétköznapjai; Programajánló
• Pap- és diakónusszentelés; Püspöki jubileum – Dr. Konkoly István püspök atya köszöntése
• Papi dispozíciók
• Kultúra: Irodalom – Pap-költő a Rába mellől: Harsányi Lajos
• Mozaik: Kritikátlan fogyasztás; Sík Sándor: Vakáció
• Könyvespolc: Egy malomban őrölnek
• Hitünk igazságai: A megpróbált hit gyümölcse a hűség; A lelkipásztor válaszol – Dobjunk pénzt a perselybe?

2012. június

Martinus havilap - 2012. júniusJúnius 23-án pap- és diakónusszentelés lesz a szombathelyi Székesegyházban. A Martinus júniusi számában bemutatkoznak a szentelendők. Hamarosan kezdődik a nyári szünet. Ezekben a hónapokban sok szülőnek gondot okoz gyermeke felügyelete. A szombathelyi és környékbeli szülők azonban több lehetőség közül is választhatnak: a Szent Kvirin Szalézi Plébánia immár 20. alkalommal szervezi meg nyári oratóriumát az általános iskolás korú gyermekek számára, de a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász is várja a diákokat Nardán, a felújított plébániaépületben és annak tágas udvarán. Mindkét tábor sokszínű, élménydús programokat (kézműves foglalkozások, néptánc, kirándulások, sportfoglalkozások, lovaglás, íjászkodás, informatika, a szalézi táborban szentmise, lelkiségi programok is) kínál a résztvevő gyermekek számára.

Szeptembertől várja a Szombathelyen tanuló egyetemistákat a II. János Pál Katolikus Szakkollégium, ahová szintén a nyáron lehet jelentkezni. A jelentkezés feltételeiről a Martinusból tájékozódhatnak.

100 éve született Ottlik Géza író. Az Iskola a határon című regény szerzőjének ezúttal Jézusról szóló gondolatait olvashatják.

A Martinus júniusi számában az állandó rovatok új külsőt kaptak, a havilap még színesebb lett. Reméljük, így még nagyobb örömmel lapozgatják olvasóink.

A Martinus júniusi számában a következő témákról olvashatnak:

• 20% becsület; Adoro te devote, latens Deitas
• Lelkiség: Az egyházi év – Az évközi idő I.
• Példakép: Gonzaga Szent Alajos
• Egyházunk: Szeptembertől megnyitja kapuit a II. János Pál Katolikus Szakkollégium; Rövid hírek
• Irodalom: Ottlik Géza vallomása Jézusról
• Az Új Evangelizáció Éve: Miben áll a változás lényege? – hová kell vezetnem a friss érdeklődőt?
• Életképek: A plébániák hétköznapjai; Rövid hírek; Programajánló; Idén Vasvárra zarándokoltak az egyházmegye hívei
• Szent Márton földje: Via Sancti Martini – Az északi út; Szent Márton élete – Két megszállott megszabadítása
• Pap- és diakónusszentelés: Kovács József; Molnár János, Óra Krisztián és Németh Csaba bemutatkozása
• Mozaik: Ismét a Tiszta Szívek Mozgalmáról; Boldog José Luis Sánchez del Ríó; In memoriam Kincs István apátplébános; Gyereksarok
• Könyvespolc: Gyermekkönyvek a Martinus Könyvesboltban
• Hitünk igazságai: Nem tudjuk sem a napot, sem az órát; Imádság a szeretet megmaradásáért
• Karitász tábor Nardán; Jubiláns házasok találkozója; A Szentatya június havi imaszándékai; Humor

2012. május

Martinus havilap - 2012. májusMájus első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. A Martinus aktuális számában a női szerepekről, a női hivatásról és példaképekről olvashatnak. Folytatódik a Via Sancti Martini, vagyis a Szent Márton zarándokút állomásainak bemutatása. Szalai Attila atya és zarándoktársai ezúttal a Szombathely és Kőszeg közötti szakaszt járták be. A Múlt-Idő rovatban A katolikus reneszánsz és a cserkészet a Szombathelyi Egyházmegyében címmel olvashatnak cikket a cserkészetről, a Könyvespolc rovatban pedig három olyan könyvet ajánlunk az olvasók figyelmébe, amelyek segítenek eligazodni az emberi kapcsolatok útvesztőjében.

A Martinus májusi számában a következő témákról olvashatnak:

• Mindig vár, Köszöntsük égi Édesanyánkat!
• Liturgia – Az egyházi év, A húsvéti idő II.
• Példakép – Néri Szent Fülöp
• Egyházunk – A női élethivatásról, küldetésről – Májusi életpéldák, Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve – Az új evangelizáció sajátosságai, Jézus a válasz! – de mi a kérdés?
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Szent Márton földje – Via Sancti Martini–Az északi út, Szent Márton élete: Egy fiatal, béna lány meggyógyítása
• Kultúra – Fohász a virradatban
• Múlt–Idő – A katolikus reneszánsz és a cserkészet a Szombathelyi Egyházmegyében
• Mozaik – Az élettársi kapcsolatokról; Dick Wittington igazságot szolgáltat, A szerelem örök, John Anderson, szívem John
• Könyvespolc – A sikeres emberi kapcsolatok titka, Újra megjelenik a Családok imakönyve
• Hitünk igazságai – Itt és most, A lelkipásztor válaszol
• Ajánló – Fókuszban–Egyházmegyei programok, események, Legyen havilapunk előfizetője, A Szentatya május havi imaszándékai, Humor

2012. április

Martinus havilap - 2012. áprilisA Martinus áprilisi számában Babits Mihály fordításában elolvashatják a húsvéti szekvenciát, és részletek olvashatnak Karinthy Frigyes Barabbás című novellájából is, amely a megszokottól eltérően egészen más megvilágításba helyezi a mindenki által ismert történetet. Egyházunk rovatunkban hírt adunk a május 1-jei egyházmegyei zarándoklatról is, amelynek úti célja az idén Vasvár lesz. Megyéspüspök úr várja az egyházmegye híveit és a lelkipásztorokat. Április 19-én ünnepeljük XVI. Benedek pápa megválasztásának hetedik évfordulóját. Az igazság munkatársa címmel róla olvashatnak havilapunk Évforduló című rovatában.

A Martinus áprilisi számunkban a következő témákról olvashatnak:

• Egy életem, egy halálom
• Lelkiség – Az egyházi év – a húsvéti idő I.
• Példakép – Sziénai Szent Katalin
• Egyházunk – Zarándoklatra hív a Szombathelyi Egyházmegye – Találkozzunk Vasváron!
• Az Új Evangelizáció Éve – Mit jelent a fogalom: új evangelizáció?; Mit válaszoljak? – a tartalom
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Szent Márton földje – A szentgotthári Nagyboldogasszony-templom; Szent Márton élete – Az életére törő gyilkos kudarca
• Kultúra – A názáretit vagy Barabbást?
• Évforduló – Az igazság munkatársa
• Mozaik – Íme, itt vagyok, engem küldj!; Mi a haza?; Emlékezz rá, hogy szeretlek; Az Oroszlán háborúba indul; Játék – Tudod-e? Ég és Föld
• Könyvespolc – Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára
• Hitünk igazságai – Csak a munkaidőnk jár le, de nem az életünk
• Ajánló – Fókuszban-programok, események; A Szentatya április havi imaszándékai; Humor; Legyen havilapunk előfizetője

2012. március

Martinus havilap - 2012. márciusIdén ünnepeljük Mindszenty bíboros hercegprímás születésének 120. évfordulóját. Március havi számunkban róla emlékezünk meg. A Holtában is beszél... című cikk kapcsán az olvasó áttekintheti egyházmegyénk szülöttének életútját, megpróbáltatásokkal teli életének főbb eseményeit. Az Új Evangelizáció Éve rovatunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tegyünk, mondjunk, vagy éppen ne mondjunk a környezetünkben élő nem hívő embertársainknak, ha a hitünkről kérdeznek bennünket – megfelelő válaszunkkal elősegítve, hogy megértsék hitünket, s ezáltal maguk is közelebb kerüljenek Istenhez.

A Martinus márciusi számában a következő témákról olvashatnak:

• Porból lettél, Holtában is beszél…
• Lelkiség – Az egyházi év-A nagyböjti idő II. és a húsvéti Szent Háromnap, Hofbauer Kelemen
• Egyházunk – Egyházmegyénk újságírója kapta a Szalézi sajtóösztöndíjat, Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve – Miért van szükség az Új Evangelizáció Évére?, Mit ne válaszoljak, ha a hitemről kérdeznek?
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Szent Márton földje – A Miród-forrás (Rákos kút) története, Szent Márton élete-Pogány szentélyek lerombolása
• Kultúra – Bibliafordítás Sárvár-Újszigetről
• Évforduló – Holtában is beszél…
• Mozaik – Egy nehéz választás, Két imádság, Az elméricskélt ember, Játék – Tudod-e? Ég és Föld
• Könyvespolc – A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig
• Hitünk igazságai – A keresztény névjegykártya igazi tartalma, A lelkipásztor válaszol
• Ajánló – Fókuszban-Egyházmegyei programok, események, A Szentatya március havi imaszándékai, Antikvár könyvvásár, Humor

2012. február

Martinus havilap - 2012. februárEgyházmegyénknek számos olyan kiváló papja volt, aki maradandót alkotott, és életműve méltán ismert ma is. Ezúttal két atya életútját ismerhetik meg olvasóink. A Múlt-Idő rovatban Gaál Sándorról olvashatnak, aki mind egyházi, mind közéleti tevékenysége folytán megemlítendő, ráadásul Prohászka Ottokár püspökhöz is baráti szálak fűzték. A bántornyai születésű és papi életútja során számos helyen szolgáló Klonfár János atyát pedig az ország több templomában megtalálható művészi festményei, freskói emelik az egyházmegye méltán ismert, kiváló papjainak sorába.

Az elmúlt év végén a katolikus könyvkiadóknál jó néhány új könyv jelent meg. Könyvespolc rovatunkban a Martinus Könyvesboltban is fellelhető újdonságok közül szemezgethetnek olvasóink.

A Martinus aktuális számában a következő témákról olvashatnak:

• Vezércikk – Marad a mentőöv; Ne félj, csak higgy!
• Liturgia – Az egyházi év – A nagyböjti idő I.; Példakép – Japán vértanúk
• Egyházunk – Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára – Miért is van szükség a támogatásra?; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve – Mit is jelent az evangelizáció?; Keresztény jelenlét a társadalomban
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Szent Márton földje – A gencsapáti szentkúti kápolna; Szent Márton élete – Egy pogányok által tisztelt fenyőfa kivágása
• Kultúra – Tolle, lege!
• Mozaik – Prohászka Ottokár barátja, Gaál Sándor szombathelyi plébános; Pap és festőművész; Életfelajánlás; A bálok ideje; Fontold meg!; Játék – Tudod-e?
• Könyvespolc – Katolikus kiadók újdonságai
• Hitünk igazságai – Igen Krisztusra és az Egyházra; A lelkipásztor válaszol
• Ajánló – Fókuszban-programok, események; A Szentatya február havi imaszándékai; Humor; MÉCS napok fiatal pároknak

2012. január

Martinus havilap - 2012. januárA Martinus újság januártól immár megújult formában várja olvasóit. Ismét visszatértünk a korábbi, kisebb formátumhoz, ugyanakkor bővített oldalszámmal és megújuló, illetve új rovatokkal várjuk olvasóinkat. Bővítettük az Életképeket, valamint önállóvá lett az Irodalom és a Szent Márton földje oldal. Amint tavaly a Család Évének, úgy a január elsejével indult Új Evangelizáció Évének is önálló oldalt szentelünk, továbbá elindítjuk A lelkipásztor válaszol című rovatot, amelynek jövője csak önökön múlik: itt ugyanis olvasóink kérdéseire válaszolnak szakértő lelkipásztoraink.

A Martinus januári számában a következő témákról olvashatnak:

• Vezércikk – Újévi fogadalom; Állandó változásban
• Liturgia – Az egyházi év – A karácsonyi idő II.; Példakép – Merici Szent Angéla
• Egyházunk – Legfontosabb egyházi eseményeink 2012-ben; Rövid hírek
• Az Új Evangelizáció Éve – Dr. Veres András püspök atya körlevele az Új Evangelizáció Évében; Ima az Új Evangelizációért
• Életképek – A plébániák hétköznapjai
• Szent Márton földje – Rejtett kincsünk, Pusztacsatár; Szent Márton élete – Találkozás egy pogány temetési menettel
• Kultúra – Vízkereszt három titka
• Mozaik – Szent Lúcián szentmiséje; Hősies hétköznapok; Ismerős kifejezések; Ki menti meg a királylányt?; A szentmise súlya
• Könyvespolc – Dr. Gloria Polo Ortiz, Akit villámcsapás ért című könyve katolikus szemmel; A Martinus Könyvesbolt kínálatából
• Hitünk igazságai – Hit és tudás, teológia és természettudomány megbékélése; A lelkipásztor válaszol
• Ajánló – Fókuszban-programok, események; A Szentatya január havi imaszándékai; Bölcs mondások; Lezárult a Család Éve; Elhunyt Bakó László atya