Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

2015. december

Martinus havilap - 2015. decemberMartinus 2015. december Tartalomjegyzék

- Az Irgalmasság Éve
- Interjú dr. Veres András megyéspüspökkel
- Egyházjog: A beleegyezés lehetséges hiányosságai V.- A kényszer és a félelem
- Liturgia: A szentségek liturgiája: a bérmaszülők
- Szent Márton Év: Szent Márton és az ördög 2. rész - Horváth József atya írása Szent Mártonról
- Megszentelt élet:Egykori szerzeteseink 2. rész
- A gyöngyösfalui Szent Márton-templom
- Interjú Porpáczy József atyával, gyöngyösfalui plébánossal

2015. november

Martinus havilap - 2015. novemberMartinus 2015. november - Tartalomjegyzék

- Védőszentek - Életünk védelmezői
- Interjú Maurer Péterrel, a Martineum Felnőttképző Akadémia igazgatójával, a Szent Márton Programiroda vezetőjével
- Mi maradt Szent Márton földjéből? Beszámoló az egyházmegyei zarándoklatról Tours-ba.
- Egyházjog: A beleegyezés lehetséges hiányosságai IV. A feltétel
- Liturgia: A szentségek liturgiája. A bérmálandók
- Szent Márton Év: Mi történt itt? A jubileumi év előkészületeiről
- Megszentelt élet: Egykori szerzeteseink I. rész
- A gősfai Szent Márton-templom
- Interjú Kiss L. Gábor, egervári plébánossal

2015. október

Martinus havilap - 2015. októberMartinus 2015. október Tartalomjegyzék:

- Szerelem-házasság: Tiszta szerelem - lehetséges?
- Szerelem-házasság: Interjú Kabay Zoltánnal és feleségével Kabay-Melega Anikóval.
- Irodalom: Emlékezés Finta Sándorra.
- Szent Márton Év: Szent Márton és az ördög. Horváth József atya írása Szent Mártonról.
- Egyházjog: A beleegyezés lehetséges hiányosságai III. A beleegyezés színlelése.
- Liturgia: A szentségek liturgiája: a bérmálás szentségéről.
- Menekültek: Nekünk nem kell menekülnünk, mi segíthetünk. Beszélgetés a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal.
- Megszentelt élet: bemutatkoznak a verbiták.
- A Zalaegerszegi Esperesi Kerület
- Interjú Stróber László esperessel, a zalaegerszegi Mária Magdolna-templom plébánosával.

2015. szeptember

Martinus havilap - 2015. szeptemberMartinus 2015. szeptember - Tartalomjegyzék

- Íme a Szent Keresztfa, rajta függött valaha a Világnak váltsága. Dr. Gyürki László atya írása a keresztfáról.
- Vallomás: " Isten országa annyit halad előre, amennyi fájdalom alakul át szeretetté". Horváth József atya írása.
- Interjú: Betegen és mégis egészségesen. Beszélgetés Vecsei Erzsébettel.
- Kereszt-teológia: A keresztben élet van.
- Egyházjog: A beleegyezés lehetséges hiányosságai. Megtévesztés, házasságot illető jogi tévedés.
- Liturgia: A szentségek liturgiája: a megkereszteltek befogadása.
- Ministránstalálkozó Rómában
- Szent Márton Év. Honnét volt Szent Mártonnak lelki energiája? Horváth József atya írása Szent Mártonról.
- Megszentelt élet:az Annunciáta nővérek.
- A Vasvári Esperesi Kerület.
- Interjú Déri Péter esperessel, csehimindszenti plébánossal

2015. augusztus

Martinus havilap - 2015. augusztusMartinus 2015. augusztus - Tartalomjegyzék

- Én nem hiszek! Válaszok nem hívők kérdéseire
- Elfogadni és befogadni. Interjú a Kondics családdal
- Egyházjog: A belegyezés lehetséges hiányosságai I. Tudatlanság és tévedés
- Liturgia: A szentségek liturgiája: a felnőttkeresztelés szertartása
- Szent Márton Év: Az Istent kereső Szent Márton. Horváth József atya írása Szent Mártonról
- Megszentelt élet: a Szalézi Rend
- A lelkipásztor válaszol: Paphoz vagy világihoz. Kérdések a világaik áldoztatásával kapcsolatban
- A Szombathelyi Esperesi Kerület
- Interjú Molnár Szabolcs esperessel, szombathely-kámoni plébánossal

2015. július

Martinus havilap - 2015. júliusMartinus 2015. július - Tartalom:
- Megszentelt élet: A szerzetesség az Istennel való örök, boldog élet előképe. Beszélgetés a Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérekkel
- Bemutatkozik a szombathelyi Kolping Család
- Egyházjog: A házasságkötésre képtelen személyek III.
- Liturgia: A szentségek liturgiája. A katekumenátus szertartásai II.
- Szent Márton Év: Mártoniak találkozója Szombathelyen
- Megszentelt élet: A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
- A Sárvári Esperesi Kerület
- Interjú Orbán István esperessel, a sárvári Szent László-király templom plébánosával

2015. június

Martinus havilap - 2015. júniusMartinus 2015. június - Tartalomjegyzék

- Interjú Juhos Imre atyával, a Győri Szeminárium spirituálisával
- Papszentelés: Bemutatkozik Böjti Balázs és Bihal Zoltán diakónusok és Takács András, V. éves teológus
- Egyházjog: A házasságkötésre képtelen személyek II.
- Szentségek liturgiája: A katekumenátus szertartásai I.
- Szent Márton: Isten nem tud mit kezdeni a puhányokkal. Horváth József pápai prelátus írása
- Megszentelt élet: Bemutatkoznak a premontreiek
- Az Őrségi Esperesi Kerület
- Interjú Varga Ottó őriszentpéteri esperesplébánossal

2015. május

Martinus havilap - 2015. májusMartinus 2015. május - Tartalomjegyzék

- Mindszenty ünnepségek Csehimindszenten
- A találkozás reménye - Özvegység a Bibliában
- Interjú Kozma Andrásné Judittal, hitről, özvegységről, gyász feldolgozásáról
- Egyházjog - Házasságkötésre képtelen személyek
- Liturgia - A szentségek liturgiája. a katekumenátus
- Szent Márton: Összefoglaló a Szent Márton Konferenciáról
- Irodalom: Mikor Krisztus Urunk még a földön járt..
- Megszentelt élet: Néhány gondolat a ferencesekről
- A Letenyei Esperesi Kerület
- Interjú Decs István, esperes-plébánossal

2015. április

Martinus havilap - 2015. áprilisAndocs. az egyházmegyei zarándoklat idei helyszíne
- Dr. Gyürki László: Zarándoklat és búcsújárás a kezdetektől napjainkig
- Együtt az úton: Bemutatkozik a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd
- Egyházjog: Házasságkötésre képtelen személyek
- Liturgia: A gyermekkeresztelés szertartása III.
- Szent Márton: Szent Márton Akadémia
- Pár-és családterápiás szolgálat a Szombathelyi Egyházmegyében
- Megszentelt élet: A szombathelyi szociális testvérek
- Lenti Esperesi Kerület
- Interjú Páli Zoltán, kerültei jegyzővel

2015. március

Martinus havilap - 2015. március- Keresztség: eltemetkezünk és feltámadunk Krisztusban
- Katekumenátus
- Interjú dr. Szekeres Dianával, aki nemrég részesült a keresztség szentségében
- Egyházjog: A házassági beleegyezés
- Liturgia: A gyermekkeresztelés szertartása 2. rész
- Szent Márton: Szent Mártonos kiadványok
- Bemutatkozik a Kőszegi Esperesi Kerület
- Interjú Harangozó Vilmos kőszegi plébánossal, esperessel

2015. február

Martinus havilap - 2015. február- A megszentelt élet példái: Interjú Kis Kornél OFM újmiséssel, Míra domonkos nővérrel, Szár Gyula Gergely premontrei szerzetessel, és Szabó Alex verbita atyával.
- Egyházjog: Sógorság, a köztisztesség, és a törvényes rokonság házassági akadálya
- Liturgia: A gyermekkeresztelés szertartása I. rész
- Szent Márton: Szent Márton a világ bélyegein
- Bemutatkoznak a kőszegi domonkos nővérek
- Bemutatkozik a Kemenesaljai Esperesi Kerület
- Interjú dr.Koltai Jenővel, a celldömölki Szent Miklós Plébánia plébánosával, esperessel

2015. január

Martinus havilap - 2015. január- Ökumenikus imahét
- Interjú Tarma-Hasza Mónika evangélikus lelkésszel
- Szent Márton: Wilhelm Hünermann: Bátorság és irgalom regényének bemutatója
- Egyházjog. nőrablás, bűntett, vérrokonság mint házassági akadály
- Liturgia: keresztelendők és keresztszülők
- Egyházmegyénk: a Jáki Esperesi Kerület
- Rátkai László, jáki plébános, a Jáki Esperesi Kerület esperese