Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

2016. december

Martinus havilap - 2016. december- Szent Márton Év- Szent Mártont ünnepeltük. Képes beszámoló a Szent Márton hétről
- Brenner János Emlékév - Körlevél Brenner János áldozópap vértanúságának évfordulója alkalmából
- Nem felejtünk. Brenner János atya emlékezete. Interjú Soós Margit tanárnővel
- Egyházjog: A házassági kötelék felbontása: Az el nem hált házasság felbontása
- Liturgia: A szentségek liturgiája: Szentáldozás igeliturgián
- Irodalom: "Lejött a földre mint kicsiny gyermek"
- Évforduló: Nem vonakodott a munkától. Emlékezés a 120 évbe született Márton Áron püspökre
- Tudomány és hit: A keresztény orvosi etika kérdései. Részlet Prof. dr. Széll Kálmán Göncölszekér című könyvéből
- Múlt-idő: Családfakutatás az egyházi anyakönyvekben
- "Ha a Lélek szerint éltek, kövessétek is a Lelket" - Interjú Brenner József nagypréposttal

2016. november

Martinus havilap - 2016. november- Visszatekintés a Szent Márton Jubileumi Évre
- Ami látható és ami láthatatlan. Interjú Gaspari Gáborral, a Jubileumi év háttérmunkájáról
- Egyházjog: A házasság jogi következményei: A házassági kötelék felbontása
- Liturgia: A szentségek liturgiája: A szent útravaló kiszolgáltatása
- Szent Márton Év - Szent Márton növényei
- Múlt-idő: Az egyházi anyakönyvezés története II.
- Karitász 25. - Küldetés és kihívás is ma cigánynak lenni. Beszámoló az első alkalommal megrendezett egyházmegyei roma családi napról
- A szombathelyi Szent Márton-templom
- "Csodálatos lelki táplálék" - Interjú Schauermann János atyával

2016. október

Martinus havilap - 2016. október- 1956 - A Szombathelyi Egyházmegye papjai és hívei az 1956-os forradalom és szabadságharcban
- "Teszem a dolgom amíg a Jóisten kívánja!" - Interjú Pavlics István Miklós atyával
- Egyházjog: A házasság jogi következményei: A gyermek törvényessége
- Liturgia: A szentségek liturgiája: A betegek áldoztatása
- Szent Márton Év - Beszámoló Szent Márton városának sport-és családi napjáról
- Múlt-idő: Az egyházi anyakönyvezés történet I.
- A nádasdi Szent Kereszt feltalálása, Szent Márton és Boldog Battyhány-Strattmann László tiszteletére szentelt templom
- "Minden út Nádasdra vezet" - Interjú Takács László nádasdi plébánossal

2016. szeptember

Martinus havilap - 2016. szeptember- Kik a görögkatolikusok? Egyháztörténelem dióhéjban
- Ugyanaz csak másképp. A görögkatolikus liturgia sajátosságai
- Összhang egy életen át. Interjú Polgári László atyával
- Egyházjog: A házasság jogi következményei. A gyermekekre vonatkozó jogi hatások
- Liturgia: A szentségek liturgiája: Szentáldozás misén kívül
- Szent Márton Év: Szent Márton kiállítás a Vas Megyei Levéltárban
- Karitász 25 - A jánosházi karitászcsoport
- Interjú Császár István egyházmegyei kormányzóval
- Irodalom: Gondolatok a hitről
- A söptei Szent Márton-templom
- "Ég-e Bennünk a Krisztus által meggyújtott tűz?" - Interjú Vas Csaba plébánossal

2016. augusztus

Martinus havilap - 2016. augusztus- Mindennapi olimpia
- Nagycsaládban boldogan - Interjú a Hóbor-Edöcsény-házaspárral
- Egyházjog: A házasság jogi következményei
- Liturgia: A szentségek liturgiája: Az Eucharisztia őrzése
- Szent Márton Év - Beszámoló a Szent Márton Találkozóról
- Irodalom: "Isten arcai"
- Lelkiség: Szeretetben szolgálni. Száz éve született dr. Szakos Gyula
- A nagytilaji Szent Márton-templom
- "Mintha ma történet volna" - Gaál Sándor visszaemlékezése II. János Pál pápa 1991. augusztus 19-i szombathelyi látogatására

2016. július

Martinus havilap - 2016. július- Tíz és, tíz emlék - Visszaemlékezés Veres András püspöki szolgálatára
- Egyházjog: Ki lesz az új püspök?
- Karitász 25 - Emlékezés a szombathelyi Kálvária karitászcsoportjának kezdeteire
- A szombathelyi Püspöki Palota
- A hegyhátszentmártoni Szent Márton-templom

2016. június

Martinus havilap - 2016. június- Interjú: Veres András a Győri Egyházmegye új püspöke
- Bemutatkoznak a szentelendők: Takács András és Kaszás Csaba Richárd
- Papi jubileumok: "..de a Te szavadra kivetem a hálót. Lendvai Zoltán rédicsi plébános, Budai Zoltán kenyeri plébános és Polgár Béla nyugalmazott esperes-plébános köszöntése
- Vallomások: Mit jelent nekem a pap? Egy egyházközségi tagjainak válaszai
- Egyházjog. Titkos házasságkötés
- Liturgia: A szentségek liturgiája: A két szín alatti áldozás
- Zarándoklat: Beszámoló a celldömölki egyházmegyei zarándoklatról
- Szent Márton Év - A Szent Márton Találkozó ajánlója
- Irodalom: Gondolatok papjainkért
- A zsédenyi Szent Márton-templom
- Mindig hűségesen. Interjú Császár Gyula plébánossal

2016. május

Martinus havilap - 2016. május- Eucharisztia - Mennyei kenyeret adtál nekik, mely minden gyönyörűséggel teljes
- Úrnapja - A szeretet szentségével járni
- Szentáldozás - Áldozhatnak-e az elváltak?
- A Madonna-kápolna restaurálása
- Egyházjog: Vegyes házasságok tilalma
- A szentségek liturgiája: A két szín alatti áldozás alkalmai
- Szent Márton Év - Családtalálkozó Pannonhalmán
- Irodalom: Tudósok Istenről
- A vámoscsaládi Szent Márton-templom
- Megélni Isten jelenlétét - Interjú Aigner Géza répcelaki plébánossal

2016. április

Martinus havilap - 2016. április- Az Irgalmasság Évének jelképei - Varjú Gábor káplán írása
- Út az emberekhez - Út az Istenhez - Interjú Kovács Adriánnal
- Egyházjog: A házasságkötés helye
- A szentségek liturgiája: Az elsőáldozás
- Felemelő szeretet: Bemutatkozik a körmendi Szent Erzsébet Plébánia karitászcsoportja
- A kemenesszentmártoni Szent Márton-templom
- Interjú Kirner Zoltán celldömölki plébánossal

2016. március

Martinus havilap - 2016. márciusMartinus 2016. március - Tartalomjegyzék

- Szentföld. Fénylő gyöngyszemek: A Közel-Kelet keresztény közösségei
- Nagyhét: 2000 évvel a feltámadás után
- Interjú. Mindent az evangéliumért: interjú dr. Gyürki László atyával
- Egyházjog. A házasságkötés rendkívüli formája
- Liturgia. A szentségek liturgiája: Az elsőáldozás ideje
- Szent Márton Év. Mi vár még ránk? Programok a Szent Márton Jubileumi Évben
- Könyvajánló. "Mennyekbe fölvett Királyné":gy könyv az 50-es évek Mária-tiszteletéről
- Múlt-idő. Részt vett-e a későbbi nardai plébános a szabadságharcban?
- A tótszentmártoni Szent Márton-templom
- Interjú. "Te küldtél engem.": Interjú Marton Imre tótszerdahelyi plébánossal

2016. február

Martinus havilap - 2016. februárMartinus 2016. február - Tartalomjegyzék:

- Lelkipásztorok: Világiként a az Egyház életében
- Interjú: Az Úr szőlőjének munkása. Interjú Marton Imrével
- A kőszegdoroszlói Szent Márton-templom
- Egyházjog: A házasságkötés rendes formája
- Liturgia: A szentségek liturgiája. Az eucharisztia szentségéről
- Szent Márton Év. A jubileumi bronzkapu. Szent Márton életének újabb 3 eseménye
- Karitász 25 - A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia karitászcsoportja
- Interjú: Értünk élnek és dolgoznak: interjú a domonkos nővérekkel

2016. január

Martinus havilap - 2016. januárMartinus 2016. január - Tartalomjegyzék

- Egyházmegyei média - Egyházmegyei sajtó papíron és a képernyőn
- Interjú: Naprakész és tettre kész - Interjú az egyházmegyei sajtóreferenssel
- Egyházjog: A beleegyezés kinyilvánítása
- Liturgia: A szentségek liturgiája. A bérmálás
- Szent Márton Év: Megnyílt az Irgalmasság kapuja
- Megszentelt élet: A Szombathelyi Egyházmegyéből származott szerzetesek
- Házasság Hete: Idén újra Házas-Társas-Játék
- A nemeskoltai Szent Márton-templom
- A focipályáról Pannonhalmára. Interjú Merkli Ferenc, vasszécsenyi plébánossal