Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Bőle András (1824-1843)

Bőle AndrásBőle András (1824-1843)

 1763 nov. 8-án Szarvaskenden született szegénysorsú szülőktől. Iskoláit Kőszegen,Sopronban, Győrött, Budán és Pozsonyban végezte. Felszentelése után a szombathelyi szemináriumban az újmisések tanulmányi felügyelőjévé, majd 1790-ben a dogmatika tanárává nevezi ki püspöke. 1795-ben Szombathely plébánosává nevezte ki Szily. 1810-től királyi kanonok, majd szemináriumi rektornak. I. Ferenc 1824-ben Szombathely püspökévé nevezte ki. Magas kora nem akadályozta abban, hogy kánoni egyházlátogatással bejárja egész egyházmegyéjét. Ő építtette a Püspöki Sörházat. Restauráltatta a püspöki épületek nagy részét, helyreállíttatta a leégett zalaegerszegi és a düledező zanati templomokat. Alapítványokat hozott létre. Iskolát épített Szarvaskenden és Nován.
1843. június 4-én halt meg.