Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Hidasy Kornél (1882-1900)

Hidasy KornélHidasy Kornél (1882-1900)

Komáromban született 1828. június 13-án. Hittudományi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Felszentelése után Nyergesújfalun káplán, majd Nagyszombaton főgimnáziumi tanár, 1873-ban főgimnáziumi igazgató lett. 1875-ben a kultuszminisztériumban az egyházi ügyek előadójává nevezték ki. 

Ferenc József 1882. október 8-án szombathelyi püspökké nevezte ki Hidasyt. Legfőbb feladatának tekintette, hogy papjainak és így híveinek lelkiéletét is mélyítse. Nagy gondot fordított a papnevelésre. Gyakran prédikált pl. kispapjainak. Papjaitól megkívánta, hogy minden évben legalább egyszer megjelenjenek előtte és beszámoljanak a maguk és híveik lelkiéletéről. Papjai számára lelkigyakorlatokat, hívei számára népmissziókat tartatott. 1884-ben harmadik kiadásban adta papjai kezébe Szily János "Instructio"-ját. Jövedelmének jelentős részét jótékony célokra – pl. szegény sorsú diákok taníttatására, intézmények támogatására – fordította. A szeminárium
épületének balszárnyát az 1883-84-ben bővítette és itt helyezték el a székesegyházi és szemináriumi könyvtárat. A Székesegyház 100 éves jubileuma alkalmával restauráltatta a Székesegyház belsejét. 1894-ben Egyházmegyei Nyomdát állított fel és elindította a Szombathelyi Újságot. XIII. Leo pápai trónállóvá és római gróffá nevezte ki.

1900. október 11-én halt meg.