Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Egyházasrádóc (Szent András Apostol) plébánia

Jáki Esperesi Kerület

9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos u. 164.

Templom titulusa: Szent András Apostol

plébánai kormányzó : Rátkai Imre

Telefon: 94/420-111

Ellátja még:

 

évszak szombat vasárnap
nyáron 17:30 Ünnepnap is 8:30
télen 17:30 Ünnepnap is 8:30

 

Egyházasrádóc (Szent András apostol templom) 

Egy 1221. évi oklevél említi először Rádóc nevét6 és Szent Györgyről elnevezett templomát. 1674-ben Szent András tiszteletére szentelt templomában kőszószék és pasztofórium volt. A reformáció után a templomot 1719-ben rekatolizálják. A templom az 1813-1814-es átépítéskor nyerte el mai formáját. Homlokzat feletti tornya van, egyhajós, szentélye a nyolcszög három oldalával zárul. Egyenes záródású és szemöldökű bejárata felett a karzat szintjén félkörív záródású ablaka van, felette a főpárkány timpanont alkot, amelyben a tetőszinten egy körablak, a harangok szintjén a tornyon négy félköríves záródású, keretezett ablak látható. Az órahellyel kiképzett párkány felett hagymasisak van. Az egyenes oromzat csatlakozik a toronykiképzéshez. A templom többi ablaka is félköríves záródású, a homlokzatok falsávokkal tagoltak. A sekrestye az északi oldalon csatlakozik a szentélyhez. A hajó két csehboltszakaszos, a szentély fiókos, félkupolás fedésű. A karzat három ívnyílású, mellvédje íves, tört homlokvonalú. A szószék és a keresztelőkút klasszicista, az orgona és sekrestye barokk. 

Forrás: C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi műemlékek, Szombathely, 1983.  

https://www.youtube.com/embed/aVM5zrtTTuU 

Térkép