Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Celldömölk-Izsákfa (Nepomuki Szent János) fília

Kemenesaljai Esperesi Kerület

Celldömölk

Templom titulusa: Nepomuki Szent János

Celldömölk-Alsóság (Szent Miklós) plébániáról látják el.

 

évszak szombat vasárnap
nyáron 18:00 Ünnepnap is 9:00
télen 17:00 Ünnepnap is 9:00

 


Celldömölk-IzsákfaIzsákfa már a római korban lakott település volt. Első okleveles említése mégis jóval később,csak 1435-ből való. Az újkor kezdetéig alsóság filiális egyházközsége. A gróf medgyesi Somogyi János királyi alkancellár, Izsákfa szülötte és kegyura által épült neoklasszicista stílusú templom alapkőletétele 1789. augusztus 28-án volt, majd 1803. május 22-én történt a megáldása.

Főoltárképét Hubert Maurer bécsi művész festette, a feszület előtt imádkozó Nepomuki
Szent Jánost, a templom védőszentjét ábrázolta. Az 1800-as évek elején készült, s mivel a nedvességtől tönkrement, az 1850-es években egy Eder nevű művész készítette el a másolatát. A templom 1855-ben új vörösréz toronysisakot kapott.

Izsákfa 1890-ben lett önálló plébánia, első plébánosa az addigi káplán, Kisfaludy Kálmán,
később címzetes esperes lett. a hívek adományából szobrok kerültek a templomba,
1906-ban készült el új, máig működő orgonája a pécsi Angster cég műhelyében.

1945 szomorú esztendő volt a falu történetében. Március 27-én jöttek be a szovjet
csapatok, többszöri belövést kapott a templom, az ágyútalpakat a miseruhákkal tisztították a katonák, majd egy részeg katona egy sorozatot belelőtt a főoltárkép felső
oszlopkiképzésébe. Három nap múlva, nagypénteken délután megölték a falu plébánosát,
Herman Flórist (aznap délelőtt báró Apor Vilmos győri megyéspüspök kapott
halálos lövéseket!). Vérrel átitatott térdeplője templomunk ékessége.

1948-ban a hívek adományából kifestették a templom belsejét. Külső renoválásokra
1979-ben, majd 1991-ben került sor. 2004-ben teljes külső, majd 2013-ban teljes belső
felújítást kapott. 2013. július 14-én dr. Veres András megyéspüspök áldotta meg. A
mintegy 300 hívő így őrzi védőszentje emlékét. Izsákfa 2007 óta ismét alsóság filiális egyházközsége.

Térkép