Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Csipkerek (Szent Anna) fília

Vasvári Esperesi Kerület

Csipkerek

Templom titulusa: Szent Anna

Telefon: 06-94/376-512

Csehimindszent (Mindenszentek) plébániáról látják el.

 

évszak péntek vasárnap
nyáron 18:00 8:30

 


                                     Csipkereki Szent Anna templom

Csipkerek-Szent Anna-templomCsipkerek település történte a középkorra nyúlik vissza. Eredetileg kisnemesek lakták, majd pedig a vasvári káptalan birtoka lett. A török időkben a falu elpusztult és csak a 18. században népesült be jórészt német telepesekkel, aki viszonylag hamar elmagyarosodtak.

    A falunak volt egy kis temploma, amelynek azonban nem volt harangtornya és a 19. század végére nagyon rossz állapotba került, így a falu elöljárósága valamint az egyházközség Kelemen István kanonok, esperes, plébános vezetésével úgy döntöttek, hogy a falu közepén építenek egy új templomot. A tervek elkészülte után kérték a megyéspüspököt, István Vilmost, hogy adja áldását a munkájukra. Mivel a faluban nem voltak főnemesek, akik nagy összegekkel tudták volna támogatni az építkezést, ezért a falu népe adta össze jórészt a templom építéshez szükséges összeget. 197 család közel 10 000 koronát ajánlott fel 1905-ben, de ezen kívül az egyházközségnek még volt 22 000 korona megtakarítása és az egyházmegye is adott segítséget, így a több mint 30 m hosszú és 11 m széles templom 1906-ra elkészült. 

A templom védőszentje Szent Anna asszony, aki a Boldogságos Szűz Máriával együtt áll a szépen faragott főoltár közepén, mellettük Szent Vendel és Szent Flórián. A sekrestye bejárata mellett állították fel a Jézus Szíve oltárt vele szemben pedig a Lourdes-i Szűzanya oltárát. A kórusfeljárat mellett helyezték el a prágai kis Jézus szobrának másolatát.

    A templom gazdagon festett, az egyes boltozati részeken az evangélisták és az Árpád-házi szentek közül Szent István, Szent Imre, Szent László és Szent Erzsébet vannak megfestve. Az 1980-as években gyönyörű festett ablakokat adományoztak a templomnak. Érdekes, hogy abban az időszakban már meg merték tenni, azt, hogy Mindszenty József bíboros tiszteletére is készítettek egy üvegablakot.  

Térkép