Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vasszécseny (Nagyboldogasszony) plébánia

Jáki Esperesi Kerület

9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály u. 10.

Templom titulusa: Nagyboldogasszony

plébános: Böjti Balázs

Telefon: 94/577-060

Ellátja még:

 

évszak kedd szerda vasárnap
nyáron 18:00 18:00 8:30
télen 18:00 18:00 8:30

 


Vasszécseny - Nagyboldogasszony-templomSzécseny első templomát 1642-ben Gersei Pethő Margit és Telekesi Török János, a falu akkori földesurai építették Szent János evangélista tiszteletére. A templom téglából épült, famennyezetes volt, a templom alatt kripta volt, amibe 1644-ben Telekesi Török Jánost temették. A kőből épült harangtorony a templomtól külön épült.

A templom kórusa fából készült, volt egy Három-királyokat ábrázoló reneszánsz szárnyasoltára és egy Szenci Molnár Albert által fordított Bibliája, aki egyébként 1614-ben maga is járt a faluban. 1674-ben, amikor Tormássy Péter vizitációt tartott Szécsenyben az evangélikus templomot már a katolikusok használták, de még a szószék fölött a Telekesi Török család címere volt látható, a szécsenyi templom a lipárti templom filiája volt.

1698-ban, Kazó István vizitációjakor a templom már nagyon elhanyagolt, szegényes volt, a Hevennessy János alispán volt a kegyúr. Szécsenynek ekkor még nem volt plébánosa, a templomi szolgálatot licentiátus látta el. 1699-től, Nagy Ferenc az első katolikus plébánosa Szécsenynek. 1748-ban, feltételezhetően Schilson August Christian, a győri püspök jószágkormányzójának a fia, Szécseny akkori földesura a templomhoz egy szentélyt építtetett. 1777-ben a templom kriptájába még temetkeztek. A templom körül volt az evangélikusok temetkeztek, az árkon túl katolikusok.

1780-ban, Szily János szombathelyi püspök vizitációjakor még megvolt a templom Három-királyokat ábrázoló szárnyasoltára. 1815-ben Tóth János szécsenyi plébános levélben kért segítséget Somogy Lipót szombathelyi püspöktől, hogy a harangtorony 240 kg-os, megrepedt nagyharangja helyett újat öntethessen és a templom régi oltárlámpáját egy örökmécsesre cserélhesse ki. 1820-ban Ebergényi Lajos és Ebergényi Benedek, Szécseny akkori földbirtokosai elbontották a különálló harangtornyot, és helyette a templomhoz építettek tornyot.

1835-37 között, Ebergényi Benedek kegyúr, táblabíró klasszicista stílusban alapjaitól újjáépítette a templomot, ekkor kapta a Nagyboldogasszony titulust. Ebergényi Benedek a bécsi Ignaz Fischerrel, a templom részére Szent Istvánt, ábrázoló képet festetett, atyja Ebergényi István örök emlékére, a Mária mennybemenetelét ábrázó oltárképet Nicolas Poussin kompozíciójának alapján a pozsonyi báró Ferdinánd Lütgendorff festette meg. Ebergényi Benedek portréja ma is látható a templomban. A templom tervezője nem ismert, de legnagyobb valószínűséggel, a Szombathelyen működő Wojta Donát feltételezhető.

1904-ben érkeztek meg Klagentfurtból a stációképek, melyeket Josef von Führich osztrák nazarénus festő grafikai sorozata alapján, Josef Fraunlos osztrák festő készített 1842-ben. A tanai Ambrózy Teréz bárónő támogatta a stációképek megvásárlását, de azok csak több mint 20 év után kerültek fel a mai helyükre. 1925-ben Szabó Lőrinc szécsenyi plébános panaszt emelt a Főszolgabírónál, Belegi Lajos és felesége, Ebergényi Margit ellen, mivel elhanyagolták a szécsenyi templommal szembeni kegyúri kötelezettségeiket. A szécsenyi templom fazsindelye olyan rossz állapotban volt, hogy a templom mennyezete teljesen beázott. 1925-ben kerültek be a soproni Seltenhofer Frigyes fiai műhelyében öntött új harangok a toronyba, Wallner József a Szombathelyi Székeskáptalan kanonokja szentelte fel őket. A 434 kg-os Nagyboldogasszony harang felirata: „Vivos voco, morbus plango, fulgura frango” – Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom, a felhőket eloszlatom. „Nagyboldogasszony tiszteletére öntette Vasszécseny urbánus gazdaközönsége 1925-ben.” A 216 kg-os Szent István harang felirata: „Hol vagy István király, téged magyar kíván” A második világháborúban elvitt harangon még olvasható volt: Sz. István király tiszteletére öntette Vasszécseny urbánus gazdaközönsége 1925-ben.” A 99 kg-os Jézus szíve harang felirata „Jézus szíve, jöjjön el a Te országod” Valamint: „Jézus szíve tiszteletére öntette Vasszécseny urbánus gazdaközönsége 1925-ben”. Szilajökrök hosszú felvirágozott szekéren, körmenettel kísérve hozta be a harangokat a vasútállomásról.

1926-ban Kiss József szécsenyi plébános Horváth Istvánnal renováltatta a templombelsőt.  A szentélyben, a festett tükrökben látható egy szentségtartó, körülötte a négy evangélista-, Szent Máté-, Szent Márk-, Szent Lukács-, és Szent János- képe. A hajóban ugyanígy, ovális kis képtükrökben, a csehboltozat sarkaiban az eltévedt bárány-, a fehér galamb, a vihartól mentő Jézus-, a pelikán-, a pápai tiara allegorikus képei láthatók. Az egyik boltív középrészében Benczúr Gyula a Magyar Szent Korona országát ábrázoló allegorikus rajzának festményváltozata látható. Ezzel párhuzamosan Lorencz Antal és Szendrey Lajos szombathelyi aranyozók felújították a templom szószékét és főoltárát, a mellékoltárra Pungor János támogatásával szent-sírt készíttetettek, ekkor készítették a Lourdes-i Mária szobrot is. Még az év során templom régi fazsindelyét Kiss József plébános lecseréltette cserépzsindelyre, valamint Palka József budapesti műhelyéből megrendelte a szentély üvegablakait. A Szent Imrét ábrázoló ablak árát Dragovics Jenő és családja, a Lisieuxi kis Szent Terézt ábrázolót pedig Soós Jánosné és Takács Ferenc családja fizette meg. 

1927-ben Faller Pál asztalos készítette el a templom gyóntatószékét. 1931-ben a pecöli Pálffy Károly asztalos 19 új padot készített a templomnak. 1935-ben Kiss József plébános a szombathelyi Ferences templom elbontott barokk áldoztató-rácsát beépíttette a templomba. 1965-ben műemlékké nyilvánították a falu mindkét templomát. 1970-ben Kiss József kanonok leltárt készített a két templom értékes műtárgyairól. 1983-87 közt dr. Tóth Jenő plébános felújíttatta a templomot, 1983-ban szellőztető lábazatot rakatott a templomnak és 4 színes üvegablakot készíttetett. Szent Katalint az amerikai Jack család, Szent Kristófot a Sefelan család, a Szent Kinga és Jolánt a hívek, Savio Domonkost pedig a Szaléziek támogatták. 1984-ben fűtést szereltetett be a templomi padok alá, 1987-ben pedig Tarr György végezte el a templombelső restaurálását. 2002-ben Keresztes András plébános kezdte el a templom külső felújítását, amit 2008-ban Kovács György plébános és Zsolnai Zoltán polgármester irányításával fejeztek be. Ki lettek cserélve a tetőgerendák, újracserepezték a templomot, új lábazatot és vakolatot kapott az épület, elvezették a csapadékvizet és teljes díszburkolatot kapott a templom környéke. Veres András püspök szentelte fel az épületet a felújítás után.

forrás: www.vasszecseny.plebania.hu

Térkép