Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Celldömölk-Alsóság (Szent Miklós) plébánia

Kemenesaljai Esperesi Kerület

9500 Celldömölk, Sági út 165.

Templom titulusa: Szent Miklós

plébános: Majlát Tihamér

Telefon: 95/421-815

Honlap: http://alsosagiplebania.hu/

Email:

Ellátja még:

 

évszak csütörtök péntek vasárnap
nyáron 17:00 17:00 Ünnepnap is 10:00
télen 17:00 17:00 Ünnepnap is 10:00

 

                      


    Celldömölk-AlsóságA templom a XIV. században már állt, első ismert plébánosa Péter nevezetű, 1325-ben. Maga a település az 1252. évi oklevélben szerepel először. Vásáros hely volt, vásártartási joggal.
    A török korban szinte teljesen elpusztult. Romos templomában a helybéli evangélikusok végeztek istentiszteletet, 1626 – 1732-ig. Ekkor került vissza a katolikusokhoz, Erdődy László kegyurasága alatt. Ő renováltatta a templomot, a szentélyben freskókat festetett. (Ezeket átfestették a későbbiek folyamán).
    1732 – 1736-ig a dömölki bencések látták el a lelkipásztori munkát, 1736-tól egyházmegyés papok.
     1781-ben kapott új orgonát, majd 1868-ban Carl Hesse osztrák mester készített egy másikat, ami jelenleg is működik. Egy manuálos, a mestertől csak kb. 10 darab van Magyarországon.
    Az újabb korban 6. plébánosa Dr. Kresznerics Ferenc esperes, nyelvtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (elsőként az alsópapság köréből)! 1812 – 1832-ig működött itt, Alsóságon temették el. 1814-ben a nagyon romos templomot helyre állíttatta, megemeltette, a tornyát is átépíttette.
    Celldömölk-AlsóságAz egyhajós templomot 1935-ben bővítették 3 hajósra, Dr. Kiss Lajos esperes idejében. Ekkor emeltek a katolikus iskolára egy emeletet, épült a katolikus óvoda is.
    1948-ban a templom belső festése is megújult, Rách-Reich Imre celldömölki mester keze munkája nyomán.
    A főoltár képe Szent Miklós püspököt ábrázolja, aki a niceai zsinaton Krisztus istenemberi lényegét védi és magyarázza. Fölötte az Istenszülő Szűz Mária. Radnóti Kovács  Árpád szombathelyi festőművész alkotása, 1961-ből. Szent Miklós a templom patrónusa, védőszentje, a XIV. század óta. A templomban bal oldalt hátul a szobra található.
    A templomot 1975-ben, 1991-ben renoválták, de a teljes külső felújítására csak 2005-ben került sor.
  Celldömölk-Alsóság-Főoltárkép  A templom ékessége a Kresznerics Ferenc által adományozott „Mária a Kisdeddel” kép (Anton Erntl bécsi mester alkotásának másolata, az eredeti a bécsi kapucinusok templomában van). – Kresznerics Ferenc egy 120 kg-os harangot is adományozott szeretett templomának.
     A szentély üvegablakai Dr. Kiss Lajos esperes-plébános idejében készültek, az 1930-as években. A baloldali – bűnbánó Szent Péter – az esperes ajándéka, Árpádházi Szent Erzsébet egy családé.

Térkép