Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Velemér (Szentháromság) fília

Őrségi Esperesi Kerület

Velemér

Templom titulusa: Szentháromság

Telefon: 06-94/428-077

Őriszentpéter (Szent Péter apostol) plébániáról látják el.

 

 


Velemér - Szentháromság-templomA vas-zalai határvidék középkori lakosságának a Szentháromságot megvalló hitéről tesz
tanúságot, a ma is eredeti címével meglévő veleméri Szentháromság-templom, amelyről
már a 13. század végén említés történik és amely az akkoriban Szenttrinitási-völgy névvel
jelölt mély vonulat fölé emelkedő dombok egyikén áll. Freskóit a magát Aquila János
névvel és önarcképpel megörökítő, Radkersburgból származó építész-festő készítette
1377-ben. A szentély képei képírásos értekezés a Szentháromságról, a hajó freskói pedig
elsősorban az egyháznak imádságos Szentháromság-dicsőítését fejezik ki a kánoni imaórák
sajátos érzékeltetésével.

Velemér - Szentháromság-templomA háromszoros kör a diadalívnek kívülről nem látható oldalán utalás a titokra. - Az
ablaktalan északi oldal a mindenható, a mennyet és földet teremtő Atyáról értekezik
négy együtt-teremtett valóság szerepeltetésével. Ezek: az empyreumi ég (fényes felhő), a testes anyag (hegy, szikla, pasztofórium), az idő (Anno ... ), az angyali természet (a Máté evangélistát is jelölő emberarcú angyal).

A keleti falrész értekezés a Fiúról. Az emberrélevés pillanatának, az Angyali Üdvözlet jelenete fölött a Márk-oroszlán és a János-Sas között a kendőbe ivódott "hiteles képmás", az Ember, akiben láthatóvá vált az istenség. (A templomba lépőnek ez tűnik először szemébe!) Az ablak fényessége az istenséget jelöli: .Jsten a világosság." Az ablakbéllet kilencvirágú indájával leírt OMO, 'ember' az emberi természet jele. (A szem gödreivel és az orr vonalával mindenkire rá van írva embermivolta.) 

A déli kerek ablak, a "gőzeiben és hevében forgó Nap", Szentlélek-jelkép. A tulokarcú Lukács evangelista íróállványán a Biblia, a Szentlélektől sugalmazott könyvek láthatók.

Alul a szentmise jelképei, mert egyik imádsága a Szentlelket hívja le az áldozati adományokra. Oldalt Szent Apollónia: Lelkét a Szentlélek tüze izzította, hogy inkább máglyára lépjen, semhogy Krisztust megtagadja. -Zárókép: A lelket mérlegelő Szent Mihály főangyal, minthogy nevével is azt kérdezi: "Ki olyan mintaz lsten?" E Szentháromság-szentegyház évszázadokon át plebániatemplomként jele volt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkereszteltek közösségének, amely - a pápával egységben lévő püspök nevében tevékenykedő plébánosával az élen - helyileg még megjelenítette az egyetemes Egyházat, "az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből összegyűlt népet".

Ma sincs szerep nélkül: képekkel megfestett tanítással a megosztott kereszténységben hirdeti, hogy az egyház egységének végső mintaképe és létrehozó elve a személyek egysége a Szentháromság egy Istenben.

Térkép