Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Zalacséb (Szent Péter és Szent Pál apostolok) fília

Zalaegerszegi Esperesi Kerület

Zalacséb

Templom titulusa: Szent Péter és Szent Pál apostolok

Salomvár (Szent János apostol) plébániáról látják el.

 

évszak csütörtök vasárnap
nyáron 18:00 8:00
télen 18:00 8:00

 


Zalacséb egyházával először a XIV. században találkozhatunk, a század elején készült pápai tizedlajstromokban, ami szerint 1335-ben a falu Pál nevű plébánosa 40 kis dénárt fizetett.

A jelenlegi templom 1886-1888-ra készült el, a régebbi fából készült, amelyet Rómer Flóris 1863-ban még látott. Így írt róla: „Megvallom, hogy ezen templomocska minden sajátossága mellett bensőbb hatást tett rám, mint sok czifra, ízléstelen városi templom, vissza gondoltam magam, a kereszténység – szegényes, de erkölcsben dús – első századaiba.” Ugyancsak ő írta az Archeológiai Értesítő 1871-ben megjelent számában azt a cikket, ahol részletesen beszámolt az építményről, sőt még rajz is található róla. A templomhoz tartozott egy harangláb is, amely a falu közepén állt. A harang 1670-ből való, szép öntésű, tiszta hangú. A képei közt szerepelt Szűz Mária, mint királyné tartja a kis Jézust, aki egyik kezében almát fog, a másikkal édesanyját cirógatja. Ez az ábrázolás köszön vissza a mai templom 1995-ben készült üvegablakainak egyikén. Alatta Szent János állt – oldalt más szentek képei voltak láthatóak.

A fatemplom tönkremenetele után épült a ma is álló kőtemplom, amelyet 1888-ban szenteltek fel. Az új templomot a falu szülötte – Gál József – festette. Az egyik képen a falu lakói közül is megörökített néhányat. 1986-ban a templom fennállásának 100. évfordulójára új, 56 kg-os harangot öntettek a zalacsébi hívek Gombos Lajos és fia, Miklós műhelyében, Őrbottyánban.

A harang domborművének középen Mária látható, aki szíve felett kis emberi alakot tart. Ez jelképezi a halottat, akiért éppen szól. Mellette látható Szent Péter és Szent Pál. A már meglévő nagyobb harang – mely 180 kg-os – Sopronban, Seltenhofer Frigyes és fiai műhelyében öntetett.

1995 óta két új, antik ólmozott üvegablak díszíti a templomot, melyet Mester Éva, Ferenczy Noémi-díjas üvegművész készített. Az első Szűz Máriát ábrázolja – a kis Jézussal és országalmával, - mint hazánk védasszonyát. Visszaköszönnek rajt a régi templom, harangláb, valamint a zalai dombok. A második ablak az 1957-ben meggyilkolt fiatal papnak, az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés vértanújának, Brenner Jánosnak állít emléket.

 

Térkép