Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szilvágy (Szent Jobb) fília

Lenti Esperesi Kerület

Szilvágy

Templom titulusa: Szent Jobb

Nova (Nagyboldogasszony) plébániáról látják el.

 

évszak vasárnap
nyáron kéthetente 14:00
télen kéthetente 14:00

 

SzilvágySzent István Jobbja Templom

1343-ból két Szilvágyról értesülünk, az egyikben Szent Márton tiszteletére épült templom állott. 1389-ben Alsó- és Felsőszilvágy néven szerepel, 1421-ben a plébánosa János. A török harcok idején annyira elpusztult a falu, hogy 1617-ben adómentességet élvezett emiatt. 1703-ban 20 család lakta. 1778-ban állt még egy romosodó templom Szent Adorján tiszteletére, ám az 1811. évi összeírás már erről sem tesz említést. Ekkor lett Nova fíliája (leányegyháza).

A szentmisék iskolákban, szabadtéren, pajtában, majd a kultúrházban voltak. De a szilvágyiak a mostoha körülmények között is megőrizték hitüket. 1993-ban döntött a falu, hogy templomot épít. Az önkormányzat Simon Ferenc polgármesterrel az élén, Bécs Jenő és Németh Dezső képviselőkkel magáévá tette a templomépítés ügyét. 1993. június 16-án történt az első kapavágás. 1994. április 30-ra az épület elkészült. Ideiglenes oltár és ülőhelyek kerültek a templomba. 1994. május 8-án volt az első szentmise. A nyár folyamán elkészült a belső berendezés.

Így érkezett el a nap: Dr. Konkoly István megyéspüspök ünneplő hívek sokaságától körülvéve 1994. augusztus 7-én fölszentelte Szilvágy új templomát a Szent Jobb tiszteletére. Búcsúnap május utolsó vasárnapja. Második búcsú október utolsó vasárnapja.

Búcsú: Május utolsó (Szent István ereklyéinek átvitele) és október utolsó vasárnapja.

Szentségimádási nap: Március 16.

Térkép