Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Répcelak (Szent István király) plébánia

Sárvári Esperesi Kerület

9653 Répcelak, Arany János u. 7.

Templom titulusa: Szent István király

plébános: Szakál Szilárd

Telefon: 95/346-00

Honlap: www.repcelak.martinus.hu

Email:

Ellátja még:

 

évszak péntek vasárnap
nyáron 18:00 9:30
télen 18:00 9:30

 


Répcelak, Szent István király-templomRépcelak mintegy háromezres lélekszámú fiatal város. A múlt század derekáig főleg evangélikusok lakta település volt. A rohamosan fejlődő sajtgyártás és szénsavipar azonban jelentős számú munkaerő bevándorlását és új, vállalkozó kedvű családok letelepedését eredményezte. Ezzel együtt különböző vállalkozások is gyökeret vertek a mind a mai napig a fejlődés útját járó kisváros életében.

Ennek eredménye, hogy mostanában a katolikus közösség létszáma valamelyest meghaladja az evangélikus őslakosság számát. A két közösség élete napjainkban összefonódik, jelenlétükkel gyakran megtisztelik egymás ünnepeit, és együtt vesznek részt a városi rendezvényeken.

Régebben a csekély számú katolikus közösség templom és misézőhely hiányában a közeli és ősi nicki Szent Anna egyházközség vendégszeretetét élvezte, kegyelmi életének jelentős ünnepei Nick szép templomához kapcsolták.

A katolikus lakosság számának növekedése az évek folyamán magával hozta az istentiszteleti hely létrehozásának igényét. Ezért Szabó János vámoscsaládi kanonok-plébános vezetésével a közösség ingatlant vásárolt Répcelakon az Arany János és Petőfi Sándor utca (86-os főút) találkozásánál, és egy bensőséges, az akkori elvárásnak megfelelő \"imaházat\" alakított ki.

Az első szentmise 1985 karácsonyán volt. Az imaház egészen 2004-ig szolgálta a közösség életét, és a szívükbe zárták a parasztházból kialakított épületet, amely időközben új funkciót kapott.

2005. szeptember 29-én Répcelak Város Önkormányzata megvásárolta az egyházközségtől, és alapos, hozzáértő módon felújította és létrehozta a Répcelaki Helytörténeti Múzeumot.

De térjünk vissza a 80-as évekhez. A kis imaházat a katolikus közösség kezdte \"kinőni\", és már viszonylag hamar megfogalmazódott a templomépítés gondolata. A következő évtized a tervezés jegyében telt. Több terv is készült, valamennyit a jelenlegi (vámoscsaládi) plébánián őrzik.

Az elképzelés 1997. december 12-én kezdett igazán testet ölteni, amikor az akkori plébános, Baán Lajos létrehozta a Szent István alapítványt, melynek célja természetesen a templom építésével kapcsolatos feladatok megoldása, koordinálása volt.

1999. augusztus 5-én új plébánost kapott Vámoscsalád. Görbe László atyát, aki az akkori megyéspüspök, Dr. Konkoly István útmutatása alapján fő feladatul kapta az éppen csak megkezdődött répcelaki templomépítés elősegítését.

A répcelaki Szent István király templom alapkövét 1999. május 2-án tették le azon a telken, amelynek nagy részét a répcelaki önkormányzat adományozta az egyházközségnek. Így jött létre az 4 235 négyzetméteres terület, amelyre később az új templom felépült. A Szent István alapítvány kuratóriumának elnöke kezdetben Farsang Vendel volt, majd később, 2000 májusában ezt a megbízatást Pusztai Miklós addigi kuratóriumi tag vette át.

1999. július 1-én megindult az építkezés örömteli, ugyanakkor embert próbáló feladata.

2002. május 20-án, pünkösdhétfőn Dr. Konkoly István megyéspüspök több mint száz fiatalt bérmált meg a vakolatlan, félkész templomban és megáldotta a püspökségtől kapott harangot, amely 2004. április 8-án került a toronyba.

A templomot 2004. november 7-én szentelte fel a megyéspüspök.

(forrás: repcelak.martinus.hu)

Térkép