Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szombathely-Szőllős (Jézus Szíve) plébánia

Szombathelyi Esperesi Kerület

9700 Szombathely, Hunyadi János u. 55.

Templom titulusa: Jézus Szíve

plébános: Molnár Szabolcs

Telefon: 94/313-104

Honlap: www.szollos.martinus.hu

 

évszak hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
nyáron 7:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Ünnepnapon is. 8:00
Ünnepnapon is. 10:00
télen 7:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 Ünnepnapon is. 8:00
Ünnepnapon is. 10:00

 


A 2005. január 29-én felszentelt Szőllősi templom 500 m2 alapterületű, 500-600 hívőt tud befogadni. A torony magassága 42 m, a toronyóra automatavezérlésű. Harangjátékában, délben és este a lourdes-i ének csendül fel.

Az altemplom közszolgálati célokra készült. Különféle rendezvények, közösségek, az ifjúság, egyesületek, egyházközségi gyűlések, stb. számára alakítottunk itt ki helyiségeket.

A templom padozata gránit. Az oltár, az ambó, a tabernákulum, a keresztelőkút, a húsvéti gyertyatartó és a virágtartók carrarai márványból készültek. Az oltárszekrény ajtaján Jézus és az emmauszi tanítványok bronzalakjai, az ambón pedig a négy evangélista ugyancsak bronzból készült szimbólumai láthatók: a fiatal férfi Szent Mátét, az oroszlán Szent Márkot, az áldozati állat Szent Lukácsot, a sas pedig Szent Jánost jelképezi. Mindkét bronzalkotást Némethi Balázs szombathelyi ötvösművész készítette.

Templomunk titulusa: „Jézus Szíve a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív”. Az invokáció a Jézus Szíve litániából vett idézet. Szőllősben ugyanis régi hagyományként pünkösdkor volt mindig a búcsú. Az első templomot pedig Jézus Szíve tiszteletére építették. Így az új templom megőrzi a régi hagyományt és az első templom emlékét. Ezért is látható több képen a Szentlélek szimbóluma: a galamb.

A főoltár Jézus Szíve ólomkeretes színes ablaküveg képét a Metál Hungária Holding Rt. ajándékozta az új templom számára. Üzenete: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve. Én, felüdítelek titeket.” (Mt 11,28). A kép alján Szombathely nevezetes épületeinek körvonalai fedezhetők fel. A templom többi ablakát is ez a cég készítette el. A képek témája: az angyali üdvözlet, karácsony – pásztorok és a napkeleti bölcsek imádása, a 12 éves Jézus a templomban, Jézus megkeresztelkedése, az utolsó vacsora és a Szentlélek eljövetele.

A színes ablakok elkészítését magánszemélyek és cégek célzott adományai tették lehetővé. Az utolsó vacsora ablakát dr. Gosztolya Imre és felesége, Pék Erzsébet ajándékozta, a pünkösd Porpáczy József plébános, Porpáczy Ilona és Király Rafaelné ajándéka. Az angyali üdvözlet Gábor angyal alakját az ÉPSZÖV, a Mária ablakot pedig több szőllősi család finanszírozta: Lendli család, Légrádi Istvánék, Pék Istvánék, Szalay Istvánék és Virág Attiláék. Jézus megkeresztelkedésének első képéhez Vörös Györgyné Németh Anna, a harmadik elkészítéséhez Tuczainé Régvári Marietta, Sövegjártó Mária, Vámos István és a Szele testvérek járultak hozzá, a karácsonyt pedig a Metál Hungária Holding ajándékozta templomunknak. A keresztút állomásai Prokopp Péter festőművész produkciói.

A szentélybe Pannónia vértanúinak és szentjeinek huszonkét képe (ikonosztáz) került Marosfalvi Antal szombathelyi festőművész alkotásában. Az oltár fölötti feszület Bárdics Lajos vasvári esperes-plébános ajándéka. Mellette az Egyházmegye, a Szentatya, hazánk és városunk címere látható.

Az altemplom bejárata fölött Pintér László sárvári fafaragóművész ajándékkeresztje található.

A toronyban három harang van. Kettőt Lengyelországban öntettünk: az 500 kg-ost Jézus Szent Szíve tiszteletére, a 150 kg-ost pedig Brenner János vértanú pap emlékére. A középsőt, a 262 kg-ost a bombázás után megmaradt haranglábból helyeztük át a toronyba. Ezt a szőllősi hívek a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére öntették az 1948-ban megrepedt régi harangból. A harangok és toronyóra szerelését Gulácsi János és fia, pécsi mesterek végezték.

https://www.youtube.com/embed/EcmkIOcjFOs 

Térkép