Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szombathely (Szent Kvirin - Szalézi) plébánia

Szombathelyi Esperesi Kerület

9700 Szombathely, Szalézi tér 7.

Templom titulusa: Szent Kvirin - Szalézi

plébános: Hartai Gábor SDB
káplán : Puthukulathil Sabu Joseph SDB
káplán: Vendrey Gábor Géza József SDB

Telefon: 94/311-477

Honlap: www.szentkvirin.hu

Email:

Ellátja még:

 

évszak hétfő kedd szerda csütörtök péntek előeste vasárnap
nyáron 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 8:00
10:00
17:30
télen 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 8:00
10:00
17:30

 


Szombathely 4. sz-ban vértanúhalált halt szentje, Szent Quirinus püspök a Száva partján, a ma Horvátországban található Sziszeken (római neve: Siscia) működött keresztény hívei között a Római Birodalomban. Bátor tanúságtevő hite miatt elfogták az agg püspököt, és az akkori tartományi fővárosba, Savariába szállították. Itt Amantius helytartó halálra ítélte a hajlíthatatlan hitű főpásztort, és malomkővel a nyakán a megáradt Perint vizébe dobták 305-ben v. 309-ben. (A Perint-patak a Gyöngyösből ágazik ki.) Ereklyéi nagyrészt Rómában, de templomunk kereszthajóban is találhatók.
 
A templom építtetője - a helyi szaléziak és az egyházközösség képviseletében - Ádám László szalézi igazgató (és Koller József plébános). Tervezője Foerk (Förk) Ernő főiskolai tanár (több más templom mellett a szegedi Fogadalmi Templom tervezője). 1932-ben bekövetkező halála után Brenner János építészmérnök vette át az építkezés irányítását.
A templom alapkőletételére 1932 májusában került sor. Felszentelését 1938. június 4-én Hlond Ágoston lengyel szalézi bíboros-prímás végezte, a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus eseményét követően.
 
A templom stílusa ókeresztény bazilika, román stílusjegyek felhasználásával. (A 33,30 méter magas templomtorony később épült: 1940-ben, az itáliai lombard kampanilék stílusában.)

A templom hossza 50 méter, szélessége a kereszthajóknál 24,55, három hajó összesen 17,35 m, a főhajó 11,15 méter széles. A templom hármas hajóosztása és a hevederívek a térhatást nagyon emelik.
A főoltár carrara-i fehér márványból készült Kondor József és fiai műhelyében, a mellékhajó oltárai: a Jézus Szíve és a Segítő Szűz oltárai is fehér márványból készültek 1941- ill. 1950-ben.

A főoltár hármas képe 1967-ben készült egy privát adományból. A festmény Radnóti Kovács Árpád műve: a központi kép Szent Quirinus püspök vértanúságát, a két szélső működését és temetését jeleníti meg. Ugyancsak ő festette a jobboldali mellékhajóban Savio Domonkost, amint lelki mesterét, Don Boscót az életszentség receptje felöl kérdezi. A baloldali hajóban a nevelő és elkötelezett Segítő Szűz Mária-tisztelő Don Boscót örökíti meg a fiúkat nevelő tevékenysége közben Molnár C. Pál művészi megjelenítésében.

A 6 félköríves színesablak ábrázolásai:
Jobb oldalon: 1. Oltáriszentség, 2. a Szentlélek, 3. Szentháromság,
baloldalon: 1. a szalézi címer, 2. a Don Boscoi által épített torinói bazilika, 3. Segítő Szűz Mária. (Készültek 1980 környékén.)
A templom szobrai: Páduai Szent Antal, Kis Szt. Teréz, Szent József, Szent Imre, Segítő Szűz Mária.
Az altemplom oltára piszkei vörösmárványból készült, a hozzá kapcsolódó szenvedő Krisztus és a fájdalmas Anya fehér márványból: Majer Sándor szobrászművész alkotása a Hudetz család jóvoltából.
Itt nyugszik vértanú Brenner János káplán is. (Boldoggá avatása folyamatban van.)

Templomunknak 3 harangja van van:
- A nagyharang felirata: Ércnél maradandóbb emlékezet és hála őrizze fénylő nevüket azoknak, akik nagylelkű adományaikkal a magasba emelték a dicséret hangszerét. Készült Örbottyánban Gombos Lajos harangöntő mester műhelyében 1994-ben. Súlya 13 mázsa.
- A középső harang felirata: "Eucharisztikus Krisztus királyunk dicsőségére, első királyunk és apostolunk emlékére és szent Kerény vértanú püspök tiszteletére készült 1938-ban a templom szentelésre." Öntötte Szlezák László Budapesten. Kb. 6 mázsa.
- A kisharangot a régi szükségkápolnától hozták át.

 

https://www.youtube.com/embed/S7mGjm_irUc

 

Térkép