Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szombathely (Szent Kereszt ) lelkészség

Szombathelyi Esperesi Kerület

9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

Templom titulusa: Szent Kereszt

lelkész: Horváth József

Telefon: Telefon: 30/961-6737; sürgős esetben 30/993-2964

Honlap: www.kalvariatemplom.hu

Email:

 

évszak hétfő kedd szerda csütörtök péntek előeste vasárnap
nyáron 18:30 8:00 8:00 8:00 18:00 18:00 Iskolaév befejeztével az iskolaév kezdetéig 8:30
télen 18:30 8:00 8:00 8:00 18:00 18:00 Iskolaévben: 9:00 diákmise, majd gitáros 11:00

 Szent Kereszt - KálváriaSzombathely nyugati részén húzódó dombsoron áll a Kálvária templom. Ismert és
közkedvelt hely volt évszázadok során. Ábrázolása szinte minden városképünkön fellelhető. Előbb fa, majd kőből készült kápolna szolgált istentisztelet céljára, melyek az idők folyamán teljesen elpusztultak. Lehetséges, hogy ez az ősi kápolna összefügg a Szent Márton életrajzában jelzett heggyel, ahová a szent feljárt imádkozni.

Újabb kutatások szerint a mai Kálvária domb alatt sejtik - a még fel nem tárt - római kori színházat. Itt ítélték halálra hitéért Kr. u. 309-ben Szent Kvirin sisciai püspököt. Malomkövet kötöttek nyakába és a megáradt Perintbe dobták.

Szily János az első szombathelyi püspök 1780. május 29-i vizitációja szerint az akkori
templom a hívek adományából épült fel 1757-ben. Ez az első biztos adatunk.

Szent Kereszt - KálváriaA templomot évtizedeken át egy-egy remete gondozta. Az első remete, akinek a nevét
ismerjük: Hilárion testvér, a ferences harmadrend tagja volt. A Szily-féle vizitáció szerint a kálváriától délre lévő remetelak a város költségén épült. A remeteség intézménye abban az időben egy korabeli szociális kérdést is hivatott volt megoldani. A remete feladata a ministrálás, a templom nyitása, zárása, takarítása és őrzése volt.

Böle András szombathelyi plébános 1802-ben készült jelentésében megemlíti, hogy ebben a kápolnában őrzik a Szent Kereszt hiteles ereklyéjét. Ez az ereklye ma is megvan. Ugyanő mint püspök, 1841. június 14-én végzett vizitációja alkalmából feljegyezi, hogy a "főoltár Krisztus keresztje tiszteletére készíttetett."

Szent Kereszt - KálváriaA mai kápolnát a múlt század végén és a század elején Brenner János építész tervei alapján alakították át, megépítve a két tornyot és az akkor divatos gótikus támpilléreket. A kármelita nővérek (sarutlan) 1905. február 11-én István Vilmos püspök idejében építették a kolostort és vették át a templomot. Belső berendezését új alkotásokkal egészítették ki. Az oltárok, valamint a főoltár nagy feszülete Lewisch Róbert, szombathelyi szobrászművész alkotása. 1910-ben Fichlakker Alajos szombathelyi asztalos készítette a templom ma is meglévő padjait, mindegyikre rávésve a kármeliták címerét.

1905-ben a templomnak 2 harangja volt. Ezeket 1915-ben elvitték. Néhány év múlva egy kis harangot kaptak a nővérek ajándékba. 1932-ben Slezák budapesti harangöntő készítette a két nagyobbik harangot, az egyiket a második világháborúban beöntötték.

Szent Kereszt - KálváriaA templomban lévő Szent József szobor nagyon régi, kézi faragású művészi barokk
famunka, melyet a kármelita nővérek már itt találtak. A Szűzanya jelenlegi szobrát Rómából hozatták. Nagy Szent Teréz, Keresztes Szent jános és Lisieux-i Szent Teréz képeit Soós M. Alojzia festette. Az 1981. évi felújításnál ezeket is lefestették.

A famennyezetet a 30-as évek elején Gruber józsef tervei alapján az Andráskay-Müller-cég készítette. A domborművű keresztút Gruber Leo, ma Bécsben élő ismert szobrászművész munkája. Ezzel a művel felvételizett 1929-ben a budapesti Iparművészeti Főiskolára.
A főoltár keresztjének korpusza a Kremzerschmidt iskola alkotása. Az oltár szobrai
Münchenben készültek.

Szent Kereszt - KálváriaA templom őrzi Przudzik józsef festőművész két alkotását. 6 festette a bejárattói jobbra
látható, Lisieux-i Kis Terézt ábrázoló képet, valamint ő restaurálta a Krisztus keresztrefeszítését ábrázoló XVIII. századi, a flamand barokk iskolát követő ismeretlen művész festményét. A gyóntató bejáratánál a házasságtörő asszonyt ábrázoló kerámiagrafika, valamint az északi belső falon látható három címer Pápai Éva munkája.

1981-ben alakítják ki - a II. Vatikáni zsinat szándékának megfelelően - a templom
liturgikus te rét Rácz Gábor iparművész tervei szerint. Lebontják a régi karzatot és újat
építenek, nagyobb teherbírással. 1986-ban készül el a németországi Bautzen város Eule orgonagyárában a 14 regiszteres, 2 manuális orgona. Ez az ország egyetlen, barokk hangolású (Silbermann II) orgonája.

Szent Kereszt - KálváriaA templom rendkívüli jó akusztikája miatt a hanglemezgyártó vállalat 1983 óta rendszeresen készít itt hanglemezfelvételeket. A tabernákulum és papi szék mögötti faliszőnyeg Háger Rita iparművész alkotása (1984).

1991-ben a templom külseje megújul. Ekkor alakítják ki az új bejárati részt az előtetővel. 1949. november 11-től a volt rendházban működik a Szent Kereszt Lelkészség, 1991-től a Katolikus Továbbképző Intézet, amely most a Martineum Felnőttképző Akadémia nevet visel (2015).

Szent Kereszt - Kálvária Szent Kereszt - Kálvária Szent Kereszt - Kálvária
 

Térkép