Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Zalaegerszeg (Szűz Mária Szeplőtelen Szíve) plébánia

Zalaegerszegi Esperesi Kerület

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 100.

Templom titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

plébános: Molnár János András
kórházlelkész, kisegítő lelkész: Horváth István Sándor

Telefon: 92/320-626

Honlap: zeg3.martinus.hu

Email:

Ellátja még:

 

évszak hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
nyáron 7:00 7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00 7:00
10:00
18:00
télen 7:00 7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00 7:00
10:00
18:00

 


Zalaegerszeg városának lelkipásztori szolgálatát 2013-ig három plébánia látta el: az ősi Szent Mária Magdolna Plébánia, az 1942-ben plébániai rangra emelt olai Jézus Szíve Ferences Plébánia, valamint a csácsbozsoki városrészben található Szent Sebestyén plébánia. Az elmúlt évtizedek fejlődése következtében megnövekedett a város lakossága és ennek következtében területe is kiterjedt. A kertvárosi városrész - közel tizenötezer lakossal - így messze került az ősi városközponttól és a plébániatemplomtól. 1993-tól az Apáczai ÁMK-ban voltak vasárnaponként szentmisék. A vallásosság, a keresztény hit- és élet nemcsak megmaradt, hanem erősödött is kertvárosi hívek szívében. Ezzel együtt folyamatosan erősödött az itt élők szívében a vágy, hogy saját templomuk lehessen.

A templom építését 1989. október 15-én határozta el az akkori plébános, Dr. Szabó Gyula és egyházközségünk képviselőtestülete. Ezt a szándékot egyházmegyénk akkori főpásztora Dr. Konkoly István püspök atya is támogatta. Az építkezés abban az időben különböző felmerült nehézségek miatt nem valósulhatott meg. A templom tervei 2002-re készültek el Czigány István építészmérnök vezetésével, alapkövét 2002. szeptember 22-én helyezte el Dr. Konkoly István megyés püspök úr, Mindszenty József bíboros, hercegprímás, városunk egykori plébánosa születésének 110. évfordulója évében. Az új templom Zalaegerszeg városának kertvárosi részében épül fel a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által térítésmentesen adományozott telken. 2003 májusában végre elindult az építkezés a templom alapozásal.

2003 decemberében a toronykereszt elhelyezésével külsőleg szerkezetkész állapotba kerül a templom. Az éjféli szentmisét már az altemplomban mutattuk be a hívek nagy örömére.

2004 augusztusában a templom már teljesen szerkezetkész állapotba került, amit októberben még a parkolási, parképítési és tereprendezési munkálatok, illetve a templom liturgikus terének kialakítása követett. November elejére elkészült az oltár, a tabernákulum, az ambó, a körmeneti kereszt. A templom különféle berendezési tárgyait (harang, orgona, székek) is ekkor sikerült immár végleges helyükre elhelyezni.

2004. november 28-án, Advent 1. vasárnapján megyéspüspök atya felszentelte a templomot a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére és Mindszenty József bíboros emlékére.

https://www.youtube.com/embed/NtLOT-cNido 

Térkép