Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A jánosházi templom felújítása


jánosházai templom_felújítás előttPályázati támogatásoknak köszönhetően megújul a jánosházi templom. Egyelőre külső felújításra kerül sor illetve az épület körül szebbé varázsolják a teret. 

Projektindító sajtótájékoztató – 2013. október 1. 10.00

jánosházai templom_felújítás előttA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán szerepelt sikeresen a Jánosházi Plébánia. 42 millió forintot nyertek a templom külső és környezetének rendbetételére. Mint Bodorkós Imre plébános a sajtótájékoztatón elmondta: a Plébániatemplom felújítása elsősorban a falnedvesedés, falrepedések, igénytelen és műszakilag helytelen homlokzati színezés, rossz állagú és az épülethez nem illő szabvány palafedés, bádogozás cseréje miatt szükséges. A helyreállítás során a külső homlokzatképzés teljesen megújul, lábazati sávban szárító vakolattal. A tetőfedés cseréje tervezett, a meglévő lécezés jó állapotú, átépítése volt rendkívül szükséges.

A munkálatok a tervek szerint 2014. őszéig tartanak. 

A felújítás előtti állapotokról fényképek megtekinthetők itt!

Beszámoló a Martinus honlapon: http://www.martinus.hu/hirek/5576/felujitjak-a-janoshazi-templomot

 

Projektzáró sajtótájékoztató – 2015. május 18. 10.00

Meghívó letölthető pdf formátumban itt!

 

           Projektzáró sajtótájékoztató - 2015. május 18.

A megújult jánosházi templom42 millió forintos támogatásnak köszönhetően megújult a jánosházi templom. A külső felújítás mellett jutott pénz az épületet környezetének rendezésére is. 

Bodorkós Imre plébános ismertette a felújítás részleteit egy, a templom előtt tartott sajtótájékoztatón. Mint mondta: az egyházközség önerőből nem tudta volna a felújítást végrehajtani, ezért örültek a sikeres pályázatnak. Az épület állapota indokolta már hosszú ideje a felújítást és erre most lehetőség nyílt.

Új tetőszerkezetet kapott a templom, kicserélték a rossz állapotban lévő gerendákat és tetőléceket, új cserepek kerültek az épületre. Az esővízelvezetést is megoldották, újravakolták, újraszínezték az épületet.

sajtotajekoztato-zaroBodorkós Imre reményét fejezte ki, hogy ezzel hosszú évekre sikerült rendezni a templom külső állapotát. Jöhet a belső felújítás.

 

A projektismertető sajtóanyag letölthető itt!

Beszámoló a Martinus honlapon: http://www.martinus.hu/hirek/5577/befejezodott-a-janoshazi-templom-felujitasa


Jánosháza – Római Katolikus templom felújítása

 

A térség településeinek kiemelten fontos a helyi természeti és kulturális értékek megőrzése, állapotuk javítása. Nagy örömre adott okot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázati felhívása 2012 őszén, amely a vidéki örökség megőrzéséhez kapcsolódott. Egyházközségünk régi vágya volt templomunk külső homlokzatának teljes felújítása, így pályázatot nyújtottunk be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé 2012 őszén. A Támogatási Határozat értelmében bruttó 42 millió Ft-ot nyertünk, amiért nagy hálával tartozunk az Úrnak.

         A kivitelezési munkákat az Inter-Alp Kft. végezte, ügyvezetője Tóth Tibor, felelős műszaki vezetője Piroska László volt. A műszaki ellenőri feladatokat Andorka Miklós egyházmegyei főépítész látta el, a projektmenedzsment feladatokat a GoodWill Consulting Kft. végezte, a nyilvánossággal kapcsolatos dolgokat pedig a Martinus Projekt Kft. intézte. A kivitelezési munka 2013. szeptember 30 és 2014. október 31 között zajlott.

        A templom 1734 körül épült a korábbi, akkorra már elpusztult fatemplom helyett. 1779-ben az Erdődy család költségén nagyobbították meg, és építették át klasszicizáló barokk stílusban. A római katolikus templom egyenes záródású szentélye keskenyebb a hajónál. Ívesen tört párkányú, sátortetős tornya csak a harangszinttel emelkedik ki a homlokzatból. A hajót három osztatú csehsüvegboltozat, a szentélyt és sekrestyét csehboltozat fedi. A nyugati oldalon két pilléren nyugvó karzat van. A főoltárkép egy barokk stílusú falkép, amely a Jézust keresztelő Szent Jánost ábrázolja, felettük a Szentlélek galamb formájában. A szintén barokk mellékoltárt Assisi Szent Ferencnek állították. A kagyló alakú kő keresztelőkút fa fedőjén Krisztus és a templom védőszentje, Keresztelő Szent János barokk szobra látható. A falfülkében fából faragott barokk Piéta szobor van.

A Jánosházai Római Katolikus Plébániatemplom a terület értékes műemléke. Felújítása kulturális örökségünk megőrzése szempontjából elengedhetetlen. A Plébániatemplom felújítása elsősorban a falnedvesedés, falrepedések, igénytelen és műszakilag helytelen homlokzati színezés, rossz állagú és az épülethez nem illő szabvány palafedés, bádogozás cseréje miatt szükséges. A helyreállítás során a külső homlokzatképzés teljesen megújul, lábazati sávban szárító vakolattal. A tetőfedés cseréje tervezett, a meglévő lécezés jó állapotú, átépítése volt rendkívül szükséges.

        A kivitelezés során a templom teljes külseje megújult. Új tetőszerkezetet kapott, kicserélték a rossz állapotban lévő gerendákat és tetőléceket, helyükre újak kerültek. Ezeket gomba- és rovarkártevők elleni égéskésleltető termékkel vonták be, hogy minél hosszabb ideig megőrizze ellenállóságát. Új CREATON cseréprendszer került felhelyezésre. A vakolat a homlokzatról és a lábazatról kerül leverésre, majd LB-Knauf vakolat került felvitelre. A függőeresz csatorna és a lefolyó csatornát is lebontották, ill. a szegélyek, párkány könyöklőket is le kellett bontani, helyükre alumínium lemezből készült függőeresz csatorna és lefolyócső került, majd természetes az új szegélyek és könyöklők is felkerültek. Festésre kerültek a fafelületek és a homlokzat is, miután az egyes felületek megfelelően előkészítették a felületképzésre. A templom körül LEIER térburkolatok került elhelyezésre.

        Egy ekkora felújítást Plébániánk/Egyházközségünk nem tudott volna önerejéből megvalósítani, sőt még részleteiben sem. Hálásak vagyunk a Tisztelt MVH, és ezáltal a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásának.