Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A zsédenyi Szent Márton-templom felújítása

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítvaPályázati forrásoknak, az egyházmegye támogatásának és a hívek összefogásának köszönhetően megújult a zsédenyi Szent Márton-templom. Császár Gyula plébánossal beszélgettünk. 

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítva- Plébános úr! Nagyszerű látványt nyújt a zsédenyi templom. A korábbi időszakhoz képest hatalmas a változás. 

A tours-i Szent Márton püspök tiszteletére felszentelt zsédenyi római katolikus templom felújítási munkái az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi épített örökség védelme című pályázaton történt sikeres szereplés és 11 millió forintos támogatás elnyerése után kezdődhetek meg.  Az 1978-as felújítás óta semmilyen komolyabb munka nem volt a templomnál.

A munkák megkezdéséhez 0. ütemként a templom kert rendezését kellett megvalósítani. A templom melletti telken az évtizedek alatt hatalmasra nőtt diófa templom felé eső veszélyes ágait vágtuk le, majd a kerítésre átnyúló akácfa rengeteget irtottuk ki, hogy a vízelvezetéshez megfelelő terepet biztosítsunk a munkák megkezdéséhez. Mindezen munkákat az Önkormányzat munkásai és több önkéntes segítségével végeztük el.  A beadott kérelem támogatási összegéből a tető- és ácsszerkezet felújítását, a bádogos rendszer cseréjét, az ablakok cseréjét, a homlokzati vakolat cseréjét és a homlokzat festését, szivárgó rendszer készítését és az utólagos vízszigetelést valósítottuk meg.

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítvaA 2016-os Szent Márton Kulturális Emlékév révén a Szombathelyi Egyházmegye is támogatást nyújtott a felújítási befejezéséhez, ezen kívül az Egyházközség hívei is gyűjtést szerveztek a kis (kb. 190 fős!) lakosságszámú településen, hogy a templom megújulhasson. Ezen munkák közé tartozott a sekrestyéig és a főbejáratig vezető térburkolatú járda elkészítése, a sekrestyebejárat feletti előtető cseréje, a belső vizesedéssel érintett vakolatrész cseréje és vízszigetelése, ill. a teljes belső festés. A kivitelezés során szembesültünk a toronysisak óriási problémájával. A fém lemezfedésben és az alatta lévő faszerkezetben is olyan mértékű károsodás volt tapasztalható, hogy indokolttá vált annak mielőbbi cseréje. A hívek nagylelkű adakozásának köszönhetően elegendő pénz gyűlt össze, hogy ezt az előre nem látható kiadást is finanszírozni tudjuk.  

A kivitelezést a Szárnyas Kft. végezte, a műszaki ellenőrzést Andorka Miklós egyházmegyei főépítész, műszaki ellenőr koordinálta, a projekt menedzsment feladatokért Varga Dezső egyházmegyei projektiroda vezető felelt. A fenti munkák a szerződés műszaki tartalmával összhangban, jó minőségben készültek el. 

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítva- A beruházás során milyen munkákat kellett elvégezni? 

A beruházás során szinte a teljes épület felújítása valósulhatott meg.

A pályázati támogatásnak köszönhetően a teljes külső felújítást el tudtuk végeztetni. Az épület állagmegóvásának szempontjából legfontosabb munkákat sikerült elvégezni, a tető- és ácsszerkezet cseréje és a héjalás cseréje évtizedekig biztosítja szakszerű és hosszútávú beavatkozásával a templomtető rendeltetésszerű funkcióját. A vizesedés következtében kicserélt vakolat, ill. a csapadék elvezető rendszernek és a szivárgónak, ill. a tereprendezésnek köszönhetően a templom közvetlen környezetéből elvezettük a vizet, a héjazat és az ereszcsatornák cseréje után a lehulló csapadékot is messze el tudjuk vezetni a templomtól. A felsorolt munkáknak köszönhetően minimálisra csökkentettük a vizesedés újbóli megjelenését.

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítvaA Szombathelyi Egyházmegye hozzájárulásával folytatni tudtuk a munkákat. A vizesedés jelei nemcsak a külső homlokzaton, hanem a templom belsejében is jelentkeztek kb. 2,00 méteres magasságig. Az érintett részek leverése kívül és belül is indokolttá vált, hogy a talajvíz elleni szigetelést szakszerűen el tudjuk végezni. A belső vakolatcsere után a teljes templombelső kifestettük, a főhajót, a szentélyt és a sekrestye részt is. A tereprendezés után a régi betonjárda helyett térkövezett járda készült. A sekrestye bejárata feletti hullámos lemeztető helyére fából készült előtető került, cserépfedéssel. Egyházközségi adományok révén a toronysisak felújítását is el tudtuk végeztetni. Az említett forrásoknak köszönhetően a templom teljes külső-belső felújítása megvalósulhatott.

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítva- Miért fontos a közösség és az egyházmegye számára a templom felújítása? 

Reményeink szerint a felújított templom és a mellette lévő templomkert megújult környezettel még több zarándokot, turistát és vallásuk iránt elkötelezett hívet vonz majd. Egyházközségünk szabad téri rendezvényeinek méltó helye lett a templom, mely vallási életünknek új lendületet adhat, ebben bízunk és ezért hálásak vagyunk a támogatásnak.

Zsédeny-Szent Márton templom. felújítvaA jövőben szeretnénk a belső liturgikus tárgyakat – oltár, szószék, szobrok – restauráltatni, ill. a Szent Márton oltárkép festőrestaurátori beavatkozása is fontos lenne. Ezek óriási művészi értékkel bírnak. Felújításuk és megőrzésük az utókor számára szinte kötelességünk. Ezen felsorolt munkákra kellene támogatást szereznünk a következő években, hogy templomunk külső-belső felújítása teljes képet adjon.